Navigointi ja sisältö

Valinta merirahdin ja lentorahdin välillä

Asiantuntijamme käyvät läpi neljä keskeistä kysymystä, jotka auttavat vertaamaan lentorahtia ja merirahtia toisiinsa


Lentorahti on nopeampaa ja merirahti edullisempaa. Kun valitaan parasta kuljetustapaa tavaroille ja verrataan lentorahtia ja merirahtia toisiinsa, on otettava huomioon myös muita asioita. Tässä artikkelissa kerrotaan neljästä keskeisestä kysymyksestä, jotka auttavat tekemään tietoon perustuvia päätöksiä: 

  • Pystytkö perustelemaan lisämaksun nopeudesta? 
  • Voitko säästää hieman enemmän aikaa? 
  • Voitko olla varma tuotantoaikataulustasi? 
  • Voitko olla joustavampi tarvittaessa? 

Pohditaan vastauksia yhdessä.

Pystytkö perustelemaan lisämaksun nopeudesta?

Lentorahdista maksetaan enemmän kuin merirahdista. Lentorahti voi olla paikallaan lähetettäessä pilaantuvia tavaroita, joiden käyttöikä on lyhyt, lääkkeiden kaltaisia lämpötilalle herkkiä tuotteita tai arvokkaita tavaroita, jotka vaativat varovaista käsittelyä.

Lentorahti on paras vaihtoehto myös silloin, kun halutaan vähentää varastomääriä varastotilan ollessa erityisen kallista. Säännöllisten lentoaikataulujen ansiosta voit ottaa tuotteita varastoon tarvittaessa ja juuri oikeaan aikaan. Lentokuljetuksen ylimääräiset kustannukset korvautuvat siis osittain säästöillä varastojen pienentämisestä.

Ota myös huomioon, miten nopeasti tavarat on toimitettava määränpäässä perille, verraten lentorahtia merirahtiin. Kun tarvitaan nopeutta, tämä auttaa perustelemaan lentokuljetuksen kustannukset. Huolintaprosessit kestävät todennäköisesti suunnilleen yhtä kauan riippumatta siitä, saapuvatko tuotteet lentokentälle vai satamaan. Tavaroiden purkamisen kestossa voi kuitenkin olla suuri ero. Lentorahti puretaan ja viedään terminaaliin yleensä muutaman tunnin kuluessa. Merirahdissa voi kestää paljon pitempään, ennen kuin huolintatiimi pääsee työhön.

Voitko säästää hieman enemmän aikaa?

Kannattaa aina verrata lentorahdin ja merirahdin todellisia kuljetusaikoja kullakin reitillä. Kun merikuljetusten tiheys parantuu ja ruuhkia pyritään poistamaan tehokkaasti esimerkiksi päivittämällä satamia ja parantamalla kanavia, tavaroiden nopea liikkuvuus tietyillä merireiteillä erityisesti alueiden sisällä voi tulla yllätyksenä. Tuoreessa raportissamme nimeltä Unlock the True Value of your Supply Chain kuvaamme, kuinka eräs yritys vaihtoi lentokuljetuksista merikuljetuksiin jakelussa Hong Kongista Etelä-Koreaan ja saavutti 27 prosentin kustannusparannukset ja 28 prosentin vähennyksen hiilidioksidipäästöihin. Toimitusaikakin pidentyi vain keskimäärin 6 prosentilla.

Vihreät kuljetukset ovat tietysti entistä tärkeämpiä, kun asiakkaat ja muut sidosryhmät tutkivat kunkin yrityksen ympäristövaikutuksia ennen ostopäätösten tekoa. Kestävyyttä ja voittoa ei enää pidetä toistensa vastakohtina, vaan pikemminkin toisiaan täydentävinä tekijöinä. Kaiken kaikkiaan voi olla eduksi käyttää kuljetuksiin hieman enemmän aikaa ja saavuttaa siten huomattavat päästövähennykset ja kustannussäästöt.

Kun tavarat eivät täytä konttia tai ne on pakko lähettää ennen kuin kontti tulee täyteen, harkitse LCL-palvelun (kappaletavara) käyttöä. Tämä merirahtiratkaisu voi olla nopeampi kuin perinteinen FCL-palvelu (täysi kontti), koska et joudu odottamaan kontin täyttymistä. Hämmästyttävä tosiasia on, että joillakin lyhyillä alueen sisäisillä reiteillä LCL-palvelu ei ehkä ole paljonkaan hitaampi kuin vastaava lentokuljetus.

Voitko olla varma tuotantoaikataulustasi?

Kuten aiemmassa artikkelissa kerrottiin, rahtihinnat muuttuvat jatkuvasti, joten on tärkeää ymmärtää hintojen laskentatapa.

Merirahti on yleensä kustannustehokkain tapa kuljettaa suuria tavaramääriä. Tämä pätee erityisesti kokonaisen kontin täyttöön, jolloin standardisoiduista lähetysprosesseista on hyötyä. Kannattaa muistaa, että merirahti toimii parhaiten, kun tuotantoaikataulu on varmasti tiedossa, koska tietyn lähetysaikaikkunan ohittamisesta voi seurata huomattava aikasakko. Jos tavarasi esimerkiksi myöhästyvät yhdestä 24 päivän (satamasta satamaan) valtameren ylityksestä Houstonista Bremeniin, konttisi voi joutua odottamaan kokonaisen viikon ennen seuraavan laivan lähtöä. Ehtisi siis kulua viisi viikkoa, ennen kuin tavarasi olisivat saksalaisilla asiakkaillasi. Lentorahdissa odotusaikasi ennen seuraavaa lentoa on todennäköisesti enintään 24 tuntia.

Voitko olla joustavampi tarvittaessa?

Erilaiset trendit vaikuttavat lentorahtiin ja merirahtiin, joten yritysten on seurattava näitä kehityssuuntia ja oltava valmiita muokkaamaan lähetyssuunnitelmia niiden mukaan.

Nykyään lentorahtikapasiteetti ei pysy kasvavan kysynnän tahdissa. Tämän vuoksi yhä enemmän lentorahtia kuljetetaan matkustajalennoilla, joilla on vähemmän paino- ja tilakapasiteettia kuin rahtilentokoneilla. Lisäksi monia tavaroita, kuten litium-ioniakkuja, kaasuja tai myrkyllisiä, syövyttäviä, syttyviä tai yleisen terveysriskin aiheuttavia aineita, ei yksinkertaisesti voida kuljettaa matkustajalennoilla, ja nämä rajoitukset ovat muuttumassa yhä tiukemmiksi ja monimutkaisemmiksi.

Samalla meriliikennöitsijöitä on vähemmän yritysfuusioiden ja konkurssien takia, jolloin lähettäjillä on vähemmän valinnanvaraa. On siis järkevää tutkia vaihtoehtoisia kuljetustapoja. Rautatiekuljetukset ovat esimerkiksi varteenotettava vaihtoehto Kiinasta Eurooppaan jo nyt – tämä ympäristöystävällinen kuljetustapa voi viedä tavarat perille nopeammin kuin merirahti ja kustannustehokkaammin kuin lentorahti.

Menneisyyden opeissa korostuu joustavuuden säilyttämisen tärkeys. Ilmatilan sulkeminen Islannissa vuonna 2010 tapahtuneen tulivuorenpurkauksen aikana johti kaikkien aikojen korkeimpiin lentorahdin hintoihin. Keskeisenä oppina on ollut varmistaa toimitusketjun resilienssi sekä löytää vaihtoehtoisia lähetysstrategioita ja -reittejä, jotta liiketoiminnan keskeytyksiltä ja mainehaitoilta vältytään. Syynä ei myöskään ehkä aina ole luonnonkatastrofi. Tällä hetkellä monet yritykset siirtyvät merikuljetuksista lentokuljetuksiin pystyäkseen toimittamaan nopeammin Yhdysvaltoihin ja välttääkseen mahdolliset uudet, massiiviset tullimaksut tavaroistaan.

 

Lentorahti verrattuna merirahtiin Pohditaan vastauksia yhdessä

Näitä kysymyksiä ei tarvitse ratkaista yksin. Jos olet edelleen epävarma parhaasta kuljetustavasta lähetyksellesi, pohditaan sitä yhdessä. Asiantuntijamme käyvät mielellään tarpeesi läpi sekä kehittävät mahdollisimman sopivan ja kustannustehokkaan ratkaisun.

Tarvitsetko apua tiettyyn lähetyshaasteeseen?


Lähetysasiantuntijamme auttavat mielellään.