Περιήγηση και Περιεχόμενο

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στην αποστολή φορτίων και δεμάτων


Τα περισσότερα πεδία είναι υποχρεωτικά

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Καταχωρίστε το όνομά σας

Καταχωρίστε το επώνυμό σας

Καταχωρίστε τη διεύθυνση email σας

Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου σας μαζί με τον κωδικό χώρας.

Πληροφορίες εταιρείας

Καταχωρίστε εταιρική επωνυμία

Καταχωρίστε την πόλη σας

Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας.

Περιοχή ενδιαφέροντος

Επιλέξτε την κύρια περιοχή ενδιαφέροντος

Επιλέξτε τις λεπτομέρειες του ερωτήματός σας

Επισυνάψτε τυχόν σχετικά αρχεία (προαιρετικά):
Αναζήτηση

Ανεβάστε το επιλεγμένο αρχείο.

Σημειώστε τα εξής:

Με την αποστολή αυτής της φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στην DHL Global Forwarding Management GmbH και θα υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία από τον αντίστοιχο υπεύθυνο επικοινωνίας.

Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία κυρίως για σκοπούς εκπλήρωσης σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, καθώς και βάσει έννομου συμφέροντος σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Το έννομο συμφέρον της DHL Global Forwarding Management GmbH είναι συγκεκριμένα να διασφαλίσει την ομαλή ροή της διαδικασίας, προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα του πελάτη.

Θα θέλατε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό από την DHL;

Ναι

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η DHL χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Ειδοποίηση απορρήτου μας.

Forms Summary