Navigointi ja sisältö

Hei,

Käytät selainta, joka ei tarjoa sivuillamme parasta mahdollista käyttökokemusta.

Pystyt edelleen jatkamaan, mutta tämän sivun parhaaksi kokemiseksi suosittelemme Edgen, Firefoxin ja Chromen käyttöä.

Olet kohteessa  Suomi
tai Valitse toinen sijainti

ENERGIAN JA KEMIANTEOLLISUUDEN ASIANTUNTEMUKSEMME

Lisäenergiaa toimitusketjuusi

DHL:n toimitusketjuasiantuntemus ja valmiudet auttavat hoitamaan liiketoimintaasi tehokkaasti myös suhdanneherkillä, politisoituneilla ja turvallisuuteen panostamista vaativilla energian ja kemianteollisuuden markkinoilla.

 • Viimeaikaiset öljynhinnan nousut ja laskut ovat seurausta näiden markkinoiden syklisestä luonteesta. Laskusuhdanteiden aikana energiayritysten konkurssit yleistyvät, poraustornien määrät vähenevät ja investoinnit hiipuvat. Tällaisina aikoina panostetaan voimakkaasti kustannusten vähentämiseen ja hallintaan. Innovatiiviset ratkaisumme vastaavat tähän tarpeeseen; DHL:n täysin integroiduissa toimitusketjuratkaisuissa pääpaino siirretään "reaktiivisesta" toiminnasta "ennakoivaan" toimintaan. Uusien kohteiden konsultointi, keskeisten suorituskykyindikaattoreiden hallinta ja toimitusketjun läpinäkyvyys ovat vain joitain esimerkkejä niistä alueista, joilla olemme jo osoittaneet valmiutemme.

 • Markkinoita hallitsevat nyt geopoliittiset, kansallisten öljy-yritysten hallitsemat markkinat öljytuloista riippuvaisissa maissa, kuten Venäjällä, Iranissa ja Venezuelassa. Näissä olosuhteissa kustannusten hallitseminen ja toimintojen kehittäminen ovat muodostuneet tuottavuuden säilyttämisen edellytyksiksi. Jatkuvan kehittämisen kulttuuri, selkeät hallinnointiperiaatteet ja panostaminen toimintojen korkeaan laatuun tekevät DHL:stä kykenevän vastaamaan näihin tarpeisiin. DHL maksimoi huoltohenkilöstön kriittisiin tehtäviin käyttämän ajan("time on tool") parantamalla toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, työtilausten kititystä ja materiaalien toimitusta käyttökohteeseen.

 • Toimintojen turvallisuutta koskevien energia-alan vaatimusten tiukentuessa terveydestä, turvallisuudesta ja ympäristöstä sekä vaatimustenmukaisuutta koskevista käytännöistä on tullut välttämättömiä kaikille toimitusketjupalveluiden tarjoajille. Monet yritykset itse asiassa odottavat näiden sisältyvän kaikkiin prosesseihin. DHL:llä on vakiintunut turvallisuuskulttuuri ja -ohjelmat. Globalisoituneilla markkinoilla on merkittävä etu, jos voi parantaa prosessien tehokkuutta ja varmistaa tehokkaat toimittajapalvelut.

Öljy- ja kaasuala: Upstream & Downstream

Globaalin verkostonsa ja kokonaisvaltaisten toimitusketjujen asiantuntemuksensa ansiosta DHL pystyy tukemaan öljy- ja kaasualojen kokonaisvaltaisia toimitusketjuja – sijainnin syrjäisyydestä ja hankkeen pituudesta tai haasteellisuudesta huolimatta.

 • Etsinnästä talteenottoon, jalostukseen ja jakeluun kuluvan ajan pituus asettaa monia haasteita. DHL on tukenasi jokaisessa vaiheessa tarjoten jokaiseen kehitysvaiheeseen sopivia toimitusketjuratkaisuja. Palveluihimme kuuluu uusien kohteiden ja teollisuusalueiden konsultointi, hankkeiden ja läpimenon tuki sekä rutiiniylläpidossa tarvittavien materiaalien hallinnointi.

