Περιήγηση και Περιεχόμενο

Υπολογισμός χρεώσιμου βάρους για αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές

Μάθετε τα κιλά από τα κυβικά σας μέτρα


Να θυμάστε τη φράση «Ό,τι είναι μεγαλύτερο» (ή «επιλογή της μεταφορικής») κατά τον υπολογισμό του κόστους μεταφοράς αγαθών μέσω εναέριου, θαλάσσιου, οδικού ή σιδηροδρομικού δικτύου. Ο λόγος για αυτό είναι επειδή η μεταφορική θα κοιτάζει πάντα δύο διαφορετικές μετρήσεις, το πραγματικό και το ογκομετρικό βάρος της αποστολής σας, και θα βασίζει τον υπολογισμό του χρεώσιμου βάρους ανάλογα με το μεγαλύτερο νούμερο.

Αποφύγετε την υποτίμηση

Όταν τα κόστη μεταφορών είναι υψηλά, είναι σημαντικό να θυμάστε το χρεώσιμο βάρος των αγαθών σας, είτε τα αποστέλλετε μέσω εναέριου ή θαλάσσιου είτε μέσω οδικού ή σιδηροδρομικού δικτύου. Οι αποστολείς που υποτιμούν το χρεώσιμο βάρος πιθανόν θα εκπλαγούν όταν έρθει ο λογαριασμός.  Επίσης, η γνώση του ακριβούς χρεώσιμου βάρους μαζί με άλλους παράγοντες, όπως τον απαιτούμενο χρόνο μεταφοράς, βοηθάει στην επιλογή του βέλτιστου τρόπου μεταφοράς.

Δύο τύποι βάρους

Η μεταφορική συγκρίνει δύο διαφορετικού τύπους βάρους. Ο πρώτος τύπος είναι το πραγματικό, μικτό ή συνολικό βάρος της αποστολής σας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών και των παλετών. Με απλά λόγια, είναι το βάρος ολόκληρης της αποστολής, το οποίο εκφράζεται συνήθως σε κιλά (kg).

Ο δεύτερος τύπος βάρους είναι το ογκομετρικό ή το διαστατό βάρος (ο όγκος του φορτίου σας). Εκφράζεται επίσης σε κιλά, αλλά βασίζεται στις διαστάσεις της αποστολής σας (μήκος, πλάτος και ύψος σε εκατοστά), στις οποίες εφαρμόζεται ένας λόγος πυκνότητας. Μην ξεχνάτε να συμπεριλαμβάνετε όλα τα πακέτα σας!

Υπολογισμός του ογκομετρικού βάρους της αποστολής σας

Ο λόγος πυκνότητας που εφαρμόζεται στην αποστολή σας εξαρτάται από τον τρόπο μεταφοράς που έχετε επιλέξει.

Ας μεταφέρουμε την ίδια αποστολή με όλους τους πιθανούς τρόπους για να μάθουμε το ογκομετρικό της βάρος! Η αποστολή μας αποτελείται από δύο πακέτα, το καθένα από τα οποία έχει 120 cm μήκος, 80 cm πλάτος και 50 cm ύψος.

Αεροπορικές μεταφορές: λόγος πυκνότητας 1:6

  • Ο τύπος: ( ( Μ x Π x Υ, σε εκατοστά )/6.000 ) x αριθμός των πακέτων( ( 120 x 80 x 50 )/6.000 ) x 2 = η αποστολή μας έχει ογκομετρικό βάρος 160 κιλών.

Θαλάσσιες μεταφορές: λόγος πυκνότητας 1:1

  • Ο τύπος: ( ( Μ x Π x Υ, σε εκατοστά )/1.000 ) x αριθμός των πακέτων( ( 120 x 80 x 50 )/1.000 ) x 2 = η αποστολή μας έχει ογκομετρικό βάρος 960 κιλών.
  • Αυτός ο τύπος ισχύει για αποστολές Λιγότερο από φορτίο εμπορευματοκιβωτίου (LCL). Για αποστολές Ελεύθερο στο Μεταφορέα (FCL), η χρέωση βάσει όγκου αντικαθίσταται από μια χρέωση ανά εμπορευματοκιβώτιο.

Σιδηροδρομικές μεταφορές: λόγος πυκνότητας 1:3

  • Ο τύπος: ( ( Μ x Π x Υ, σε εκατοστά )/3.000 ) x αριθμός των πακέτων ( ( 120 x 80 x 50 )/3.000 ) x 2 = η αποστολή μας έχει ογκομετρικό βάρος 320 κιλών.

Σιδηροδρομικές μεταφορές: ένα σενάριο κατά περίπτωση

  • Οι λόγοι πυκνότητας διαφέρουν ανά τοποθεσία και μεταφορική, επομένως επικοινωνήστε με τις μεταφορικές της επιλογής σας για τις πλήρεις πληροφορίες.

Να διαβάζετε πάντα τα ψιλά γράμματα

Περιστασιακά, θα συναντήσετε μεταφορικές που εφαρμόζουν διαφορετικούς λόγους πυκνότητας, οι οποίοι θα επηρεάσουν το ογκομετρικό βάρος. Αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση ενός λόγου 1:3 για εγχώριες μεταφορές, για παράδειγμα, αλλά μια ορισμένη αποστολή υπόκειται σε λόγο 1:2, το ογκομετρικό βάρος της ίδιας αποστολή θα αλλάξει από 333,33 κιλά σε 500 κιλά.

Άρα πόσο θα κοστίσει η αποστολή μου;

Θυμηθείτε την επιλογή της μεταφορικής και τη φράση «ό,τι είναι μεγαλύτερο», τη σύγκριση δηλαδή του πραγματικού βάρους και του ογκομετρικού βάρους και τη χρέωση βάσει του υψηλότερου νούμερου. Υπάρχει, βέβαια, ένας σαφής συλλογισμός σε αυτήν την καθιερωμένη τεχνική του κλάδου. Για παράδειγμα, ένα αεροπλάνο έχει τόσο περιορισμούς βάρους όσο και περιορισμένη χωρητικότητα, επομένως η μεταφορική πρέπει να ελέγξει το βάρος και τον όγκο του φορτίου.

Εάν το φορτίο σας περιέχει μεγάλα εξαρτήματα μηχανικού εξοπλισμού, θα είναι βαρύ αλλά πυκνό. Το πραγματικό βάρος θα είναι πιθανόν μεγαλύτερο από το ογκομετρικό βάρος. Και αν το φορτίο σας περιέχει μεμονωμένα πλαστικά εξαρτήματα εντός προστατευτικής συσκευασίας πολυστυρενίου, θα είναι ελαφρύ αλλά θα καταλαμβάνει σχετικά πολύ χώρο. Το ογκομετρικό βάρος θα είναι πιθανόν μεγαλύτερο από το πραγματικό βάρος.

Το χρεώσιμο βάρος της αποστολής σας θα υπολογίζεται πάντα βάσει του μεγαλύτερου βάρους, είτε του πραγματικού είτε του ογκομετρικού.

Λήψη πληροφοριακών γραφημάτων


Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόκληση αποστολής για την οποία επιθυμείτε βοήθεια;


Οι ειδικοί μας στην Αποστολή φορτίων και δεμάτων είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν