FRAUDEBEWUSTZIJN

Frauduleus gebruik van het DHL-merk

Er zijn gevallen van oplichting bekend waarbij mensen die via internet aankopen wilden doen e-mailberichten en afbeeldingen ontvingen die op het eerste gezicht afkomstig leken te zijn van DHL, maar waarin de naam DHL onrechtmatig werd gebruikt.

In de meeste gevallen gaat het hierbij om de verkoop van consumentengoederen via het internet, waarbij voorafgaand aan de levering van de goederen om betaling wordt gevraagd.

Het is belangrijk om te weten dat DHL nooit op deze manier om een betaling vraagt. DHL vraagt alleen om een betaling voor officiële, DHL-gerelateerde verzendkosten.

Deze veiligheidsmededeling heeft geen invloed op de verplichting van een geadresseerde om te betalen voor verzending, douane, btw of vergelijkbare kosten, wanneer deze op het moment van levering moeten worden betaald.

DHL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele kosten die ten onrechte zijn gemaakt of betalingen die ten onrechte zijn verricht als gevolg van frauduleuze activiteiten.

Websites

Als u twijfelt over de integriteit van een website die gebruikmaakt van het DHL-merk, ga dan altijd via onze internationale website naar DHL-websites.

Ga naar de internationale website van DHLvoor meer informatie

Fraude rapporteren

Rapporteer de ontvangst van frauduleuze of verdachte e-mails van DHL aan de DHL Klantenservice.

Neem contact op met onsvoor meer informatie

Spam en virussen

Als u een e-mail ontvangt waarin wordt gesuggereerd dat DHL een pakket probeert te leveren en u gevraagd wordt de bijlage uit de e-mail te openen zodat de levering kan worden uitgevoerd, is dit een frauduleuze e-mail, bestaat het pakket niet en kan de bijlage een computervirus bevatten.

Open de bijlage niet. Deze e-mail en bijlage zijn niet afkomstig van DHL.

 • De DHL-naam is gebruikt in een serie van frauduleuze e-mailscams die vaak "phishing" worden genoemd. Een dergelijke e-mail suggereert dat DHL een pakket probeert te leveren en vraagt de ontvanger de bijlage in de e-mail te openen, zodat de levering kan worden uitgevoerd. Deze e-mails zijn niet geautoriseerd door DHL. De schrijvers van deze e-mails gebruiken de DHL-naam in hun bericht om de aandacht van de ontvanger te trekken en de e-mail legitiem te laten lijken.

  DHL adviseert deze bijlagen niet te openen als de e-mail suggereert dat deze afkomstig is van DHL en als een van deze voorwaarden van toepassing is:

  • U hebt een e-mail ontvangen zonder een traceernummer en u doet geen zaken met DHL
  • De e-mail heeft een bijlage en u bent zich er niet van bewust dat u zakendoet met DHL
  • In de e-mail wordt u gevraagd om de bijlage te openen omdat daar het traceernummer zou staan

  De ontvanger van een verdachte e-mail met een traceernummer kan nagaan of het traceernummer een geldig nummer is door dit in te voeren in het vak "Traceernummer". Als er geen resultaten worden gevonden, is het traceernummer niet geldig en is de e-mail met het traceernummer niet afkomstig van DHL.