 • Nyt kun maailman kaikki "helposti" saavutettavissa oleva öljy on löydetty, yritykset joutuvat etsimään uusia esiintymiä yhä syrjäisemmistä maankolkista ja yhä syvemmältä valtameristä. DHL toimii yli 200 maassa ja pystyy tukemaan suuren mittaluokan toimintoja missä päin maailmaa tahansa. Meillä on kekemusta henkilöstön rekrytoinnista ja resurssien varmistamisesta myös syrjäisillä alueilla, ja jatkuva parantaminen on keskeinen osa toimintaamme.

 • Öljyn suhdannevaihteluiden myötä maailmassa on siirrytty PVC:n ja PE:n tuotantoon edullisemman raaka-aineen vuoksi, mikä on luonut markkinoille päällekkäisyyttä energian ja polymeerien välille. Samaan aikaan tuotantolaitoksia laajennetaan kapasiteetin lisäämiseksi. DHL on reagoinut tilanteeseen lisäämällä pakkauskapasiteettiaan avainalueilla ja tarjoamalla lisäarvopalveluita erityistarpeisiin vastaamiseksi. Yksi esimerkki ratkaisuistamme on valmiutemme kuljetuskustannuksien vähentäminen raskaassa liikenteessä ja proomukuljetuksissa.

Kaivosteollisuus

Alalla, jota leimaavat raaka-aineiden hintojen vaihtelut, toiminta syrjäisillä seuduilla ja heikentyvä kannattavuus, DHL tarjoaa palvelua, jossa yhdistyvät asiantuntemus ja innovatiiviset ratkaisut ja joka maksimoi tehokkuuden toimitusketjun kaikissa osissa.

 • Hyödykkeiden hinnoittelun suhdannevaihtelut ovat kohdistaneet huomion entistä tiiviimmin kassavirtaan, velan vähentämiseen ja säästöjä tuovien innovatiivisten ratkaisujen etsimiseen. Vastauksena näihin vaatimuksiin DHL tarjoaa erilaisia innovaatioita ja suorituskykyä lisääviä ratkaisuja, muun muassa varastorahoituksen, integroitujen toimitusketjujen luomisen ja hallinnoinnin, teknisten ratkaisujen ja ympäristöystävällisten aloitteiden alalla.

 • Kaivosyritykset, jotka toimivat yhä useammin yhä syrjäisemmillä maantieteellisillä alueilla, kohtaavat pitkiin etäisyyksiin liittyviä haasteita ja vaikeuksia työvoiman rekrytoinnissa. Etäisyydet eivät ole ongelma DHL:lle, sillä meillä on globaali verkosto ja hyvä paikallinen tietämys. Olemme kaikkialla maailmassa. Toimintamallimme henkilöstön rekrytoimiseksi ja resurssien varmistamiseksi myös syrjäisillä alueilla on osoittanut toimivuutensa käytännössä ja kokenut henkilökunta on yksi vahvuuksistamme.

 • Kaivosalan yritykset ovat nostamassa toimintojen korkean laadun keskeiseksi tavoitteekseen ja keskittyvät siksi entistä tarkemmin kustannusten hallintaan ja tuotannon tehokkuuteen. DHL:n kulttuurissa jatkuva kehittäminen, selkeä hallinto ja toimintojen korkealaatuisuus ovat olennaisia tekijöitä. Esimerkiksi varaosalogistiikassa DHL maksimoi huoltohenkilöstön kriittisiin tehtäviin käyttämän ajan("time on tool") parantamalla toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, työtilausten kititystä ja materiaalien toimitusta käyttökohteeseen.

Sähköntuotanto ja yleishyödylliset yritykset

Vaativilla markkinoilla, joilla on noudatettava yhtä vaativia säädöksiä, DHL tarjoaa laajan valikoiman toimitusketjupalveluita, jotka mukautuvat muutoksiin, lisäävät tuottavuutta ja vähentävät kustannuksia, jotta voit kehittää infrastruktuuria ja kestävyyttä vaaditulla tavalla.

 • Sähköntuotantolaitokset ja muut yleishyödylliset yritykset, joiden ongelmana on usein vanhentunut tai huonosti soveltuva infrastruktuuri, tarvitsevat vankkaa logistista ja kuljetustukea sekä uusien laitosten rakentamiseen että olemassa olevien laitosten ylläpitämiseen. DHL:llä on valmiudet parantaa toimitusketjun tehokkuutta ja keventää taloudellista painetta vähentämällä käyttöomaisuuden kustannuksia. Jotta energiantuotantolaitosten ja muiden yleishyödyllisten yritysten tuotanto voisi jatkua keskeytyksettä, DHL tarjoaa ratkaisuja, kuten epäsuora materiaalien hallinta (MRO) joka varmistaa osien ja työvälineiden suunnitellun ja optimoidun saatavuuden siellä, missä niitä tarvitaan.

 • Samalla kun energian kysyntä jatkaa kasvuaan, myös paine puhtaampien ja kestävämpien energiantuotantomuotojen käyttämiseksi lisääntyy. Tästä syystä hallitukset panostavat entistä enemmän uusiutuvien ja muiden vaihtoehtoisten energianlähteiden tutkimukseen. Tällaisilla nopeasti muuttuvilla ja jossain suhteessa myös arvaamattomilla markkinoilla DHL tarjoaa valmiudet suunnitella, hallinnoida ja tukea joustavia toimitusketjuja, jotka mukautuvat nopeasti uusiin tilanteisiin ja maksimoivat kustannustehokkuuden senkin jälkeen. Meillä on kokemusta vaihtoehtoisten energiantuotantolaitosten, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimalaitosten logistiikan ja kuljetuspalveluiden kehittämisestä.

Kemianteollisuus

DHL:n tärkein anti kemianteollisuudelle on tehokkaiden, virtaviivaisten ja integroitujen toimitusketjujen suunnittelu sekä lisäarvopalvelut, jotka takaavat vaatimustenmukaisuuden ja tuotteiden laadun.

 • Vaarallisten aineiden säilyttämistä ja kuljettamista koskevat ympäristösäädökset ovat entistä tiukempia, lukuisampia ja monimutkaisempia. Toimijoiden on noudatettava sekä kansainvälisiä että maakohtaisia sääntöjä ja sen lisäksi täytettävä toimialan vaatimukset, jotka koskevat niiden käsittelemien arvokkaiden tuotteiden puhtautta ja laatua. DHL:lle vahva panostaminen terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön sekä laadunvalvonta ovat jo toinen luonne, sillä olemme kehittäneet oman ennakoivan turvallisuuskulttuurin ja jatkuvan kehittämisen kulttuurin. Tämän ansiosta asiakkaamme voivat hyötyä tiukoista ratkaisujen spesifikaatioista ja useista erikoistuneista lisäarvopalveluista, jotka ehkäisevät toimitettavien kemikaalien pilaantumisen ja saastumisen.

 • Kemianteollisuudessa fuusiot ja yrityskaupat ovat yleisiä ja voivat aiheuttaa huomattavia häiriöitä. Oikein toteutettuina ne voivat kuitenkin vahvistaa ja tehostaa liiketoimintaa. Tuotannon ja toimitusten rationalisointia harkittaessa on pohdittava erityisesti fuusioituneen verkoston uutta rakennetta, mitä osia voidaan yhdistää, miten toimitaan toimitusketjujen suuren määrän suhteen ja mihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. DHL vastaa kaikkiin näihin haasteisiin analysoimalla verkostoja ja suunnittelemalla optimoituja ja joustavia toimitusketjuja, joissa valmiin tuotteen pakkaaminen, varastointi, käsittely ja jakelu on täysin integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä integrointi lisää joustavuutta, parantaa palvelun tasoa, vähentää kustannuksia ja lyhentää markkinoilletuontiaikaa.

Energy & Chemicals Insights

Pysy logistiikan kartalla: tutustu ajatusjohtajien artikkeleihin ja innovatiivisiin ideoihin

Ota yhteyttä ja pysy ajantasalla

Lue lisää ratkaisuistamme tai tilaa kuukausittainen Supply Chain Insights -uutiskirjeemme: