Naršymas ir turinys
Esate  Lietuva
arba Pasirinkti kitą šalį

Siuntų pervežimo žodynėlis


Siuntų pervežimo informacijos pagrindai


Krovinio važtaraštis (BOL)

Važtaraštis (BOL) – tai teisinis dokumentas, kurį vežėjas išduoda siuntėjui, patvirtindamas, kad gavo krovinį, ir kuris yra dviejų šalių gabenimo sutarties įrodymas. Jis taip pat atlieka nuosavybės teisės į prekes perdavimo pirkėjui funkciją ir materializuoja nuosavybės teisės į prekes perdavimą jas gavus.

Be to, važtaraštyje vežėjui ir vairuotojams pateikiama visa informacija, reikalinga siuntai apdoroti, ir jis gali būti naudojamas draudimo ir muitinio įforminimo tikslais. Būdama NVOCC, „DHL Global Forwarding“ gali išduoti savo važtaraščius, vadinamus vidaus važtaraščiais.

 

Pirkėjų konsolidavimas

Pirkėjų konsolidavimas – tai užsakymų iš kelių tiekėjų vienoje ar daugelyje šalių sujungimas į specialius konteinerius, kurie pristatomi tiesiai į paskirties vietą, o ne atskirų dalinių jūrinių krovinių siuntų tvarkymas. Jis skirtas sumažinti gabenimo išlaidas didinant konteinerių pakrovos koeficientą. Susipažinkite su mūsų paslaugomis

CMR

CMR yra Tarptautinio krovinių gabenimo keliais sutarties konvencijos pavadinimo prancūzų kalba akronimas. Kartu su kitomis teisinėmis nuostatomis, susijusiomis su kelių transporto paslaugomis, jis leido apibrėžti standartinį kelių transporto paslaugų važtaraštį, vadinamą CMR, kuris naudojamas daugelyje Europos šalių.

Gavėjas

Gavėjas yra jūsų siuntos pirkėjas. Dažnai tai būna tas pats asmuo, kuris gaus prekes (dar vadinamas gavėju), tačiau nebūtinai.

Prekių gabenimas tarp trečiųjų šalių

Prekių gabenimas apibrėžiamas kaip gabenimas tarp trečiųjų šalių, kai prekės gabenamos iš jų kilmės vietos į paskirties vietą neįvažiuojant į šalį, kurioje registruotas siuntėjas.

FCL (pilnai pakrautas jūrinis konteineris)

Krovinių gabenimas jūra, kai gabenama pilnai pakrautais jūriniais konteineriais (FCL), reiškia, kad konteineryje, nepriklausomai nuo jo tipo ar dydžio, bus gabenamas tik jūsų krovinys. Tai patikimas, lankstus ir ekonomiškas būdas gabenti prekes nuo durų iki durų. FCL kroviniai gali būti gabenami naudojant įvairius įrangos tipus ir papildomas paslaugas, todėl jie gali būti pritaikyti tiksliai pagal jūsų krovinio poreikius. Sužinokite apie mūsų FCL paslaugas

Vidinis važtaraštis (HAWB)

Vidinis važtaraštis (angl. „House Airway Bill“, HAWB) važtaraštis – tai oro transportu gabenamų siuntų dokumentas, kurį išduoda ir pasirašo ekspeditorius, gavęs siuntą. Jame nurodomos krovinio gabenimo sąlygos.

Incoterms®

„Incoterms®“ nustato šalių teises ir pareigas, susijusias su prekių pristatymu iš pardavėjo pirkėjui. Jie suteikia bendrą pagrindą suprasti, kaip ir kas organizuoja vežimą, kas prisiima su juo susijusią riziką ir kas yra atsakingas už krovinio saugumą ir atitiktį muitinės reikalavimams. Jų pavadinimų struktūra visada tokia pati – trijų raidžių akronimas ir vietovės pavadinimas. Sužinokite daugiau apie „Incoterms®“

LCL

Pergabenant prekes kaip dalinius jūrinius krovinius (angl. „Less than Container Load“, LCL), jūsų krovinys bus sujungtas į vieną konteinerį su papildomais skirtingų siuntėjų ir (arba) gavėjų užsakymais. Jei jūsų siuntai nereikia pilno konteinerio ar spartaus tranzito laiko gabenant oro transportu, sumažėja ir logistikos išlaidos, ir išmetamo anglies dioksido kiekis.

DHL yra įsipareigojusi vadovauti perėjimui prie švaraus ir tvaraus jūrų frachto: nuo 2021 m. sausio 1 d. mes neutralizuojame anglies dioksido išmetimą iš visų dalinių jūrinių krovinių (LCL) krovinių gabenimo jūra, naudodami tvarų jūrinį biokurą. Sužinokite daugiau apie mūsų LCL paslaugas

Trečiosios šalies atsiskaitymas

Trečiosios šalies sąskaitos išrašomos, kai siuntimo išlaidas apmoka asmuo, kuris nėra nei komercinės siuntos siuntėjas, nei gavėjas.

Gaukite logistikos įžvalgas el. paštu

Prenumeruokite mūsų mėnesio rinkos naujienas ir gaukite kvietimus į išskirtinius internetinius seminarus, kuriuose mūsų ekspedijavimo ekspertai atsakys į visus jūsų klausimus apie pasaulinę prekybą.

Muitinė – Siuntimo žodynėlis


Muitinis įforminimas

Muitinis įforminimas – tai procesas, kurio metu gaunamas oficialus leidimas įvežti prekes į šalį (importas) arba išvežti prekes iš šalies (eksportas). Paprastai tai yra transporto dokumentas, pavyzdžiui, važtaraštis, sąskaita faktūra ir pakavimo lapas. Muitinė gali pareikalauti papildomų dokumentų, pvz., kilmės sertifikato arba lengvatų įrodymo. Sužinokite daugiau apie mūsų muitinės paslaugas

Muitai

Muitai arba importo mokesčiai – tai mokesčiai, mokami už į šalį įvežamas prekes. Jei importuojamos komercinės prekės nėra atleidžiamos nuo muito mokesčio, joms taikomi muitai ir mokesčiai, atsižvelgiant į jų tarifinę klasifikaciją pagal Suderintą prekių aprašymo ir kodavimo sistemą (HS). Kai kurios prekės taip pat vertinamos atsižvelgiant į kitus mokesčius, įskaitant akcizus ar antidempingo muitus.

Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos (HS)

Suderinta sistema yra tarptautiniu mastu pripažinta produktų klasifikavimo sistema. Dalyvaujančios šalys klasifikuoja prekes, kuriomis prekiaujama, remdamosi bendru apibrėžimų rinkiniu muitinės tikslais.

 

Dėmesys tvarumui


Nuo mūsų baltųjų knygų iki žodynėlio – išanalizavome svarbiausius aspektus, susijusius su jūsų krovinio poveikio aplinkai mažinimu