Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Begrænset fragterstatningsansvar

Beskyt dine søfragtforsendelser mod skader, tab eller tyveri


Selv når fragt behandles med den største omhu, er speditører klar over, at uforudsete begivenheder kan opstå inden for søtransport. Gods kan blive skadet, gå tabt eller blive stjålet. Da begrænset fragterstatningsansvar indgår i enhver transportkontrakt, antager afsendere og modtager fejlagtigt, at dette fragtansvar beskytter værdien af deres gods – og ignorerer ofte dets betydelige begrænsninger. Find ud af, hvorfor din næste forsendelse har brug for forsikring af værdiforsendelse.

Hvad fragterstatningsansvaret dækker og ikke dækker


Der er inkluderet et fragterstatningsansvar i alle transportkontrakter. Søfragtafsendere og -modtagere vil alligevel være interesserede i yderligere forsikring af værdiforsendelse, for i tilfælde af et erstatningskrav bliver fragterstatningsgodtgørelser typisk baseret på vægt og ikke på værdien af din forsendelse, hvilket kan være katastrofalt for deres bundlinje.

Desuden udbetales denne delvise godtgørelse kun, hvis godsets ejer er i stand til at bevise, at transportøren udviste forsømmelighed – denne proces alene tager normalt adskillige måneder, hvilket belaster bundlinjen. Bevisbyrden angående forsømmelighed udelukker logisk nok enhver form for naturkatastrofe eller et skib, der synker.

Hvad er reglerne og hvad de siger?


Reglerne for fragterstatningsansvar blev fastsat i 1926 i Haag-aftalen. I dag er de fleste forsendelser dækket af Haag-Visby-konventionen (en 1968-revision af den foregående), Hamborg-konventionen(1978) eller Rotterdam-konventionen, som trådte i kraft i 2009. Den anvendte regel afhænger af det land, hvor din transportkontrakt er blevet underskrevet, og din individuelle forretningspartner. De tre regler dækker generelt lignende vilkår, især når det gælder transportørens ansvarsområder.

Hvad transportøren er ansvarlig for og hvornår?

De tre regler siger generelt, at transportøren er ansvarlig for at gøre skibet egnet til en sørejse, bemande det med en tilstrækkeligt stor besætning og håndtere godset med rimelig forsigtighed. Dette omfatter læsning og losning.

Den periode, transportøren er ansvarlig for, er begrænset og er defineret som:

 • I henhold til Hague-Visby- og Hamborg-konventionerne er det tidsrummet mellem læsningen af godset på skibet og losningen af samme
 • I henhold til Rotterdam-konventionen omtales omfanget simpelthen som det sted, hvor rederiet påtager sig ansvaret for lasten.

Din forsendelse er kun dækket af fragterstatningsansvaret, når det er i transportørernes hænder – i modsætning til din forsendelses rejse, dækker fragterstatningsansvaret ikke fra dør-til-dør.

Bevisbyrden er delt: for at indgive et erstatningskrav skal godsets ejer bevise, at transportøren har misligeholdt sine forpligtelser i den gældende periode, og transportøren skal bevise, at det ikke er tilfældet.

Hvad transportøren ikke kan holdes ansvarlig for, og hvornår?

Selvom Haag-Visby- og Hamborg-konventionerne også dækker lignende foranstaltninger, giver Rotterdam-konvensionen en tydeligere beskrivelse af alle de betingelser, hvorunder fragterstatningsanvaret ikke dækker godsets ejer, og det er værd at bemærke, at disse omfatter:

 • Force majeure, f.eks. et jordskælv eller en tsunami
 • Ulykker, der kan ske til søs, som f.eks. et skib, der synker
 • Krig, piratvirksomhed og terrorhandlinger
 • Tyveri
 • Karantænerestriktioner
 • Angreb
 • Brand på skibet
 • Enhver handling, der betragtes som afsenderens ansvar, som f.eks. dårlig emballering eller læsning

Bevisbyrden er delt: for at indgive et erstatningskrav skal godsets ejer bevise, at transportøren har misligeholdt sine forpligtelser i den gældende periode, og transportøren skal bevise, at det ikke er tilfældet.

Hvor meget kan jeg få refunderet med fragterstatningsansvar?


De tre regler har også lignende godtgørelsesværdier i tilfælde af et erstatningskrav, da de alle er baseret på vægt.

Tænk over det følgende eksempel: Du sender gods til en værdi af USD 70.000, som samlet vejer 2.850 kg. Skibet, der transporterer dit gods, synker, og godset går tabt. Her er de omtrentlige værdiansættelser, du vil blive mødt med, hvis det lykkes dig at bevise, at den uheldige hændelse var søfragttransportørens skyld:

 • Hvis din transportkontrakt blev underskrevet i henhold til Haag-Visby-konventionen: USD 8.000
 • I henhold til Hamborg-konventionen: USD 10.000
 • I henhold til Rotterdam-konventionen: USD 12.000

Selvom Rotterdam-konventionen er mest fordelagtig, kommer den slet ikke i nærheden af den faktiske værdi af din forsendelse.

At sikre din søfragtforsendelse med ekstra forsikring er afgørende, da ansvarsbetingelserne for søfragt har den laveste vægt-til-vurderingsratio sammenlignet med andre typer fragt.. En forsendelse, der er værdiansat til USD 8.000 under Haag-Visby-konventionen, er værdiansat til USD 70.000 under erstatningsansvarsvilkårene for luftfragt og til USD 30.000 ved landevejstransport.

Forstå tallene: en værdiansættelse i SDR

Under Haag-Visby-, Hamborg- og Rotterdam-konventionerne beregnes godsværdien i SDR (Special Drawing Rights), et aktiv, som blev indført af Den Internationale Valutafond (IMF) i 1969. Ligesom vekslingsforholdet varierer dens præcise værdi i forhold til andre valutaer fra dag til dag.
Som eksempel kan vi beregne ud fra, at kursen gennemsnitligt lå på lige under USD 1,40 gennem juli 2020:

Erstatningsværdi pr. kg gods (hvis 1 SDR= USD 1,4)*
Haag-Visby: 2 SDR / 2,80 USD
Hamborg: 2,5 SDR / 3,50 USD
Rotterdam: 3 SDR / 4,20 USD

Erstatningsværdi pr. pakke (hvis 1 SDR=1,4 USD)*
Haag-Visby: 666,67 SDR / 933,34 USD
Hamborg: 835 SDR / 1169 USD
Rotterdam: 875 SDR / 1225 USD

*den største værdi gælder.

Besøg IMF’s website for at få flere oplysninger om SDR og dens værdiansættelse i realtid

Hvordan vælger jeg den rigtige dækning?


Husk på, at din forsikring af værdiforsendelse ikke er designet til at bevare din forsendelse – dens formål er at beskytte din bundlinje. Derfor har vi udarbejdet den følgende tjekliste – og din dækningsudbyder bør opfylde alle betingelserne.

Den rigtige dækning:

 • Dækker den fulde værdi af dit gods
 • Dækker også fragtomkostningerne
 • Dækker din forsendelse på et alle-risici-grundlag
 • Dækker også dine højrisikovarer
 • Dækker alle lokationer på forsendelsens rejse, dør-til-dør
 • Indeholder ingen selvrisiko og ingen beløbsgrænser, hvilket betyder, at du ikke skal betale noget ved et tab
 • Understøtter afgørelser af erstatningskrav på dit eget sprog
 • Afgør erstatningskrav i din egen valuta
 • Afgør erstatningskrav hurtigt. Mens processen for det klassiske fragterstatningsansvar tager adskillige måneder at afgøre, tilstræber DHL Global Forwarding en afgørelse af dit erstatningskrav inden for 30 dage.

Hvad med Incoterms?

Som du måske har læst i vores artikel “Grundlæggende om Incoterms”, fordeler Incoterms de omkostninger, men også de risici, der følger med søtransport. Selvom CIP-vilkårene (Carriage and Insurance Paid To) forpligter sælgeren til at indgå kontrakt om forsikringsdækning fra oprindelse til destination, forpligter CIF-vilkårene (Cost, Insurance and Freight) kun sælgeren til at forsikre sørejsen – og de andre angiver slet intet.

Som afsender eller modtager er det en god idé, at du dobbelttjekker, præcis hvornår risiciene overføres til dig (det sker ikke altid samtidigt med forsendelsesomkostningerne). Det er afgørende, at du kender dine forpligtelser – og din forretningspartners – fordi det faktum, at én af de to parter forsikrer deres del af rejsen, ikke altid betyder, at hele forsendelsen er dækket.

Hvem kan forsikre mit gods?

Du kan generelt forsikre dit gods via din speditør eller en separat forsikringsudbyder.

Fordelen ved at bestille din forsikring hos din speditør er, at de allerede vil have det meste af den dokumentation, du skal bruge for at indgive et erstatningskrav, og indsender den for dig.

Det er muligt at bestille din forsikring separat. Men i så fald er det dit ansvar at indsamle al den nødvendige dokumentation fra alle udbydere, der tog del i din forsendelse (speditør, toldklarerer, søtransportør osv.), inden du selv indsender dit erstatningskrav.

Hvornår det rette tidspunkt at få forsikring på?

Det afhænger af, hvor ofte du sender gods. Hvis du sender nogle få godsforsendelser om året, kan du blot bestille den samtidigt med din forsendelse.

Hvis du sender jævnligt (f.eks. med mere end fem forsendelser om året), vil det sandsynligvis være en fordel med en årlig forsikring, der dækker alle dine forsendelser til en reduceret pris.

Download infografik


Måske er du også interesseret i


Har du en specifik forsendelsesudfordring, du gerne vil have hjælp til?


Vores shipping eksperter er klar til at hjælpe