Περιήγηση και Περιεχόμενο

Λύσεις GoGreen

Η DHL Global Forwarding μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τις εκπομπές και να αυξήσετε την αποδοτικότητα των διεθνών διαδικασιών logistics


Με τις αυξανόμενες εκπομπές άνθρακα να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής μας, η DHL Global Forwarding παρέχει  ένα ευρύ φάσμα πράσινων υπηρεσιών logistics, συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Προσφέρουμε επίσης εργαλεία διαφάνειας αποτυπώματος άνθρακα για να παρέχουμε ιδέες σχετικά με την πράσινη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών logistics σας και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του αποτυπώματος άνθρακα της αλυσίδας εφοδιασμού σας.

Παραμείνετε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αναφορά αποτυπώματος άνθρακα, τις στρατηγικές μείωσης εκπομπών και πολλά ακόμη. 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο για τη βιωσιμότητα της DHL

Πρωτοποριακές Πράσινες Υπηρεσίες Logistics

Οι σχέσεις μας με τις περιβαλλοντικές αρχές και η συμμετοχή σε όλους τους βασικούς φορείς του κλάδου (σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο) μας επιτρέπουν να είμαστε βασική κινητήρια δύναμη στον καθορισμό των βιομηχανικών προτύπων.

Ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών

Η ευρεία γκάμα βιώσιμων λύσεων που διαθέτουμε μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις απαιτήσεις σας όποιον τρόπο μεταφοράς και εάν χρησιμοποιείτε. Οι ειδικοί στις υπηρεσίες logistics GoGreen μπορούν επίσης να αναπτύξουν εξατομικευμένες υποδείξεις για τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα της αλυσίδας εφοδιασμού σας.

Τεκμηριωμένη υπευθυνότητα

Προσφέρουμε πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις εκπομπές που παράγονται από τη μεταφορά των αποστολών σας με την DHL, εξωτερικά επαληθευμένες και σε συμμόρφωση με τις κορυφαίες οδηγίες για την αναφορά αποτυπώματος άνθρακα.

Εστίαση KPI

Έχουμε δεσμευτεί να σας βοηθήσουμε στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της αλυσίδας εφοδιασμού σας. Τα KPI αποδοτικότητας αποτυπώματος άνθρακα παρακολουθούνται για εύρεση πιθανοτήτων βελτιστοποίησης, τόσο στο κόστος όσο και στις εκπομπές.

Ελέγξτε την αξιολόγηση της διαδικασίας από-Ανθρακοποίησης των ης Εφοδιαστικής μας


Δημιουργήσαμε αυτό το εργαλείο για να σας βοηθήσουμε να αντιληφθείτε την πρόοδό σας όσον αφορά τους στόχους μείωσης των εκπομπών Άνθρακα. Απαντήστε σε 10 γρήγορες ερωτήσεις και θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα εμφανίζει την πρόοδο της εταιρεία σας όσον αφορά την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα στις αεροπορικές ή ωκεάνιες αποστολές σας.

Κατανόηση του αποτυπώματός σας


Το χαρτοφυλάκιο DHL GoGreen προσφέρει διάφορα επίπεδα εργαλείων διαφάνειας αποτυπώματος άνθρακα

Online εργαλείο υπολογισμού

Άμεσος υπολογισμός εκπομπών άνθρακα για μια μεμονωμένη αποστολή ή/και προσομοίωση του δυνητικού αντίκτυπου των μετατοπίσεων και της αλλαγής δρομολόγησης.

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Άμεσος υπολογισμός εκπομπών άνθρακα για μια μεμονωμένη αποστολή
 • Εύκολη σύγκριση διαφορετικών σεναρίων αποστολής
 • Εκπομπές CO₂ για κάθε σκέλος της μεταφοράς

Εκτίμηση άνθρακα


Λάβετε μια σύνοψη του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα σε μία αναφορά για όλους τους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς. Αυτή η λύση επιτρέπει την ενσωμάτωση αποστολών από Παρόχους υπηρεσιών logistics, με τη χρήση του ίδιου πλαισίου υπολογισμού.

Διατίθεται: Μέσω των ειδικών στις υπηρεσίες logistics GoGreen

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Αξιοποιήστε την τεχνογνωσία της DHL στον υπολογισμό του άνθρακα και τους μέσους όρους δικτύου για το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα
 • Περιλαμβάνονται δεδομένα τρίτων
 • Εκπομπές CO₂ για αποστολές με αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Αναφορά αποτυπώματος άνθρακα


Κατανοήστε το λεπτομερές αποτύπωμα άνθρακα όλων των αποστολών DHL σας σε όλα τα σκέλη και τρόπους μεταφοράς, καθώς και τις εμπορικές γραμμές. Η αναφορά αποτυπώματος άνθρακα είναι εξωτερικά επαληθευμένη και σε συμμόρφωση με τις κορυφαίες οδηγίες και τα πιο αποδεκτά πρότυπα παγκοσμίως, π.χ. Πρωτόκολλο για τα αέρια θερμοκηπίου, EN 16258:2012 ή το πλαίσιο του Global Logistics Emission Council's (GLEC).

Διατίθεται: Μέσω των ειδικών στις υπηρεσίες logistics GoGreen

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Απεικόνιση εκπομπών άνθρακα, KPI και κύριων εμπορικών γραμμών
 • Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με τα μέσα μείωσης του άνθρακα
 • Ανάπτυξη και τάσεις CO₂
 • Πληροί τα υψηλότερα εξωτερικά πρότυπα και επαληθεύεται από τρίτο ελεγκτή

Μείωση των εκπομπών σας


Η DHL Global Forwarding δεσμεύεται να σας βοηθήσει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Οι λύσεις μας συμβάλουν στην εύρεση των καλύτερων μέσων μείωσης του άνθρακα για την αλυσίδα εφοδιασμού σας.

GoGreen Plus

Προκειμένου να οδηγήσουμε τη βιομηχανία σε καθαρές και βιώσιμες θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, προσφέρουμε τώρα την επιλογή μείωσης των εκπομπών άνθρακα στις κύριες μεταφορές με τη χρήση βιώσιμων καυσίμων πλοίων και αεροπορικών καυσίμων. Τα βιώσιμα καύσιμα είναι η λύση μας για την πραγματική κατάργηση του άνθρακα από την αλυσίδα εφοδιασμού σας.

Διατίθεται: Περιλαμβάνεται αυτόματα χωρίς επιπλέον κόστος για όλες τις θαλάσσιες DHL Ocean LCL, προαιρετικά διατίθεται σε premium τιμή για θαλάσσιες μεταφορές  DHL Ocean FCL και αεροπορικές μεταφορές

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Εξάλειψη εκπομπών άνθρακα χωρίς συμβιβασμούς στο επίπεδο εξυπηρέτησης
 • Υποβολή προγραμματισμού αποστολής και αξίωσης μείωσης CO₂
 • Αξιοποίηση της προσέγγισης «μία ατμόσφαιρα»
 • Προώθηση καινοτομίας και κατάργησης του άνθρακα
 • Πιστοποιητικό εξακριβωμένης μείωσης CO₂

Αντιστάθμιση GoGreen

Αντισταθμίστε τις εκπομπές  CO₂ από όλα τα σκέλη μεταφοράς με πιστώσεις άνθρακα υψηλής ποιότητας. Η DHL Global Forwarding προσφέρει VER (Εξακριβωμένη μείωση των εκπομπών) πιστώσεις άνθρακα από αναγνωρισμένα έργα προστασίας του κλίματος παγκοσμίως, σύμφωνα με το «Gold Standard» και τις αυστηρές απαιτήσεις της DHL.

Διατίθεται: Μέσω των ειδικών στις υπηρεσίες logistics GoGreen

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Πιστώσεις άνθρακα από αναγνωρισμένα έργα προστασίας του κλίματος παγκοσμίως
 • Αντιστάθμιση εκπομπών CO₂ από όλα τα σκέλη μεταφοράς
 • Ετήσια πιστοποίηση, βάσει μιας πιστοποιημένης αναφοράς αποτυπώματος άνθρακα

Βελτιστοποίηση GoGreen

Αποφυγή εκπομπών  CO₂ με πράσινη σχεδίαση αλυσίδας εφοδιασμού (λιγότερη καύση) Η DHL Global Forwarding προσφέρει καθοδήγηση για την αύξηση της αποδοτικότητας του αποτυπώματος άνθρακα και τη μείωση των εκπομπών CO₂ μέσω βελτιστοποιημένης σχεδίασης της αλυσίδας εφοδιασμού. Μαζί με τη DHL GoGreen διερευνούμε πιθανές επιλογές βελτιστοποίησης αποτυπώματος άνθρακα και εντοπίζουμε τα μέσα για τον κάθε πελάτη με τον υψηλότερο αντίκτυπο στην αλυσίδα εφοδιασμού σας, για παράδειγμα μετατοπίσεις ή ενοποίηση αποστολών.

Διατίθεται: Μέσω των ειδικών στις υπηρεσίες logistics GoGreen

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Επιλογή μεταφορέα
 • Βελτιστοποίηση δρομολόγησης
 • Μετατοπίσεις
 • Ενοποίηση

Πληροφορίες και εκπαίδευση σε θέματα βιωσιμότητας


Το 2007, η DHL ήταν η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics παγκοσμίως που έθεσε έναν μετρήσιμο στόχο για την προστασία του κλίματος. Το 2017 θέσαμε έναν νέο στόχο: Να μηδενίσουμε όλες τις εκπομπές στις υπηρεσίες logistics μέχρι το 2050.

Ας συνδεθούμε

Ερωτήσεις για έναν ειδικό σε υπηρεσίες logistics GoGreen;


Αρχικά πείτε μας λίγα λόγια για τον οργανισμό σας.

Εξερευνήστε τα βασικά μας προϊόντα και υπηρεσίες