Navigatie en inhoud

Documentatiecentrum


Hier vindt u alle details over belangrijke beleidslijnen en servicevoorwaarden, maar kunt u ook verzenddocumenten downloaden.

Downloads van voorwaarden en internationale verzenddocumenten


Indien wettelijk toegestaan, helpt DHL u bij het gereedmaken van alle documenten zodat uw zendingen snel en effectief worden verzonden. Hier hebt u toegang tot enkele van de meest gebruikte exportdocumenten.

Ook kunt u hieronder al onze belangrijke verzendvoorwaarden downloaden.

Luchtvracht

Zeevracht

Spoorvervoer

Zendingen van gevaarlijke goederen en stoffen


DHL Global Forwarding is een gerenommeerd vervoerder van gevaarlijke goederen en als toonaangevend transport- en logistiek bedrijf houdt DHL zich aan de volgende voorschriften:

  • ATA voor luchtvervoer, van toepassing in alle landen die werken onder de ICAO-regelgeving en elke luchtvaartmaatschappij onder de IATA-regelgeving
  • ADR voor wegtransport, de EU-richtlijnen betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen, van toepassing binnen alle landen die de ADR-overeenkomst in hun wetgeving hebben opgenomen en tevens binnen Europa

Verzenders hebben de verantwoordelijkheid om te bevestigen of hun zendingen met gevaarlijke goederen door de lucht of over de weg worden vervoerd en moeten de zending dienovereenkomstig voorbereiden.

Meer lezen over

Verzenden van gevaarlijke stoffen per vliegtuig

De website van IATA biedt een groot aantal informatiebronnen die essentieel zijn voor uw bedrijf als u gevaarlijke goederen per vliegtuig wilt verzenden. Beschikbare informatiebronnen zijn onder meer training, handleidingen en forums over gevaarlijke goederen.

Verzenden van gevaarlijke stoffen over zee

Bent u op zoek naar een veilige manier om uw goederen over zee te verzenden? De International Maritime Organization (IMO) biedt informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen over zee.

Veiligheid van mensenlevens op zee (Safety of Life at Sea; SOLAS)


Het vervoer van containers over zee is een redelijk veilige activiteit. De laatste paar jaar is de branche echter opgeschrikt door enkele grote incidenten op zee en aan de kust, veroorzaakt door onjuiste vermelding van het gewicht van geladen containers. De IMO (International Maritime Organization) heeft daarom, samen met branchevertegenwoordigers, specifieke regels opgesteld in het kader van de SOLAS-conventie (Safety of Life at Seas). VGM (Verified Gross Mass) is een van deze regels.

Het doel van VGM is om een accuraat brutogewicht van geladen containers te verkrijgen, zodat operators op schepen en in terminals stuwplannen kunnen maken voordat de vracht in het schip wordt geladen. Deze regelgeving beschermt niet alleen de mensen en bedrijfsmiddelen van de operators van het schip en de terminal, maar ook de vracht van de expediteur.

Veranderingen per 1 juli 2016

Het onmiddellijke gevolg voor de expediteur is dat met ingang van juli 2016 de VGM (Verified Gross Mass) van elke container moet worden opgegeven aan de vervoerder voordat de definitieve ladinglijst kan worden opgemaakt.

Daarnaast is de expediteur er verantwoordelijk voor dat het juiste gewicht wordt opgegeven. Als er geen VGM is opgegeven, wordt de container niet aan boord geladen.

Twee toegestane weegmethoden:

  • Methode 1: Weeg de geladen container
  • Methode 2: Weeg de vracht en andere inhoud en voeg het tarragewicht van de container toe

DHL helpt u bij het beheren en naleven van dit nieuwe verdrag. Download voor meer informatie de hulpdocumenten over verzenden of neem contact op met uw verkoopadviseur of een medewerker van de klantenservice van DHL Global Forwarding.