Navigointi ja sisältö

Hei,

Käytät selainta, joka ei tarjoa sivuillamme parasta mahdollista käyttökokemusta.

Pystyt edelleen jatkamaan, mutta tämän sivun parhaaksi kokemiseksi suosittelemme Edgen, Firefoxin ja Chromen käyttöä.

Olet kohteessa  Suomi
tai Valitse toinen sijainti

TEKNOLOGIAN ASIANTUNTEMUKSEMME

Uraa uurtavaa teknologiaa

Tällä erittäin dynaamisella toimialalla, jota muokkaavat jatkuvasti uudet, kehitystä edelleen nopeuttavat teknologiat, DHL pyrkii tarjoamaan alan johtavia ratkaisuja, jotka vastaavat toimialalle ominaisiin toimitusketjuhaasteisiin.

 • Yritysten on pystyttävä mukautumaan, paitsi nopeaan innovointiin ja tuotteiden elinkaaren lyhentymiseen, myös kehittyviin markkinoihin, tuotteiden hyödykkeistymiseen sekä asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksiin. DHL vastaa nykytilanteeseen innovatiivisilla, joustavilla ja ketterillä toimitusketjumalleilla, joita voidaan mukauttaa muuttuvien volyymien, tuotteiden elinkaarien ja monikanavaisten jakelutarpeiden mukaan. Tuotteiden räätälöinti mahdollisimman lähellä kuluttajaa, sähköinen toimitusvarmuus, viimeisen kilometrin toimitus ja tekniset palvelut ovat tästä muutamia esimerkkejä. Asiakkaat voivat hyötyä myös moniasiakasinfrastruktuuristamme, joustavista liiketoimintamalleista ja paikallisesta asiantuntemuksesta globaalin, myös kehittyvät markkinat kattavan verkostomme kautta.

 • Tiukan kilpailun seurauksena tuotteiden hinnat voivat laskea ja markkinat tiivistyä. Tässä uudessa maailmassa, jossa asiakaskokemuksesta on tullut yhtä tärkeä tekijä kuin tuotteen ominaisuuksista, voimme auttaa yrityksiä toimimaan edelleen asiakaskeskeisesti optimoiden kuitenkin kustannukset ja pääoman tehokkuuden. Asiakkaat, jotka ulkoistavat palvelunsa DHL:lle, hyötyvät alan johtavista jatkuvan kehittämisen ohjelmistamme ja integroiduista toimitusketjuratkaisuistamme. Meille asiakas on kaiken toimintamme keskiössä myyntiä edeltävistä toiminnoista aina jälkimarkkinapalveluihin asti, ja strategisten kumppanuuksien avulla pysymme aina innovaation eturintamassa.

 • Alueellisen keskittyneen tuotannon lisääntyminen ja paikalliset säädökset tekevät globaaleista markkinoista entistä monimutkaisempia ja epävarmempia. Tässä tilanteessa me rakennamme koko maailman kattavia, luotettavia, kestäviä ja vaatimustenmukaisia toimitusketjuja arvioimalla, rationalisoimalla ja hallitsemalla eri uhkia. Globaalina kumppanina me voimme tarjota toimitusketjun läpinäkyvyyden, integroituja ratkaisuja ja asiantuntemusta säädösten noudattamisessa ja tullimääräyksistä – yksi esimerkki näistä ratkaisuista on oma riskinhallinnan työkalumme DHL Resilience360.

Henkilökohtaiset laitteet

Tämä erittäin kilpailtu ja asiakaskeskeinen toimiala vaatii tehokkaita ja dynaamisia toimitusketjuja. DHL vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla integroituja ratkaisuja, joiden yksinkertaisuus, joustavuus ja näkyvyys tuottavat alan parhaan asiakaskokemuksen vähentäen samalla omistajan kokonaiskustannuksia.

 • Tietokoneiden, mobiililaitteiden ja yleensä kuluttajaelektroniikan elinkaaren lyhentyminen vaatii jakelulta aiempaa suurempaa joustavuutta. DHL pystyy tarjoamaan useita erilaisia malleja ja palvelutasoja, kuten asiakaskohtaista ja jaettua varastointia, jotka mukautuvat tarvittavaan tuotesykliin. Voimme rakentaa integroidun ja kokonaisvaltaisen arvoketjun, joka kattaa fyysiset, taloudelliset ja informaatiovirrat.

 • Henkilökohtaisten laitteiden markkinat ovat kypsenemässä nopeasti, mikä on johtanut tuotteiden hyödykkeistymiseen ja intensiiviseen hintaperusteiseen kilpailuun. Yritykset pyrkivät hyödyntämään houkuttelevien kasvavien markkinoiden ja tuotesegmenttien mahdollisuuksia. Kumppaninasi DHL voi luoda joustavia liiketoimintamalleja ja monenlaisia jaettuja infrastruktuurimahdollisuuksia. Me tarkistamme toimitusketjun ulkoistamisen vaihtoehdot, ja prosessimme edistävät jatkuvaa kehittämistä kustannusrakenteissa. 

 • Kysyntä lisääntyy kasvavan keskiluokkaisen väestönosan keskuudessa sitä mukaa, kun käytettävissä olevat tulot lisääntyvät ja luovat globaaleja kasvumahdollisuuksia. DHL pystyy laatimaan markkinoille pääsyä tukevia toimitusketjustrategioita, jotka varmistavat skaalattavuuden, vaatimustenmukaisuuden ja yhteenliitettävyyden kohdesegmenttien kanssa. Meillä on valmiudet ja kokemusta tehdä ja kehittää useita ratkaisuja, kuten kaikkikanavainen tai monikanavainen jakelu ja palautukset. Kaikkiin näihin sisältyvät joustavat palvelutasot, kokonaisvaltainen näkyvyys ja globaali kattavuus.

