Navigatie en inhoud

 

 

Toepassingsgebied van deze Privacyverklaring

Deutsche Post AG en haar dochterbedrijven die onder het merk DHL zakendoen (hierna 'DHL' genoemd) bedanken u voor het bezoeken van onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en in onze producten en diensten. Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens tijdens het gehele zakelijke proces te beschermen. 

Hieronder leggen we uit welke informatie DHL verzamelt wanneer u onze website bezoekt en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers van onze diensten, websites, toepassingen, functies of andere diensten wereldwijd, tenzij een afzonderlijke Privacyverklaring van toepassing is. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën individuen:

 • Expediteurs: expediteurs, waaronder hun werknemers, of individuen die een zending versturen
 • Ontvangers van een zending: individuen die een zending ontvangen
 • Personen die interesse tonen in ons en onze diensten
 • Zakenpartners: zakenpartners, waaronder hun werknemers
 • Sollicitanten: individuen die bij ons solliciteren

 

Naar bovenstaande personen wordt verwezen met 'u' of 'uw'.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet aan uw echte identiteit gekoppeld kan worden, zoals favoriete websites of aantallen gebruikers van een site, wordt niet als persoonsgegevens beschouwd.

 • Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Straße 20
  53113 Bonn
  Duitsland


  Functionaris voor Gegevensbescherming van bovengenoemde Verwerkingsverantwoordelijken, contactgegevens:

  Deutsche Post AG
  Global Data Protection
  53250 Bonn

  Neem bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van DHL.

  Neem bij vragen over gegevensbescherming in verband met onze website of de daar aangeboden diensten contact op met de afdeling Gegevensbescherming:


De gegevens die we verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens alleen indien vereist voor een specifiek en toegestaan doel. 

CONTACTGEGEVENS

Informatie om contact met u op te nemen, bijv. wanneer u een van onze diensten gebruikt. 

Denk aan uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres

PROFIELGEGEVENS

Informatie over uw DHL-profiel, bijv. om uw leveringsvoorkeuren in te stellen.

Dingen als leveringsvoorkeuren, bestellingen

VERZENDGEGEVENS

Informatie om het ophalen en leveren van uw zending mogelijk te maken, bijv. de status van uw zending.

Dingen als adres, zendingsdocumenten, zendingsnummer

ONDERZOEKSGEGEVENS

Informatie die door u aan een van onze medewerkers is gecommuniceerd of door een online onderzoek in te vullen, bijv. wanneer u onze klantenservice belt.

Dingen zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer


Wat zijn de doeleinden of rechtsgrondslagen voor de Verwerking van Persoonsgegevens?

 • DHL hecht veel waarde aan het behoud van de privacy van de gebruikers van onze websites. Wanneer u onze webpagina's bezoekt, worden de volgende gegevens verzameld: IP-adres, hostnaam van de computer waarmee toegang wordt verkregen, website waarvandaan u op deze website bent gekomen, een lijst van de sites die u bezocht hebt in het kader van onze aanwezigheid op het gehele internet, datum en duur van uw bezoek, melding of uw bezoek al dan niet succesvol was, hoeveelheid doorgegeven gegevens, informatie over de identificatiegegevens van het door u gebruikte browsertype en besturingssysteem.  Tijdelijke opslag van deze gegevens is noodzakelijk gedurende uw bezoek aan de website om de website aan u aan te kunnen bieden. Verdere opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website en de beveiliging van onze IT-systemen te kunnen waarborgen. De rechtsgrond voor de verwerking van de hierboven genoemde gegevenscategorieën is Art. 6 (1) (f) van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanwege de genoemde doelen, met name om de veiligheid te garanderen en een soepele totstandbrenging van een verbinding, hebben wij een rechtmatig belang bij het verwerken van deze gegevens.

  Andere persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wordt niet verzameld, tenzij u deze details op vrijwillige basis verstrekt, bijv. wanneer u een online contactformulier invult, als onderdeel van een registratie, enquête, wedstrijd of een verzoek om informatie.

  De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Voor het aanbieden van de website is dit het geval wanneer de sessie eindigt. De logbestanden (toegangslogs) worden bewaard, zodat beheerders gedurende een periode van 24 uur hier rechtstreeks en exclusief toegang tot hebben. Hierna zijn ze enkel indirect beschikbaar door back-uptapes te herstellen. De gegevens worden na 30 dagen permanent verwijderd.

