Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Ekspertise inden for maskinteknik, produktion, energi og kemikalier

Størrelsen og erfaringen til at implementere specialiserede forsyningskædeløsninger i hele verden


DHL Supply Chain er førende udbyder af fleksible, smarte og bæredygtige løsninger til energi-, kemikalie-, maskinteknik- og produktionsbranchen.

Markedstrends
 • Behovet for at overgå til grøn energi og reducere CO2-udledninger er et brændende spørgsmål for tiden
 • Digitalisering i sektoren har været langsom, men det er nu absolut nødvendigt.
 • Geopolitiske faktorer truer tilgængeligheden af forsyninger og leveringsgarantien
 • Produkttilpasning skaber en konkurrencemæssig fordel.
Påvirkning af forsyningskæden
 • En grøn forsyningskæde er af afgørende betydning
 • En digital forsyningskæde er nødvendig for at opnå større forudsigelighed og synlighed for dele og forsyninger
 • Optimering af forsyningskæden og omkostningseffektivitet er nødvendigt for at modvirke de stigende omkostninger af råmaterialer
Vi tilbyder global rækkevidde, ekspertise inden for bæredygtighed og engangement inden for innovation
 • Vi specialiserer os i diverse og komplekse operationer, der spænder over flere markeder og kontinenter, ofte på barske lokationer, hvor vi skal arbejde under meget udfordrende forhold.

Omfattende ekspertise inden for maskinteknik, produktion, energi og kemikalier


Engineering & Manufacturing

Drift inden for maskinteknik og produktion for globale markeder kræver en global tilgang, hvor der investeres i lokale færdigheder og ressourcer, samtidig med at kvalitet, kapacitet og kontrol opretholdes. Med vores ekspertise inden for maskinteknik og produktion kan vi hjælpe dig med at strømline en kompleks drift, reducere risici og maksimere produktiviteten for at følge med efterspørgsel og innovation. 

Vi opererer i disse undersektorer:

 • Minedrift, der ikke er energi – minedrift eller brydning af mineraler, der ikke er energi
 • Luftfart, rumfart, marinesektoren, havnebyer, tog og jernbane – speditør, OEM-producent af luftfartøjer, OEM-producent af dele, havne, infrastruktur
 • Construction Material and Logistics (CML) – infrastrukturlogistik, papirmasse, papir og byggematerialer.
 • Industrial Construction Equipment (ICE) – produktion af værktøj, tungt udstyr, jernbane og skibsbygning, tekniske maskiner og elevatorer

Energy

Dagens energimarked er både forældet og ustabilt og er karakteriseret af en stigende efterspørgsel og svingende forsyning. Et større skift i konkurrenceforholdet er på vej, da nye spillere fra producerende lande og udviklingsmarkederne med høj vækst nu er førende i branchen. Miljøansvarlighed udvikler sig hele tiden. Vi kan hjælpe dig med at håndtere efterspørgsel efter energi, samtidig med at vi reducerer omkostninger, håndterer sundheds- og sikkerhedsstandarder og reducerer produktionstiden.

Vi opererer i disse undersektorer:

 • Olie og gas upstream
 • Minedrift
 • Forsyningsselskaber
 • Elforsyning
 • Vedvarende energi
 • Petrokemikalier

Chemicals

Sikkerhed, miljøbestemmelser og transport af farligt gods er nogle af de store udfordringer i kemikaliesektoren. Virksomheder bliver nødt til at revurdere deres forsyningskæder, og vi tager disse udfordringer op – vi samarbejder med dig om at udvikle nye løsninger.

Vi opererer i disse undersektorer:

 • Petrokemikalier
 • Specialkemikalier

Se nærmere på vores løsninger


Vores kompetencer og driftsstandarder


MRO (Maintenance, Repair and Operations)

MRO giver mulighed for en effektiv forsyningskædedrift ved at håndtere materiale og dele, der anvendes til vedligeholdelse, reparation og drift af både produktionsanlæg og ekstern drift for at sikre udstyrets oppetid, sikre at produktionen holdes i gang og for at forhindre dyre forsinkelser. 

Sundhed og sikkerhed

Vores robuste processer og værktøjer giver sikre arbejdsforhold, reducerer risici og overholder sundheds- og sikkerhedsbestemmelser.  Vi overholder fuldt ud håndteringen af farligt gods og har en ISO90001-certificering.

Miljømæssig og lovgivningsmæssig regeloverholdelse

Vi er engageret i at være globalt førende i at skabe en bæredygtig fremtid for os alle, hvor vi anvender vores ekspertise inden for logistik, affaldshåndtering og miljømæssig regeloverholdelse på tværs af forsyningskæder for konstant at reducere omkostninger, øge indtjeningen og forbedre bæredygtigheden. Vi overholder også strenge lokale bestemmelser og specifikke produktkrav.

Innovation

Digitalisering af logistik giver uendelige muligheder. Vi har fri bane til en førerposition inden for digitale forsyningskæder for at realisere deres fulde potentiale og forbedre effektiviteten inden for sektorer, der beskæftiger sig med energi, kemikalier, maskinteknik og produktion.

Opret henvendelse

Har du spørgsmål til en ekspert i maskinteknik og produktion, energi og kemikalier? 


Fortæl os lidt mere om din organisation for at komme i gang.