Περιήγηση και Περιεχόμενο

Ζητήστε μια προσφορά για οδική μεταφορά στην Ευρώπη


Όλα τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Επιλέξτε τον τύπο του φορτίου σας*

Υποδείξτε τον τύπο αποστολής που επιθυμείτε

Υποδείξτε τον τύπο αποστολής που επιθυμείτε

Υποδείξτε τον τύπο αποστολής που επιθυμείτε

Υποδείξτε τον τύπο Αποστολής που επιθυμείτε.

Πείτε μας για την αποστολή σας
Τεμάχια:
Διαστάσεις*:
Βάρος:

Καταχωρίστε το μέγεθος της αποστολής σας

Προσθήκη άλλου τεμαχίου
Forms Summary

Όλα τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Πού βρίσκεται η χώρα προέλευσης της Αποστολής σας;

Υποδείξτε την προέλευση της Αποστολής σας

Καταχωρίστε τον ταχυδρομικό κώδικα προέλευσης της Αποστολής

Πού βρίσκεται η χώρα προορισμού της Αποστολής σας;

Υποδείξτε τον προορισμό της Αποστολής σας

Καταχωρίστε τον ταχυδρομικό κώδικα προορισμού της Αποστολής

Απαιτήσεις όρων Incoterms® 2020

Επιλέξτε τους όρους Incoterms που επιθυμείτε

Ανατρέξτε στη σελίδα μας  Incoterms 2020  για περισσότερες λεπτομέρειες

Forms Summary

Όλα τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μας αναφέρετε;

Υποδείξτε οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία που θα θέλατε να προσθέσετε

Επικίνδυνα Αγαθά;

Επιλέξτε αν η αποστολή σας περιλαμβάνει Επικίνδυνα Αγαθά

Ανατρέξτε στη σελίδα μας Επικίνδυνα Αγαθά για περισσότερες πληροφορίες

Αποστολές ελεγχόμενης θερμοκρασίας/ευπαθών εμπορευμάτων;

Επιλέξτε αν έχετε Αποστολή ελεγχόμενης θερμοκρασίας/ευπαθών εμπορευμάτων

Σας ενδιαφέρει η Ασφαλιστική κάλυψη;

Υποδείξτε αν επιθυμείτε ασφαλιστική κάλυψη του φορτίου σας

Δείτε τη σελίδα Εξαιρέσεων ασφαλιστικής κάλυψης για περισσότερες πληροφορίες 

Χρειάζεστε Υπηρεσίες τελωνειακών διαδικασιών;

Επιλέξτε αν έχετε Αποστολή ελεγχόμενης θερμοκρασίας/ευπαθών εμπορευμάτων

Ανατρέξτε στη σελίδα μας Τελωνειακές διαδικασίες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκτελωνισμό

Forms Summary

Όλα τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Καταχωρίστε το όνομά σας

Καταχωρίστε το επώνυμό σας

Καταχωρίστε την εταιρική επωνυμία σας

Καταχωρίστε τη διεύθυνση email σας

Καταχωρίστε τον ταχυδρομικό σας κώδικα

Καταχωρίστε την πόλη σας

Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου σας

Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας.

Επιλέξτε τον τομέα σας

Επισυνάψτε τυχόν σχετικά αρχεία:
Αναζήτηση

Επισυνάψτε τυχόν σχετικά έγγραφα:

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που η DHL χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία, διαβάστε την Ειδοποίηση απορρήτου μας

Forms Summary