Navigation and Content
אתם/ן נמצאים/ות כאן:  ישראל
או בחרו מדינה אחרת

מרכז ההעשרה בנושא שילוח


אין זה משנה כמה ניסיון יש לכם, אנחנו נשמח לעזור בכל צורך הקשור לשילוח. אם תחום השילוח הבינלאומי חדש לכם, עיינו במידע המקדים ובמילון המונחים שלנו המסביר מונחים עיקריים, הגדרות ורעיונות בנושא שילוח.

יסודות ההובלה – הגדרות שילוח


מילון מונחים של הובלה ימית


התמקדות בהובלה ימית של מטען נמוך ממכולה (LCL)


התכוננו לקראת משלוחי מטען נמוך ממכולה (LCL), בררו את זמני ההובלה והתמחור הספציפי ולמדו מתי עדיף להשתמש באפשרות הזו על פני הובלה אווירית או הובלה ימית של מכולה מלאה במטען (FCL).

הבינו את עקרונות האריזה והערמה


התמקדות בקיימות


קבלו מידע על ההשפעה של שינוי אמצעי ההובלה על עלויות המשלוח והפליטות. נעזור לכם להבין את היתרונות הרגולטוריים, הכלכליים והתדמיתיים של המעבר לאמצעים ירוקים יותר היום.

קבלו מידע נוסף על
  • מילון מונחים
  • סקירה טכנית: הצלחה עסקית באמצעות קיימות