Περιήγηση και Περιεχόμενο

Ασφαλιστική κάλυψη φορτίου

Καλύπτουμε το κενό μεταξύ της τυπικής ευθύνης και της πλήρους αξίας των αγαθών σας, έτσι ώστε να μένετε ήσυχοι ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει κατά τη μεταφορά


Ζημιές, απώλειες και κλοπές μπορούν να συμβούν στα φορτία ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς μεταφοράς. Οι μεταφορικές εταιρείες έχουν περιορισμένη ευθύνη σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, το οποίο σημαίνει πως πληρώνουν την αποζημίωση μόνο αν μπορείτε να αποδείξετε πως εκείνες ήταν υπαίτιες για τη ζημιά ή την απώλεια στην αποστολή. Εάν μπορείτε να αποδείξετε την υπαιτιότητα, η αποζημίωση θα βασιστεί στο βάρος ή στον αριθμό των πακέτων, γεγονός που σημαίνει ότι πιθανόν θα είναι πολύ μικρότερη από την πραγματική αξία των αγαθών σας.

Η DHL Global Forwarding μπορεί να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη φορτίου για να καλύψει την πλήρη αξία του φορτίου σας από απώλεια ή ζημιά από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα.

Παγκόσμια κλίμακα

Κορυφαίο επίπεδο υπηρεσιών και τιμολόγησης για όλους τους πελάτες ανεξάρτητα από το μέγεθος. Προσφέρουμε μία ή πολλαπλή ασφαλιστική κάλυψη και κάλυψη για φορτία υψηλού κινδύνου και προορισμούς σε όλο τον κόσμο, που άλλες εταιρείες δεν θα προσφέρουν.

Χωρίς εκπιπτόμενα ποσά ή περαιτέρω προβλήματα

Σχεδίαση από τους ειδικούς μας στο τμήμα διαχείρισης κινδύνου, διαθέτουμε ανταγωνιστικές τιμές χωρίς εκπιπτόμενα ποσά ή συμμετοχή ασφαλισμένου. Επιπλέον, θα συμπεριληφθεί ασφαλιστική κάλυψη εμπορευμάτων και φορτίων σε ενιαίο τιμολόγιο.

Επίλυση αξιώσεων εντός 30 ημερών

Στόχος μας είναι η επίλυση αξιώσεων σε μέγιστο χρονικό διάστημα 30 ημερών. 

Τοπικοί αντιπρόσωποι και νόμισμα

Ο χειρισμός κάθε αξίωσης πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο με προσωπικό που μιλά την τοπική γλώσσα και μπορεί να διεκπεραιωθεί σε τοπικό νόμισμα

Επιλογές ασφαλιστικής κάλυψης φορτίου


Ασφαλιστική κάλυψη φορτίου Ad-hoc

Εφάπαξ κάλυψη για μια συγκεκριμένη αποστολή.

Διατίθεται: Μέσω του αντιπροσώπου πωλήσεών σας ή κατά τον προγραμματισμού αποστολής για αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές ή σιδηροδρομικές μεταφορές
 

Βασικά χαρακτηριστικά
  • Ανταγωνιστικές τιμές και παγκόσμια κάλυψη
  • Μη εκπιπτόμενο
  • Στόχος η επίλυση των αξιώσεων εντός 30 ημερών
  • Ασφαλιστική κάλυψη εμπορευμάτων και φορτίων σε ενιαίο τιμολόγιο

Ασφαλιστική κάλυψη φορτίου

Προστατεύει όλες τις αποστολές DHL Global Forwarding κατά τη διάρκεια μιας προκαθορισμένης περιόδου, όπως ένα έτος, παρέχει μέγιστη προστασία φορτίου και ελάχιστη διοικητική προσπάθεια.

Διατίθεται: Μέσω του αντιπροσώπου πωλήσεων
 

Βασικά χαρακτηριστικά
  • Βασίζεται στο προφίλ αποστολής σας (εμπορικές γραμμές και τύπος εμπορευμάτων που αποστέλλονται)
  • Ανταγωνιστικές τιμές και παγκόσμια κάλυψη
  • Μη εκπιπτόμενο
  • Στόχος η επίλυση των αξιώσεων εντός 30 ημερών
  • Εξοικονόμηση διοικητικού χρόνου

Ας συνδεθούμε

Ερωτήσεις για έναν ειδικό σε θέματα ασφαλιστικής κάλυψης φορτίου;


Αρχικά πείτε μας λίγα λόγια για τον οργανισμό σας.

Εξερευνήστε τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε