Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

AIR FREIGHT

The Sky's the Limit

Working with carefully selected carriers, we operate with schedules on all the world’s major routes so you can plan with certainty and become more efficient. We offer a range of highly flexible products which allow a choice of delivery speeds to best suit your requirements.

Our Products

All products include:

  • Door-to-door service with other options available
  • Defined lead times
  • Optional Cargo Insurance
  • End-to-end visibility
  • Optional Customs Brokerage
Legend Included Not Included
Typical transit time
Globally available
Pick up time
One all-inclusive price
Day definite delivery
Proactive shipment monitoring & response
GDP compliant network
Dangerous goods
Oversized goods
Perishables

¹ Including weekend operations

² Depending on origin & destination

³ Pick up time from order (standard shipments)

⁴ DHL Airfreight Plus has 3 day definite service levels: Priority 1-2, Classic 2-3 & Deferred 3-5 days

Why Choose Us?

Our flexible and diverse products, global reach & local knowledge, all delivered hassle-free by our Air Freight Experts.

  • A range of time-specific options from economical routing to first flight out and even Same Day, delivering reliability at the speed you need
  • Total flexibility over delivery choices (e.g. door-to-door, airport-to-airport) enables you to customize your Air Freight
  • Preferential carrier access ensures your cargo receives transit time reliability, worldwide
  • Over 7,000 Air Freight Experts in more than 190 countries ensuring smooth transit of your cargo

Thinking Things Over or Unsure Which Product to Choose?

Get in contact with our Air Freight Experts to discuss your requirements or get a quick quote while it's on your mind!