Hei,

Käytät selainta, joka ei tarjoa sivuillamme parasta mahdollista käyttökokemusta.

Pystyt edelleen jatkamaan, mutta tämän sivun parhaaksi kokemiseksi suosittelemme Edgen, Firefoxin ja Chromen käyttöä.

ENERGIA JA KEMIANTEOLLISUUS

Lisävirtaa toimitusketjuusi

Perusluonteeltaan dynaaminen energian ja kemianteollisuuden toimiala muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan sitä mukaa kun kysyntä kasvaa – erityisesti nopean kasvun markkinoilla kuten Kiinassa ja Intiassa – ja kilpailu kiihtyy uusissa tuotantomaissa.

Toiminnot ja toimitusketjut laajenevat, monimutkaistuvat ja kansainvälistyvät samalla kun entistä tiukemmat terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit luovat lisähaasteita.

Jotta voisit helpottaa näitä monimutkaisia haasteita, hyödyntää resurssisi täysimääräisesti, lisätä tehokkuutta, vähentää kustannuksia ja parantaa tuottavuutta, tarvitset integroituja toimitusketjuratkaisuja.

Energian ja kemianteollisuuden toimialakohtainen asiantuntemus

Lue lisää: Öljy- ja kaasuala: Upstream

Syrjäinen ja haastava sijainti, laaja infrastruktuuri ja monimutkaiset, maailmanlaajuiset toimitusketjut muodostavat yhdessä taloudellisesti raskaan haasteen. Globaalin verkostonsa ansiosta DHL voi tehostaa toimintaasi missä tahansa maailmassa ja prosessisi jokaisessa vaiheessa. Palveluihin kuuluu poraustornien siirto ja toimittajien hallinta.

Lue lisää: Öljy- ja kaasuala: Downstream

Yritykset, joilla on haasteena lisätä tuotantoa ja vähentää samalla tuotantokustannuksia tinkimättä kuitenkaan turvallisuudesta tai ympäristönsuojelusta, voivat luottaa siihen, että DHL toimittaa heille kaiken tarvittavan tehokkaasti, esimerkiksi rakennustöiden, huollon, korjausten ja toimitilojen edellyttämät materiaalit.

Lue lisää: Kaivosteollisuus

Taloudellisten olosuhteiden vaihdellessa kaivosyhtiöiden, joilla on painetta maksimoida tuotanto ja voitot, täytyy keskittää toimitusketjunsa hyödyntääkseen omaisuutensa täysimääräisesti. Materiaalien saatavuuden parantuminen johtaa omaisuuden, laitteistojen ja toimintojen käytettävyysajan pidentymiseen, mikä puolestaan lisää tuottavuutta.

Lue lisää: Sähköntuotanto ja yleishyödylliset yritykset

Infrastruktuurin parannukset, uudet voimalaitokset ja käytettävissä olevien tilojen optimaalinen käyttö ovat vain joitain esimerkkejä niistä tarpeista, joihin DHL voi auttaa vastaamaan tehokkaan toimitusketjujen hallinnoinnin avulla. Älykkään mittaamisen, älykkäiden sähköverkkojen ja laajalle alueelle hajaantuneiden asiakkaiden palvelemisen aikakaudella DHL auttaa optimoimaan tuotannon tehokkuuden.

Lue lisää: Kemian- ja petrokemian teollisuus

Tiukkojen turvallisuus- ja ympäristösäädösten puristuksissa korkeita käyttökustannuksia voidaan vähentää virtaviivaistamalla kokonaisvaltaista toimitusketjua. Sekä rakennustoiminta, huollot, korjaukset että operatiivinen työ hyötyvät DHL:n tuomasta tehokkuudesta. Muita lisäarvopalveluita ovat esimerkiksi valmiiden tuotteiden pakkaaminen sekä varastointi, käsittely ja jakelu.

Energian ja kemianteollisuuden ratkaisumme

Valitse ratkaisu
Kuljetusratkaisut
Varastointiratkaisut
Hallinnointipalvelut
Integroidut ratkaisut
Lisäpalvelut
Valitse kuljetusratkaisu
DHL Managed Transport & Brokerage Kotimaan jakelun hallinnointi
DHL Inbound Transport Operations Saapuvien kuljetusten hallinnointi ja toteutus
DHL Outbound Transport Operations Lähtevän jakelun hallinnointi ja toteutus
Valitse varastointiratkaisu
DHL Warehousing Jaettu tai asiakaskohtainen varastointi sekä tuotteiden jakelu
DHL Real Estate Solutions Logistiikkatilojen tilaustyönä tehty suunnittelu, rakennuttaminen ja hallinnointi
Valitse hallinnointipalveluratkaisu
DHL Logistics Consulting Toimitusketjun rakenteen ja toiminnan optimoinnin strateginen neuvonta.
DHL Procurement Services Tuotteiden ja toimittajien hankinta ja hallinnointi
DHL Recall Services Tuotteiden takaisinvedon käsittely alusta loppuun
DHL Business Support Center Myyntiä edeltävä ja myynnin jälkeinen asiakaspalvelu
Valitse integroitu ratkaisu
DHL Lead Logistics Partner Koko toimitusketjun ja sen toiminnan valvonta
DHL Inbound to Manufacturing Saapuvan materiaalin hallinnointi tuotannon ja varaston optimoimiseksi
DHL Service Logistics Varaosien ja tarvikkeiden kuljetus ja hallinnointi
DHL Indirect Materials Management (MRO) Toimitusketjun epäsuora materiaalien hallinta (MRO), kuten kunnossapidon ja korjausten tarpeet
DHL Envirosolutions Toimintojesi ekologisen kestävyyden parantaminen
DHL Fulfillment Tilausten tekeminen, varastointi ja lähettäminen asiakkaille
Valitse lisäpalvelu
DHL Packaging Services Tuotteiden pakkaus-, valmistelu- ja räätälöintipalvelut
DHL In-plant Logistics Tuotantolaitoksen sisäiset logistiikkapalvelut
DHL Pre-sales Services Myyntiä edeltävät räätälöinnin ja kokoonpanon palvelut

DHL Managed Transport & Brokerage

DHL Supply Chain asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Inbound Transport Operations

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Outbound Transport Operations

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Warehousing

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Real Estate Solutions

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Logistics Consulting

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Procurement Services

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Recall Services

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Lead Logistics Partner

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Inbound to Manufacturing

 DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Service Logistics

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Envirosolutions

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Packaging Services

 DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL In-plant Logistics

 DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Pre-sales Services

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Fulfillment

DHL Supply Chain asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.

DHL Business Support Center

DHL Supply Chain  asiantuntija ottaa yhteyttä lähetettyäsi lomakkeen.


DHL energian ja kemianteollisuuden alalla: Pikafaktat

  • 105 toimintoa ympäri maailmaa
  • Yli 25 vuoden kokemus
  • Laaja paikallismarkkinoiden tuntemus
  • Yhteistyössä yli 120 yrityksen kanssa
  • Globaalin energiankysynnän ennustetaan kasvavan 39 % vuoteen 2030 mennessä
  • Uusiutuvan energian osuuden arvioidaan kasvavan 13 %:sta 18 %:iin vuoteen 2035 mennessä
  • Fossiilisten polttoaineiden markkinaosuuden arvioidaan laskevan 81 %:sta 75 %:iin vuoteen 2035 mennessä

Energy & Chemicals Insights

Pysy logistiikan kartalla: tutustu ajatusjohtajien artikkeleihin ja innovatiivisiin ideoihin

Ota yhteyttä ja pysy ajantasalla

Lue lisää ratkaisuistamme tai tilaa kuukausittainen Supply Chain Insights -uutiskirjeemme: