OBJEVTE RYCHLEJŠÍ PRUH PRO VAŠE KUSOVÉ ZÁSILKY

DHL Freight Eurapid

Potřebuje-li vaše firma prioritní sběrné služby od objednání až po doručení sběrných zásilek o maximální hmotnosti 2 500 kg, DHL Freight Eurapid je tady přesně pro vás.

Prémiové služby pro LTL zásilky

Některé zásilky vyžadují nejvyšší míru zodpovědnosti a přednostní zacházení Prémiová LTL služba DHL Freight Eurapid každodenně propojuje nejdůležitější ekonomické oblasti Evropy v rámci 24 nebo 48 hodin. Výhody této služby jsou krátké doručovací časy, pevně stanovené doby dodání, vyzvednutí tentýž den a možnost doručení před 12. hodinou ve stanovených oblastech. Chytře. Rychle. Spolehlivě.

Využijte naplno prioritních výhod

  • Vyzvednutí tentýž den (ve stanovených oblastech)
  • Okamžitá kontrola dokumentů objednávky
  • Prioritní procesy nakládky
  • Přislíbené doby dodání a plánované dny příjezdu
  • Každodenní a optimální spojení přímou linkou nebo hubem
  • Neustále v pohybu – žádné přechodné skladování
  • Vylepšené bezpečnostní postupy
  • Doručení před 12. hodinou jako služba s přidanou hodnotou (ve stanovených oblastech)
  • Informace o doručení tentýž den (IOD)
  • Elektronický doklad o doručení ( ePOD ) do 24 hodin
  • Kvalitní zákaznický servis s rozšířenou přístupností
  • Prioritní vyřízení zákaznických žádostí
  • Proaktivní vyřízení výjimek
  • Tištěný doklad o doručení (POD)