Περιήγηση και Περιεχόμενο

Κέντρο τεκμηρίωσης


Παρακάτω θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για τις βασικές πολιτικές και τους όρους υπηρεσιών και μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα αποστολής.

Όρους, προϋποθέσεις και τη λήψη των εγγράφων διεθνών αποστολών


Η DHL θα σας βοηθήσει, όταν επιτρέπεται από τον νόμο, με την προετοιμασία όλων των εγγράφων για τη γρήγορη και αποτελεσματική μεταφορά των αποστολών σας. Αποκτήστε πρόσβαση σε ορισμένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα έγγραφα εξαγωγής.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε όλους τους βασικούς όρους αποστολών μας παρακάτω.

Πιστοποιητικά


Οικονομικές Καταστάσεις


Αποστολές επικίνδυνων αγαθών/επιβλαβών υλικών


Η DHL Global Forwarding είναι ένας καταξιωμένος μεταφορέας επικίνδυνων αγαθών και ως κορυφαία εταιρεία στις μεταφορές και τις υπηρεσίες logistics, η DHL τηρεί τους εξής κανονισμούς:

  • Το ATA για τις αεροπορικές μεταφορές, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ICAO και οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία που συμμορφώνεται με τους κανονισμούς IATA
  • Το ADR για τις οδικές μεταφορές, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, που εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες που έχουν υιοθετήσει τη σύμβαση ADR στη νομοθεσία τους και εντός της Ευρώπης

Οι αποστολείς φέρουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν αν τα επικίνδυνα αγαθά τους θα μεταφερθούν στον προορισμό τους οδικά ή μέσω αέρος και να προετοιμάσουν την αποστολή καταλλήλως.

Μάθετε περισσότερα

Αεροπορικές αποστολές επιβλαβών υλικών

Ο ιστότοπος IATA παρέχει μια μεγάλη γκάμα απαραίτητων πόρων για την επιχείρησή σας, αν θέλετε να αποστείλετε επικίνδυνα αγαθά μέσω αέρος. Στους πόρους περιλαμβάνονται η εκπαίδευση για τα επικίνδυνα αγαθά, τα εγχειρίδια και τα φόρουμ, μεταξύ άλλων.

Θαλάσσιες αποστολές επιβλαβών υλικών

Ψάχνετε έναν ασφαλή τρόπο να αποστείλετε τα αγαθά σας δια θαλάσσης; Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας (IMO) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών δια θαλάσσης.

Ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα (SOLAS)


Η αποστολή εμπορευματοκιβωτίων είναι μια αρκετά ασφαλής διαδικασία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχουν παρατηρηθεί ορισμένα σοβαρά περιστατικά στις θάλασσες και τις ακτές που προέκυπταν από συσκευασμένα εμπορευματοκιβώτια με λανθασμένες δηλώσεις βάρους. Για την πρόληψη αντίστοιχων περιστατικών, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας (IMO), σε συνεργασία με εκπρόσωπους του κλάδου, υιοθέτησε ορισμένους κανόνες στο πλαίσιο της σύμβασης SOLAS (ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα), στους οποίους περιλαμβάνεται το Επαληθευμένο μεικτό βάρος (VGM).

Ο σκοπός της απαίτησης VGM είναι η γνώση του ακριβούς μεικτού βάρους των συσκευασμένων εμπορευματοκιβωτίων, έτσι ώστε οι χειριστές του πλοίου και του τερματικού σταθμού να μπορούν να προετοιμάσουν το πρόγραμμα στοιβασίας του πλοίου πριν από τη φόρτωση των αγαθών στα πλοία. Αυτή η απαίτηση προστατεύει τους χειριστές των πλοίων και των τερματικών σταθμών, τους πόρους και τα φορτία των αποστολέων, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα η αποστολή.

Τι άλλαξε από την 1η Ιουλίου του 2016;

Οι άμεσες συνέπειες για τους αποστολείς από τον Ιούλιο του 2016 είναι πως πρέπει να παρέχουν το Επαληθευμένο Μεικτό Βάρος (VGM) για κάθε εμπορευματοκιβώτιο στον μεταφορέα, πριν από την προθεσμία της λίστα φόρτωσης.

Επιπλέον, ο αποστολέας φέρει την ευθύνη να διασφαλίσει πως παρέχεται το ακριβές βάρος. Αν δεν έχει δοθεί το Επαληθευμένο Μεικτό Βάρος, το εμπορευματοκιβώτιο δεν θα φορτωθεί στο πλοίο.

Υπάρχουν δύο επιτρεπόμενοι τρόποι μέτρησης του βάρους:

  • Τρόπος 1: Ζύγιση του συσκευασμένου εμπορευματοκιβωτίου
  • Τρόπος 2: Ζύγιση του φορτίου και των λοιπών περιεχομένων και πρόσθεση του απόβαρου του εμπορευματοκιβωτίου

Η DHL σας βοηθάει στη διαχείριση και τη συμμόρφωση με αυτήν τη νέα σύμβαση. Για περισσότερες πληροφορίες, πραγματοποιήστε λήψη του οδηγού αποστολών ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας εκπρόσωπο πωλήσεων ή εξυπηρέτησης πελατών της DHL Global Forwarding.