Navigointi ja sisältö

Maantiekuljetusten lisäveloitukset


DHL Freight tarkistaa säännöllisesti maantiekuljetuksiin liittyvät lisäveloitukset. Tältä sivulta löydät tiedot voimassa olevista polttoainelisistä ja lisäkulut muille kun sähköisille kuljetustilauksille.

Muut ajankohtaiset maantiekuljetuksiin liittyvät lisäveloitukset voit tarkistaa DHL Freightin myyntiyhteyshenkilöltäsi.

Polttoainelisä


Polttoainelisät alkaen 11.2.2024

Manner-Eurooppa  26,30% 
Keskinen Itä-Eurooppa 26,30% 
Ruotsi, Norja 28,10%
Tanska 28,60% 
Baltia (EE LV LT)  20,40%  
UK, Irlanti  29,40% 
Kotimaan kuljetukset 45,34%

Polttoainelisien kehitys


  11.2.2024 7.1.2024  10.12.2023
Manner-Eurooppa 26,30% 26,00%  28,70%
Keskinen Itä-Eurooppa 26,30% 26,00% 28,70%
Ruotsi, Norja 28,10% 29,60%  32,50%
Tanska  28,60% 28,20% 31,30% 
Baltia (EE LV LT) 20,40% 21,40%  23,60%
UK, Irlanti 29,40% 28,80% 31,90%
Kotimaan kuljetukset 45,34% 49,21% 53,91%

MARPOL-lisät


Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen EU:n rikkidirektiivin myötä varustamot alkoivat veloittaa kohonneiden polttoainekustannustensa johdosta kuljetusyrityksiltä joko korkeampaa polttoainelisää tai erillistä MARPOL-lisää.

DHL Freight Finland laski vaikutuksen kustannuksilleen ja otti vuoden 2015 alusta käyttöön omat liikennealuekohtaiset MARPOL-lisät.

Hinnat perustuvat tämänhetkisiin varustamojen ilmoittamiin tietoihin. Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli varustamojen veloituksissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. MARPOL-lisän ohella veloitetaan entiseen tapaan polttoainelisä.

MARPOL-lisät koskevat Euroconnect-, Eurapid-, Euroline- ja Thermo-tuotteitamme eli Euroopan kappaletavara-, osa- ja täyskuormalähetyksiä sekä tuonnissa että viennissä.

Minimi: 2,00 € / lähetys, maksimi: ks. vastaava täyskuormalisä

MARPOL – taustaa


EU:n rikkidirektiivi (2012/33/EU) astuu voimaan 1.1.2015. Se asettaa rajoituksia laivojen rikkidioksidipäästöille Itämeren alueella, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa. Alueella liikennöivien alusten polttoaineessa saa olla enintään 0,1 % rikkiä, tai niiden on käytettävä muita menetelmiä, joilla saadaan aikaan vastaava rikkidioksidipäästövähennys. Näihin kuuluvat tekniset ratkaisut kuten rikkipesurit tai nesteytettyä maakaasua (LNG) polttoaineenaan käyttävät alukset. 

Vähärikkinen polttoaine, jonka rikkipitoisuus on 0,1 % (MGO, marine gas oil) on alueellamme yleisesti käytettyä raskasta polttoöljyä (HFO, heavy fuel oil) huomattavasti kalliimpaa. Rikkidirektiivin seurauksena varustamojen polttoainekustannukset tulevat nousemaan. Toisaalta uusiin teknisiin ratkaisuihin investointi nostaa sekin varustamojen kustannuksia.

Tavaramaksut


Satamat veloittavat tavaramaksua satamien kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta. DHL:n asiakkailtaan veloittama tavaramaksu satamissa koskee Euroconnect-, Euroline- ja Thermo-palveluitamme eli Euroopan kappaletavara-, osakuorma- ja täyskuormalähetyksiä sekä tuonnissa että viennissä. 

Tavaramaksu veloitetaan bruttopainon perusteella ja sen suuruus on   alkaen 1.1.2023

  • 0,35 € / 100 kg, minimi 14,80 € / lähetys

Kuljetustilaukset


Sähköisesti välittyvän tiedon myötä olemme pystyneet tehostamaan toimintaamme ja erityisesti tarjoamaan asiakkaillemme virheettömän tilaus- ja toimitusketjun. 

Muut kuin sähköiset tilaukset aiheuttavat sekä kuljetusten tilaajille että logistiikan palveluntarjoajalle manuaalista työtä ja ylimääräisiä kuluja. 

  • Veloitamme erillisen 7,50 € palvelumaksun kaikille Suomesta tilattaville lähetyksille, joita ei tehdä sähköisiä tilauskanavia tai DHL Freightin kuljetustilauslomaketta käyttäen. Maksu peritään rahtilaskun yhteydessä. 

 DHL Freight tarjoaa käyttöösi useita ilmaisia sähköisen kuljetustilauksen vaihtoehtoja. Lue lisää sähköisen kuljetustilauksen työkaluista

Oma DHL Freightin myyntiyhteyshenkilösi tai käyttäjätuki auttaa sinua parhaiten soveltuvan työkalun valinnassa. (fifreightecom@dhl.com  /  puh. +358 20 533 2600