Infrastruktuuri

Tämä erittäin vaativa laitteisto- ja palvelulähtöinen segmentti vaatii teknistä infrastruktuuria, joka mahdollistaa laitteiden liitettävyyden, varastoinnin ja laskentakapasiteetin sekä liiketoiminnallisia, prosesseja, joita IT tukee. Me vastaamme näihin vaatimuksiin tarjoamalla joustavia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja monipuoliset jälkimarkkinapalvelut.

 • Tiedonkäsittelyn ja yhteenliitettävyyden kasvava tarve lisää kysyntää suuremmalle palvelin- ja säilytyskapasiteetille sekä nopeammille verkkojärjestelmille. Datakeskusten keskittäminen ja virtualisoiminen ovat edellytyksiä tietoteknisen tehokkuuden parantamiselle, kun taas uudet standardit, kuten 4G ja LTE, lisäävät globaalisti investointeja viestintäverkostoihin. Tätä varten DHL on luonut kokonaisvaltaisen ratkaisun käyttäen keskitettyjä datakeskuksia ja tarjoaa palveluita niihin sisältyvien arvokkaiden laitteistojen asentamiseksi ja huoltamiseksi saumattomasti. Joustavat tekniset ja logistiset jälkimarkkinapalvelumme sisältävät useita palveluita, mukaan lukien toimitukset kahden tunnin sisällä tai seuraavana päivänä, sekä prosesseja joilla arvokkaat laitteistot saadaan takaisin paikallisia säädöksiä noudattaen.

 • Vaikka laitteistoja koskeva innovointi on yhä elintärkeää, yksinomaan laitteistoihin keskittyvillä toimijoilla on vaarana, että heidän tuotteensa hyödykkeistyvät. Monet ovat siirtämässä painopistettään ohjelmasovellusten ja uusien palvelumallien kehittämiseen. DHL auttaa yrityksiä laajentamaan tuotetarjontaansa kohti palvelulähtöistä liiketoimintaa niiden markkina-aseman vahvistamiseksi ja hyödykkeistymisen välttämiseksi. Pyrimme tähän ennen kaikkea luomalla täysin integroidun, joustavan ja nopeasti reagoivan toimitusketjun, joka tukee palvelualan yritysten laajentumista. Varastorahoitus- ja jälkimarkkinapalvelut, kuten korjaukset, palautukset ja varaosalogistiikka, ovat tästä muutamia esimerkkejä.

Puolijohteet

Puolijohteiden markkinoiden dynamiikan, toimitusketjujen ja valmistusprosessien monimutkaisuus sekä tarve täyttää tiukat laatuvaatimukset ja hallita kustannuksia ovat haasteita, joihin DHL vastaa parantamalla näkyvyyttä ja rationalisoimalla.

 • Vaikka puolijohteita käytetään yhä pääasiassa viestintätekniikassa ja tietokonealalla, niille on avautumassa kasvualueita vertikaalisilla toimialoilla, kuten ajoneuvoteollisuus ja tuotannossa. DHL varmistaa näiden arvokkaiden komponenttien laadun toimitusketjun alusta loppuun noudattamalla "virheiden nollatoleranssi" -periaatetta, joka perustuu jatkuviin kehittämisprosesseihin ja läpinäkyvyyteen.  Hyödyntämällä kokemustamme sopivilta vertikaalisilta markkinoilta, kuten lääketeollisuuden ja terveydenhuollon, ajoneuvoteollisuus ja huipputeknologian aloilta, voimme luoda saumattoman asiakaskokemuksen.

 • Puolijohdesegmentille on ominaista tutkimus- ja kehitystyön intensiivisyys, hintavat valmistuslaitteistot, monivaiheiset tuotantoprosessit ja liiketoiminnan syklisyys. Lisäksi alalla on tällä hetkellä käynnissä ennennäkemätön fuusioiden ja yrityskauppojen sekä markkinoiden keskittymisen aalto. DHL suunnittelee joustavia toimitusketjuja, jotka vastaavat kasvuun, mukautuvat kysynnän suhdannevaihteluihin ja ehkäisevät monimutkaisten ja kalliiden valmistusprosessien keskeytymisen. Logistiikkatukemme takaa, että kriittisistä toimitusajoista pidetään kiinni tinkimättä toimitusketjua koskevista erityisvaatimuksista, kuten lämpötilasäädellyistä ja puhdastilapalveluista.

 • Seuraavan sukupolven teknologiat edellyttävät pitkäkestoista kehitystyötä ja vaativat suuria investointeja tuotantoprosesseihin. Puolijohteiden monivaiheinen valmistusprosessi tekee puolijohteiden toimitusketjuista useimpia muita toimialoja monimutkaisimpia. DHL auttaa yksinkertaistamaan toimitusketjua kaikin mahdollisin tavoin aina materiaalien hankinnasta valmistukseen, asennukseen ja testaukseen sekä jakeluun. Palvelumme keskeisimpiä osia ovat tuotannon syöttölogistiikan (I2M) palvelu, valmiiden tuotteiden jakelu sekä kokonaisvaltaisen läpinäkyvyyden takaaminen arvokkaille artikkeleille.

Technology Insights

Pysy logistiikan kartalla: tutustu ajatusjohtajien artikkeleihin ja innovatiivisiin ideoihin

Ota yhteyttä ja pysy ajantasalla

Lue lisää ratkaisuistamme tai tilaa kuukausittainen Supply Chain Insights -uutiskirjeemme: