Navigointi ja sisältö

Hei,

Käytät selainta, joka ei tarjoa sivuillamme parasta mahdollista käyttökokemusta.

Pystyt edelleen jatkamaan, mutta tämän sivun parhaaksi kokemiseksi suosittelemme Edgen, Firefoxin ja Chromen käyttöä.

Olet kohteessa  Suomi
tai Valitse toinen sijainti

AJONEUVOTEOLLISUUDEN ASIANTUNTEMUS

Vauhdittamassa liiketoimintaasi

Riippumatta siitä, mitä ajoneuvoteollisuuden materiaaleja tai tuotteita tarvitset ja mihin haluat ne toimitettavan, DHL:llä on tarvittava kokemus, kapasiteetti ja tekniikka niiden toimittamiseen perille – kustannustehokkaasti ja juuri oikeaan aikaan.

 • Yksityisautojen lisääntyminen uusilla ja kehittyvillä markkinoilla yhdistettynä keskiluokan kasvuun on muuttamassa kansainvälistä ajoneuvoteollisuuden karttaa. Vastatakseen tähän kysynnän muutokseen yritykset ovat siirtämässä tuotantoaan lähemmäs kuluttajia, mikä monissa tapauksissa tarkoittaa materiaalien toimittamista pitkien etäisyyksien taakse. DHL voi tarjota logistista tukea uusia kokoonpanoyksiköitä rakennettaessa ja lisäksi auttaa asiantuntemuksellaan kansainvälisissä kuljetuksissa, huolinta- ja tullaustoiminnoissa materaalinhallinnassa sekä aftersales-verkoston palveluissa - haasteissa, jotka on huomioitava päätettäessä uuden tehtaan sijainnista.

 • Autot ovat teknistymässä sitä mukaa, kun kuluttajien vaakakupissa painaa yhä enemmän tuotteen ”älykkyys” ja sen tietosisällön arvo. Älyautoissa, joita monet pitävät jo mobiililaitteiden jatkumona, on ominaisuuksia, kuten aktiivinen pysäköinti ja muita toimintoja, joilla voidaan ehkäistä tapaturmia ja kuljettajan virheitä. DHL:n monialainen – erityisesti teknologiamarkkinat kattava – asiantuntemus ja toimittajasuhteet, kokemus arvokkaista ja lyhyen elinkaaren omaavista osista sekä verkostot, joihin kuuluu osavalmistajia ympäri maailmaa, tekevät DHL:stä täydellisen kumppanin.

 • Nykypäivän kuluttajat odottavat laajempaa valikoimaa eri malleja, ominaisuuksia ja yksilöllisiä tuotteita sekä saumatonta palvelua, jotka kattaa ostotilanteen, rahoituksen, vakuutuksen ja myynnin jälkeisen tuen. DHL:n palvelut, kuten järjestyksen määrittely ja tarkkaan ajoitetut toimitukset, tukevat eri mallien valmistusta samalla kokoonpanolinjalla, sillä materiaalit voidaan syöttää suoraan linjastolle tarkalleen sinne, missä niitä tarvitaan. Tehokkaat jälkimarkkinaratkaisumme vähentävät jälleenmyyjän varaston tarvetta – asiakastyytyväisyydestä tinkimättä – ja näin saat tilaa korjauksille kun varaosat tulevat tilauksesta.

Henkilöajoneuvot

DHL tarjoaa ajoneuvoteollisuuden laajimman valikoiman toimitusketjupalveluja, jotka vastaavat uusia kokoonpanotiloja, tuotannon tehokkuutta ja asiakaspalvelua koskeviin tiukentuviin vaatimuksiin.

 • Tuotantolaitosten sijoittaminen nopeasti kehittyville markkinoille lähemmäs loppukuluttajia on johtanut toimitusketjujen pidentymiseen. Samaan aikaan valmistajien suurkeskittymien kasvu on lisännyt huomiota tehokkuuden lisäämiseen. DHL pyrkii lievittämään näitä paineita suunnittelemalla toimitusketjuja, joiden kautta oikeat osat voidaan toimittaa tuotantolaitoksellesi oikeaan aikaan riippumatta tehtaan sijainnista. DHL:n globaalit valmiudet muodostavat saumattoman kokonaisuuden lähtöpisteestä määränpäähän saakka. Voimme toimittaa osat suoraan kokoonpanolinjalle mikä llisää yrityksesi tuottavuutta ja tehokkuutta.

 • Kuluttajat vaativat nykyisin saumatonta osto-, rahoitus-, vakuutus- ja myynnin jälkeistä palvelukokemusta sekä yksilöllisesti koottua ajoneuvoa, joka täyttää kaikki heidän toiveensa. DHL mahdollistaa näiden vaatimusten toteuttamisen tarjoamalla tehokkaita ja tarkkaan ajoitettuja ja järjestettyjä toimitusratkaisuja nykypäivän autoteollisuuden vaatimien, yhä lukuisampien ja erilaisempien osien toimittamiseen. Samaan aikaan tehokas toimintoverkostomme varmistaa, että varaosat toimitetaan jälleenmyyjille nopeasti.

 • Autojen teknistyminen: Internetyhteydellä varustettujen, itsenäisesti ajavien ja itsensä diagnosoivien ajoneuvojen kysyntä on johtanut teknologiaosien eksponentiaaliseen lisääntymiseen. DHL hallitsee arvokkaiden osien käsittelyn, tuotteiden lyhyen elinkaaren tuomat haasteet ja hyödykkeiden hankkimisen teknologiamarkkinoita perinteisesti palvelleilta toimittajilta, koska meillä on teknologiateollisuudesta saatu laaja ja monipuolinen tietämys ja kokemus.

Hyötyajoneuvot

DHL tietää, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä hyötyajoneuvojen valmistajien kanssa uusien ajoneuvoteknologioiden suunnittelussa, polttoaineenkulutuksen ja päästöjen vähentämisessä sekä omistajan kokonaiskustannusten vähentämisessä.

 • Nykypäivän autoilijat vaativat turvallisuutta ja ekologisuutta hyödyntämällä telematiikkaa, joka avaa uusia läpinäkyvyyden tasoja. Samaan aikaan päästöongelma lisää kysyntää sähkö- ja hybridiautoille ja muille ”puhdasta” energiaa käyttäville autoille. Internetiin yhdistettyjen ajoneuvojen siirtämä data, joka kertoo ajoneuvon kunnosta ja toiminnasta, tehostaa seurantaa, huoltojen suunnittelua ja – aiempien tietojen perusteella – sujuvampaa osien varastointia.

 • Sen lisäksi, että markkinat vaativat parempaa polttoainetaloutta, edullisempia uusien ajoneuvojen hintoja ja korkeampaa jälleenmyyntiarvoa, ne etsivät lisäarvopalveluita sisältäviä tuoteyhdistelmiä, jotka ovat avain katteiden säilyttämiseen. Kustannusten minimoimiseksi DHL voi suunnitella toimitusketjun, jonka avulla vältetään tarpeeton osien vaihtaminen ja tehostetaan huolto- ja korjaustöiden koordinointia.

 • Vastatakseen kehittyvien markkinoiden kasvuun valmistajat laajentavat toimintaansa viemällä tuotantolaitoksiaan lähemmäs kuluttajia. Joissain tapauksissa "halpojen" alustojen kehittämisellä tähdätään näille erittäin kilpailluille markkinoille. DHL pystyy tukemaan uusien kokoonpanoyksiköiden rakentamista, ja tullaus- ja huolinta-asiantumuksemme yhdessä materiaalien seurantaa ja näkyvyyttä parantavien palveluiden kanssa takaa toimitusten luotettavuuden etäisyydestä riippumatta. Näitä palveluita tukevat globaalit jälkimarkkinaverkostot, jotka on suunniteltu erilaisten strategioiden toteuttamiseen.

Komponenttivalmistajat

DHL tarjoaa kaikki logistiikkapalvelut, joita valmistaja tarvitsee varmistaakseen, että kokoonpanolinjalla on aina riittävästi tarvittavia osia, kuten useita erilaisia tuotannon syöttölogistiikan (I2M) palveluita ja lisäarvopalveluita.

 • Pysyäkseen kysynnän tahdissa valmistajat ovat puristaneet tuotteiden kehitysajan 3,2 vuodesta 2,7 vuoteen. Lisäksi arvoketju on muuttumassa joustavaksi ekosysteemiksi, jossa toimijoiden roolit muuttuvat kaiken aikaa, uusia toimijoita tulee mukaan ja yksipuoliset toimijat jäävät ulkopuolelle. DHL pystyy toimimaan riittävän joustavasti tukeakseen näiden markkinahaasteiden edellyttämiä nopeita muutoksia. Samalla laaja tietämyksemme ja kokemuksemme alan dynamiikasta mahdollistaa jatkuvan innovoinnin ja toimitusketjujen jatkuvuuden.

 • Valmistajat vaativat nyt parempaa kustannusten läpinäkyvyyttä, jonka DHL varmistaa erottamalla logistiikkakustannukset osien kustannuksista. DHL:n valmiudet tällä osa-alueella tekevät kaikesta toiminnastamme läpinäkyvää ja mahdollistavat kustannusten ja menojen paremman hallinnan ja näkyvyyden.

 • Kun valmistajat siirtävät tuotantoaan vastaamaan kehittyvien markkinoiden kysyntää, niitä palvelee yleensä parhaiten samojen toimittajien käyttäminen kaikilla alueilla. DHL pystyy tukemaan tätä kehitystä missä päin maailmaa tahansa. Meillä on vankka kokemus asiantuntemuksemme ja valmiuksiemme siirtämisestä kypsiltä kehittyville markkinoille. Voimme tarjota myös varaston rahoituspalveluja, jotka nopeuttavat rahoituksen saantia ja siten vapauttavat käyttöpääomaa ja käteisvaroja kasvun rahoittamiseen.

 • Riippumatta siitä, toimiiko ajoneuvoteollisuuden tuotantolaitos perinteisillä kotimarkkinoilla vai uusilla ja kehittyvillä markkinoilla, jokainen valmistaja haluaa toimittajien toimittavan osat oikeaan aikaan ja järjestyksessä. Meillä on rautainen kokemus asiantuntemuksemme ja valmiuksiemme käytöstä sekä kypsillä että kehittyvillä markkinoilla. Lisäksi valmiutemme osien järjestyksen määrittelyssä mahdollistavat useiden mallien ja varianttien tuottamisen samalla kokoonpanolinjalla.

Renkaat

Riippumatta siitä, millaiseen ajoneuvoon rengas on tarkoitettu, DHL:n erikoistuneet varastointi- ja jakeluratkaisut takaavat nopean, tehokkaan ja kustannustehokkaan toimituksen.

 • Renkaiden valmistamisen ja jakelun kannattavuus edellyttää kustannustehokkaita toimintoja. Lisäksi tekniset innovaatiot ja tehtaiden lisääntyvä automaatio tulevat todennäköisesti vaikuttamaan globaaliin ajoneuvojen rengastoimialaan lähitulevaisuudessa. Meillä DHL:ssä panostetaan jatkuvaan kehittymiseen, joten voit olla varma, että pysymme tukenasi tilanteessa kuin tilanteessa. Erityisesti yhteistyöalustamme tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia lisätä tehokkuutta.

 • Kun kyse on renkaista, asiakastyytyväisyys on kiinni ennen kaikkea hinnasta ja saatavuudesta. Sitä mukaa kun kysyntä kasvaa kehittyvissä talouksissa, kuten Kiinassa, Intiassa, Thaimaassa ja Vietnamissa, nämä tekijät käyvät yhä tärkeämmiksi. Kehittyvien talouksien odotetaan kasvattavan rengasalaa, ja DHL auttaa rengasvalmistajia hyödyntämään tätä kasvua mahdollisimman hyvin. DHL:n tehokkaat varastointi- ja kuljetusverkostot kaikkialla maailmassa voivat auttaa päivittäin varmistamaan,että asiakkaasi saavat tilauksensa samana tai seuraavana päivänä.

 • Vaikka renkaat on asennettava ajoneuvoon paikan päällä huoltoliikkeessä tai jälleenmyyjän liikkeessä, yritykset voivat hyödyntää verkkokauppaa nopeuttaakseen tilaus-, varastointi- ja toimitusprosesseja. DHL:n integroidut tietotekniset ratkaisut parantavat tilauksen ja kysynnän näkyvyyttä ja jakelumme tapahtuu aina nopeasti.

Auto-Mobility Insights

Pysy logistiikan kartalla: tutustu ajatusjohtajien artikkeleihin ja innovatiivisiin ideoihin

Ota yhteyttä ja pysy ajantasalla

Lue lisää ratkaisuistamme tai tilaa kuukausittainen Supply Chain Insights -uutiskirjeemme: