Περιήγηση και Περιεχόμενο

Λύσεις εσωτερικής μείωσης: Μετάβαση σε βιώσιμα καύσιμα για μείωση των εκπομπών CO₂

Απλοποίηση των βιώσιμων logistics σας με το GoGreen Plus


Η εσωτερική μείωση (η έμμεση αντιστάθμιση των εκπομπών CO₂ που σχετίζονται με τις μεταφορές εκτός της αλυσίδας μεταφοράς) μπορεί να είναι σημαντική, αλλά δεν θα εξουδετερώσει εντελώς την ύπαρξη του άνθρακα στις αποστολές φορτίων και δεμάτων. Η εσωτερική μείωση μέσω βιώσιμων καυσίμων (π.χ. βιοκαύσιμα) ή η αναβάθμιση του στόλου με αεροσκάφη και πλοία πιο φιλικά προς το περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει όλους τους συμμετέχοντες της αλυσίδας εφοδιασμού να πετύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους τους.

Μείωση CO₂ μέσως μετάβασης σε βιώσιμα καύσιμα


Απλοποίηση των βιώσιμων logistics σας με το GoGreen Plus

Οι δυνατότητες και οι προκλήσεις των βιώσιμων καυσίμων


Τα οικολογικά καύσιμα είναι σημαντικό στοιχείο του σχεδίου δράσης της DHL Global Forwarding για την κατάργηση του άνθρακα και βασικός μοχλός πίεσης για την εσωτερική μείωση. Τα βιοκαύσιμα και τα ηλεκτρονικά καύσιμα έχουν πολλές δυνατότητες, ώστε να καταργηθεί η χρήση του άνθρακα.

Τα βιοκαύσιμα είναι εύκολα διαθέσιμα και απαιτούν λίγες έως καθόλου αλλαγές στις τεχνολογίες των κινητήρων. Επομένως θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα επόμενα 10 έτη.

Ωστόσο, μόνο λίγες τοποθεσίες επιτρέπουν την αντικατάσταση καυσίμων στα πλοία ή στο αεροδρόμιο. Επίσης, είναι δύσκολο για τους αποστολείς να εμπλακούν σε πιλοτικά προγράμματα και για τους μεταφορείς να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση.

Χρήση της προσέγγισης «Μία ατμόσφαιρα» για εσωτερική μείωση


Η αύξηση της εσωτερικής μείωσης μπορεί να βοηθήσει στη διοχέτευση του απαραίτητου κεφαλαίου σε επενδύσεις στην παραγωγή, στη χρήση και στις υποδομές βιώσιμων καυσίμων. Η προσέγγιση «Μία ατμόσφαιρα» μπορεί να συμβάλλει στην εσωτερική μείωση.

Όλα τα πλοία εμπορευματοκιβωτίων εκπέμπουν καυσαέρια στην ίδια ατμόσφαιρα. Ωστόσο, δεν έχει σημασία για το περιβάλλον η τοποθεσία ή σε ποιο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων χρησιμοποιούνται τα βιοκαύσιμα αντί των ορυκτών καυσίμων. Το μόνο που έχει σημασία είναι να υπάρχει μείωση.

Κατά συνέπεια, χρειάζονται δύο στοιχεία για βιώσιμη εσωτερική μείωση καυσίμων:

  • Αύξηση του ποσοστού οικολογικών καυσίμων στο δίκτυο
  • Σαφής λογιστική διαδικασία και επικύρωση. Η DHL αναλαμβάνει αυτές τις ευθύνες για τους πελάτες της.

Μετάβαση σε βιώσιμα καύσιμα με την DHL Global Forwarding


Χάρη στη συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους, η DHL μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να μειώσουν τις εκπομπές τους και να συνεισφέρουν στην επιτάχυνση της παραγωγής βιώσιμων καυσίμων και στην παγκόσμια διαθεσιμότητά τους. Παρακάτω θα βρείτε ένα παράδειγμα με θαλάσσιες μεταφορές:

  1.  Η DHL προβλέπει τις εκπομπές άνθρακα που θα μειωθούν
  2. Το αντίστοιχο ποσό βιώσιμων καυσίμων πλοίων «αποκτάται» και χρησιμοποιείται σε ένα ή περισσότερα πλοία εμπορευματοκιβωτίων.
  3. Οι μεταφορείς χρησιμοποιούν τα βιώσιμα καύσιμα πλοίων, αλλά χρειάζεται να καλύψουν μόνο το κόστος των συμβατικών καυσίμων. Η διαφορά κόστους μεταξύ των συμβατικών και των βιώσιμων θαλάσσιων καυσίμων καθορίζει το κόστος για την προσαύξηση των οικολογικών καυσίμων.
  4. Η εφαρμογή της προσέγγισης «Μία ατμόσφαιρα» απλοποιεί την εναλλαγή καυσίμων, καθώς τα βιώσιμα θαλάσσια καύσιμα δεν χρειάζεται να βρίσκονται στα ίδια πλοία με το εμπορευματοκιβώτιο, του οποίου οι εκπομπές θα μειωθούν

Παρόλο που εννοιολογικά αυτή είναι μια απλή χρήση, κάθε βήμα στη διαδικασία χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό, ώστε να διασφαλιστεί πως οι μειώσεις CO₂ μπορούν να επικυρωθούν και να εξασφαλιστούν. Για αυτόν τον λόγο, η DHL Global Forwarding αναλαμβάνει αυτήν την ευθύνη για τους πελάτες της με το Book and Claim.

Book and Claim


Με το Book and Claim, οι πελάτες μπορούν να είναι σίγουροι πως τα βιοκαύσιμα χρησιμοποιούνται μέσω διαφανούς λογιστικής και συνεχούς παρακολούθησης της ζήτησης και της προσφοράς. Η μείωση CO₂ και η μετάβαση σε βιώσιμα καύσιμα είναι επικυρωμένες. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πελάτες λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό (επικυρωμένο από ανεξάρτητο οργανισμό), το οποίο δηλώνει και επιβεβαιώνει τον αντίκτυπο μείωσης του άνθρακα.

Το Book and Claim αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου της λύσης GoGreen Plus. Χάρη στα οικολογικά καύσιμα οι εκπομπές στις κύριες αποστολές μας έχουν μειωθεί και οι υπολειπόμενες εγχώριες απαλλαγές μπορούν προαιρετικά να αντισταθμιστούν.

Από τον Ιανουάριο του 2020, όλες οι εκπομπές των αποστολών LCL έχουν μειωθεί με βιώσιμα θαλάσσια καύσιμα, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος στους πελάτες. Η υπηρεσία αυτή είναι πλέον διαθέσιμη και στις αποστολές FCL (επί πληρωμή) και, φυσικά, η DHL Global Forwarding προσφέρει πιλοτικά την ίδια υπηρεσία και στους πελάτες των αεροπορικών μεταφορών.

Επικοινωνήστε με τον βασικό διαχειριστή λογαριασμών, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το GoGreen Plus.

Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόκληση αποστολής για την οποία επιθυμείτε βοήθεια;


Οι ειδικοί μας στην Αποστολή φορτίων και δεμάτων είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν