Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

SAME DAY

For When Tomorrow Is Too Late

Our Same Day Products are the best choice for your mission-critical international and domestic shipments, offering immediate collection and door-to-door delivery.

Our Products

All products include:

  • Proactive shipment monitoring & response
  • Customs documentation preparation
  • One transparent door-to-door price
  • Temperature controlled
Legend Included Not Included
Pick up within
Air Freight
Road Freight
Dangerous goods
Oversized goods
Secure option available

Why Choose Us?

DHL Same Day will pick up a shipment of virtually any size or weight and get it to the destination within hours. DHL Same Day features include:

  • Next flight out service to more than 220 countries and territories means that you’ll receive shipments in the shortest time possible
  • Door-to-door service, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year means fast and flexible service for you
  • Proactive tracking and monitoring from pickup through to delivery enables you to know where your shipment is at all times
  • Holiday or weekend pick up as standard, means that you achieve rapid resolution of emergency situations and supply chain continuity all year round

Before You Say It Can't Be Done, Call Us

Arrange your super fast delivery, for that all important deadline. Contact our Same Day experts.