Περιήγηση και Περιεχόμενο

Εστίαση στη βιωσιμότητα

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της DHL Global Forwarding για να σας εξηγήσουν τις βασικές έννοιες και τους όρους της βιωσιμότητας


Αν όλοι αυτοί οι όροι και οι έννοιες που σχετίζονται με τις βιώσιμες μεταφορές σάς φαίνονται πολλά, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Από τις λευκές βίβλους μας μέχρι το γλωσσάρι μας για τη βιωσιμότητα, αναλύουμε βασικά ζητήματα όσον αφορά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αποστολής σας.

Λευκές βίβλοι


Παραμείνετε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αναφορά αποτυπώματος άνθρακα, τις στρατηγικές μείωσης εκπομπών και τις τάσεις περιορισμού της κλιματικής αλλαγής. Εγγραφείτε στο  ενημερωτικό δελτίο για τη βιωσιμότητα της DHL. 

Γλωσσάρι βιωσιμότητας


Εκπομπή άνθρακα

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) είναι ο πιο συχνός τύπος αερίου που εκπέμπεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό άνθρακα στο ορυκτό καύσιμο ή όσο λιγότερο αποδοτική είναι η διαδικασία καύσης, τόσο περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα παράγονται, κατά κανόνα.

 

CDP

Το CDP (πρώην Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης Εκπομπών Άνθρακα) είναι ένας παγκόσμιος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει το μοναδικό παγκόσμιο σύστημα για εταιρείες και πόλεις με στόχο τη μέτρηση, τη διαχείριση και την κοινοποίηση ζωτικών πληροφοριών για το περιβάλλον. Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα επιτρέπει στις εταιρείες να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες τους για τις εκπομπές άνθρακά τους για δημόσια χρήση, όπως για οικονομικούς αναλυτές της αγοράς.

 

EN 16258:2012

Το EN 16258:2012 είναι μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό και τη δήλωση ενεργειακής κατανάλωσης στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) - Λογιστικό πρότυπο και πρότυπο υποβολής στοιχείων για τον κύκλο ζωής προϊόντων. Πρόκειται για το πλέον αποδεκτό πρότυπο παγκοσμίως.

 

Συντελεστές εκπομπών

Ο συντελεστής εκπομπών είναι ένας αριθμός που μας επιτρέπει να μετατρέπουμε τη δραστηριότητα μεταφοράς σε εκπομπές. Είναι ο μέσος δείκτης εκπομπών μιας συγκερκιμένης πηγής. Παρακάτω θα βρείτε τους συντελεστές εκπομπών που χρησιμοποιούμε για

GLEC

Η παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) μιας εταιρείας μπορεί να αποτελεί πρόκληση, καθώς υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες και πολλές μορφές αναφορών που απαιτούνται από διαφορετικούς πελάτες, χώρες και προγράμματα. Για να δημιουργήσει έναν διεθνή τρόπο υπολογισμού των εκπομπών των υπηρεσιών logistics, η Smart Freight Centre (SFC) δημιούργησε το Global Logistics Emissions Council ή, εν συντομία, GLEC. Το GLEC αποτελεί μια ομάδα εταιρειών, συνεργαζόμενων κλάδων και προγραμμάτων που υποστηρίζονται από κορυφαίους ειδικούς, κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να λειτουργεί το λογιστικό τμήμα των εκπομπών άνθρακα για τον κλάδο και να δημιουργήσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση σε όλες τις υπάρχουσες και εν ενεργεία μεθοδολογίες και πρότυπα υπολογισμού άνθρακα.

Gold Standard

To Gold Standard είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης που είναι σχεδιασμένο για να διασφαλίσει πως οι πιστώσεις άνθρακα είναι πραγματικές και επικυρώσιμες και πως τα έργα πραγματοποιούν μετρήσιμες συνεισφορές για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μάθετε περισσότερα για το Gold Standard 

VER

Η Εθελοντική μείωση των εκπομπών ή η Εξακριβωμένη μείωση των εκπομπών (VER) αποτελούν έναν τύπο αντιστάθμισης του άνθρακα που ανταλλάσσεται στην εθελοντική ή στην ελεύθερη αγορά για πιστώσεις άνθρακα.

Λύσεις και υπηρεσίες GoGreen


Η DHL Global Forwarding μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τις εκπομπές σας και να αυξήσετε την αποδοτικότητα. Εξερευνήστε όλες τις λύσεις μας – από αναφορές μέχρι αντιστάθμιση.