  Als u functies voor geo-lokalisatie hebt ingeschakeld in uw browser, respectievelijk in uw besturingssysteem, gebruiken we deze gegevens om u locatiegebaseerde services aan te bieden (zoals de locatie van de dichtstbijzijnde vestiging). De rechtsgrond voor geo-lokalisatie is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) (a) AVG door de respectievelijke functie in te schakelen. Deze gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Als u deze functie uitschakelt, worden uw gegevens na verloop van tijd verwijderd.

 • Deze website gebruikt cookies en soortgelijke technologie (hierna 'technologie' genoemd) die ons in staat stellen om bijvoorbeeld te bepalen hoe vaak onze internetpagina's worden bezocht, wat het aantal bezoekers is, om onze aanbiedingen aan te passen voor maximum gemak en efficiëntie, en om onze marketingactiviteiten te ondersteunen.

  Wanneer u onze website opent, informeert een Privacy Preference Center u dat er technisch noodzakelijke cookies zijn ingesteld en dat daarnaast uw toestemming vereist is voor het gebruik van bepaalde technologie, zoals analytische cookies of soortgelijke technologie.

  Het verwerken van gegevens door middel van technisch noodzakelijke cookies is gebaseerd op ons legitiem belang overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG om ervoor te zorgen dat u onze website zo goed mogelijk kunt gebruiken, om ervoor te zorgen dat onze website correct werkt en om een prettige en ongestoorde gebruikerservaring te garanderen. Deze soorten cookies worden uitsluitend opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze website. Ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

  Daarnaast wordt u geïnformeerd via het Privacy Preference Center  dat we andere technologie  gebruiken (prestatie-, functionele of analytische technologie) om informatie op te slaan over bezoekers die herhaaldelijk een van onze internetpagina's bezoeken. Het doel van het gebruik van deze technologie is om u optimaal te kunnen begeleiden en u te "herkennen", zodat we u bij herhaald gebruik (zoveel mogelijk) gevarieerde internetpagina's en nieuwe inhoud kunnen presenteren. Deze technologie wordt enkel verwerkt op grond van uw eerder gegeven toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) (a) AVG.

  Meer informatie vindt u in het Privacy Preference Center , waaronder de optie om gegevens toestemming in te trekken.

  Niettegenstaande de informatie in het Preference Center en alleen als u toestemming heeft gegevens voor het gebruik van cookies en andere technologie zoals hierboven beschreven, gebruiken we deze ook voor onderstaande doeleinden.

 • 1. Inleiding

  Het doet ons als Deutsche Post AG (hierna 'DHL' genoemd) plezier dat u ons in de sociale media heeft bezocht en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Hieronder geven wij u meer informatie over enkele aspecten ten aanzien van gegevensbescherming, zoals van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze kanalen in de sociale media.

  • Onze aanwezigheid in de sociale media wordt mogelijk gemaakt door de respectieve exploitanten van het desbetreffende socialemediaplatform in overeenstemming met hun gebruiksvoorwaarden. De exploitant van het desbetreffende platform is alleen verantwoordelijk voor de technische aspecten van dit profiel.
  • DHL is alleen verantwoordelijk voor de content die wij op deze pagina plaatsen (zoals informatie over ons bedrijf, producten, diensten, sweepstakes, campagnes) en voor onze interactie met bezoekers van ons profiel.
  • De exploitanten van de socialemediaplatforms beheren de gehele IT-infrastructuur van de platforms. De exploitanten hanteren een eigen privacybeleid voor gebruikers en hebben zelf een relatie met geregistreerde gebruikers van het desbetreffende platform. De exploitanten van de socialemediaplatforms zijn alleen verantwoordelijk voor alle aspecten van gegevensbescherming met betrekking tot uw gebruikersprofiel, waartoe wij geen toegang hebben.
  • Wij hebben geen enkele invloed op de verwerking van gegevens door de exploitanten van socialemediaplatforms die de gegevens verzamelen. Wij hebben ook geen inzicht in de mate waarin, het doel waarvoor en de tijd dat de exploitanten van de socialemediaplatforms persoonsgegevens bewaren en mogelijk analyseren, koppelen of overdragen aan derden.
  • Uw persoonsgegevens kunnen onder bepaalde omstandigheden ook worden verwerkt buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte. Hieruit kunnen voor gebruikers risico's ten aanzien van gegevensbescherming voortvloeien omdat een toereikend niveau van gegevensbescherming in een dergelijk geval niet kan worden gewaarborgd en de mogelijkheid van uitoefening van rechten door betrokkenen beperkt is.
  • Wij verwijzen u naar het desbetreffende beleid inzake gegevensbescherming respectievelijk cookies van de socialemediaplatforms voor meer informatie over hun activiteiten met betrekking tot gegevensverwerking en hoe u uw rechten ten overstaande van exploitanten van de socialemediaplatforms kunt uitoefenen.

   Facebook

   Instagram

   X

   LinkedIn

   YouTube

   TikTok
  • Indien u rechtstreeks - dat wil zeggen zonder tussenkomst van de socialemediaplatforms - contact met DHL wilt opnemen, maakt u dan gebruik van de contactservice op onze website.

  2. Contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

  DHL is de verwerkingsverantwoordelijke voor de informatie die het plaatst, alsmede voor de gegevensverwerking die valt binnen zijn verantwoordelijkheid voor de volgende socialemediakanalen:

  Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens in het kader van paginastatistieken betreft, zijn de volgende platformexploitanten samen met ons verantwoordelijk voor gegevensverwerking. Gezamenlijke gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijke verantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  3. Doel en wettelijke grondslag van verwerking

  3.1. Gegevensverwerking die verband houdt met onze aanwezigheid in de sociale media

  Wij maken gebruik van de sociale media om u te informeren over bijvoorbeeld ons bedrijf, producten, diensten, campagnes en sweepstakes alsmede om met u te communiceren over diverse onderwerpen en antwoord te geven op uw vragen. De gegevensverwerking die in deze context plaatsvindt, dient om onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6(1)(f) van de AVG te waarborgen. Ons gerechtvaardigd belang ligt in activiteiten op het gebied van public relations en communicatie.

  De exploitant van het socialemediaplatform publiceert de informatie die u via uw profiel verstrekt, zoals reacties, likes, foto's en video's, en wij verwerken deze informatie uitsluitend voor bovenstaande doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om illegale content te verwijderen indien dit noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op berichten die in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn, haat- of suggestieve reacties (expliciet seksistische content) of bijlagen (zoals foto's of video's), die onder omstandigheden auteurs-, privacy- of strafrecht of de gedragsregels van Deutsche Post AG schenden.

  Gegevens worden ook verzameld om sweepstakes te organiseren en te verwerken. De details, zoals welke gegevens worden verwerkt en met welk doel, staan vermeld in de privacyverklaring en de voorwaarden van de desbetreffende wedstrijd.

  Als u persoonsgegevens met ons wilt uitwisselen, adviseren wij u contact op te nemen met onze klantenservice

  3.2. Gegevensverwerking van paginastatistieken voor statistische doeleinden

  De exploitanten van de socialemediaplatforms Facebook, Instagram en LinkedIn voorzien ons van paginastatistieken, waarvoor wij met de platformexploitanten gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Paginastatistieken zijn anonieme statistieken die worden aangemaakt als gevolg van bepaalde gebeurtenissen en die via cookies en soortgelijke technologieën worden getraceerd door socialemediaplatforms wanneer een bezoeker zoals u gebruikmaakt van ons profiel in de sociale media. Wij kunnen aan de hand van de paginastatistieken, die geen persoonsgegevens bevatten, zien welke content door bepaalde groepen wordt geopend. Op deze manier kunnen wij onze aanwezigheid in de sociale media verbeteren. Dit vertegenwoordigt voor ons een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van de gegevens. De wettelijke grondslag voor gegevensverwerking inzake paginastatistieken is artikel 6(1)(f) van de AVG. Wij willen u erop attenderen dat gegevensverwerking kan plaatsvinden ongeacht of u wel of niet bent ingelogd bij of bent geregistreerd op het socialemediaplatform. Het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op het socialemediaplatform valt buiten onze invloedsfeer en wij maken u er dan ook op attent dat u als gebruiker uw instellingen voor gegevensverwerking kunt aanpassen via de respectieve cookiebanner op het socialemediaplatform (wel of geen toestemming geven). 

  3.3. Sociale media monitoren

  Wij monitoren sociale media om een beeld te krijgen van hoe ons bedrijf, onze producten en onze diensten worden bekeken en om op basis daarvan mogelijkheden voor verbetering in kaart te brengen. In het kader hiervan analyseren wij berichten op de socialemediaplatforms op basis van de gebruikte links en de relevante hashtags. Alleen berichten die u openbaar plaatst, worden hiervoor gebruikt. De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het monitoren van de sociale media is artikel 6(1)(f) van de AVG omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om in vrij toegankelijke verklaringen mogelijke tekortkomingen in onze producten of diensten te ontdekken en overeenkomstig te reageren. 

  4. Rechten van betrokkenen

  U kunt uw rechten zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring uitoefenen via ons contactformulier.

  Indien u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen ten overstaande van de exploitanten van socialemediaplatforms, gebruikt u dan de contactmogelijkheden van de platformexploitanten op de respectieve socialemediaplatforms. Wanneer wij een aanvraag ontvangen die binnen de verantwoordelijkheid van de socialemediaplatforms valt, zullen wij deze aan hen doorsturen voor verdere verwerking.

  5. Bewaartermijnen

  Hoelang uw gegevens worden bewaard, hangt af van de specifieke context van de verwerking en zal worden gebaseerd op de parameters als bepaald in de wet op gegevensbescherming. Alle openbare berichten die u op onze profielen plaatst, blijven voor onbepaalde tijd op onze profielen staan, tenzij we deze verwijderen op basis van een update van de oorspronkelijke post, overtreding van de wet of een schending van onze richtlijnen. U mag uiteraard altijd zelf uw berichten, reacties en likes verwijderen of uw recht uitoefenen zodat wij deze verwijderen.

  In het geval dat de exploitanten van de socialemediaplatforms uw gegevens verwijderen, valt dit buiten onze invloedsfeer en wij verwijzen u dan ook naar het privacybeleid van de respectieve platformexploitant.

Uitvoering van een contract

Om precontractuele en contractuele redenen hebben wij ook uw persoonsgegevens nodig zodat wij onze diensten kunnen leveren en de verplichtingen kunnen nakomen die ontstaan als gevolg van de contractuele overeenkomst met u.

Op dhl.com bieden we de volgende diensten:

 1. Vraag een offerte aan
 2. DHL zakelijk
 3. Track & Trace
 4. Nu verzenden
 5. Klantenservice
 • Om contact met u op te nemen via e-mail of telefoon en u een aanbieding te doen, kunt u een van de diensten voor Vraag een offerte aan gebruiken. Afhankelijk van het land waar u woont en om u in contact te brengen met het juiste team van experts of de juiste tool binnen DHL vragen we u of u pakketten of documenten, cargo/vracht of internationale zakelijke post wilt verzenden, en of u een zakelijke of particuliere klant bent. 

  Op basis van deze informatie wordt uw verzoek doorgeleid naar onze business units  [DHL Express,  DHL Global Forwarding,  DHL Freight,  DHL eCommerceDHL Paket] en ontvangt u onmiddellijk een productkaart met prijs en meer informatie van de business unit(s) die het beste aansluit bij uw verzoek. Mogelijk vragen we u ook om de volgende gegevens: land van herkomst en bestemming, waaronder plaats en postcode (we hebben een schatting van herkomst en bestemming nodig om u een zo nauwkeurig mogelijke offerte te geven voor uw zending) en gewicht en afmetingen van de zending. Afhankelijk van uw verzoek kunnen we u ook vragen naar de hoeveelheid, of er documenten of gevaarlijke goederen betrokken zijn en of de zending op een pallet staat of kan worden gestapeld. Deze informatie wordt ook doorgestuurd naar een van onze business units  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  en u ontvangt onmiddellijk een productkaart met de prijs en meer informatie over uw zending en optionele toevoegingen.

  Door op de knop 'doorgaan naar boeken' te drukken, wordt u doorgestuurd naar het boekingssysteem van de respectievelijke business unit [MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel]. Als gevolg hiervan worden er door ons op dhl.com in principe geen persoonsgegevens van u verzameld of verwerkt voor de dienst Vraag een offerte aan. Als gegevens echter toch als persoonsgegevens worden beschouwd, zoals de woonplaats en postcode, is de rechtsgrond hiervoor het contract in behandeling (Art. 6 (1) (b) AVG) en een rechtmatig belang in de mogelijkheid om onze aanbieding zo nauwkeurig mogelijk te maken (Art. 6 (1) (f) AVG).

  Mits er geen wettelijke of contractuele bewaarperiodes in acht genomen dienen te worden, zal uw verzoek maximaal 30 dagen bij de betreffende business unit die uiteindelijk de offerte heeft gemaakt opgeslagen worden als bewijs van de juiste verwerking en voor het verder optimaliseren van de dienstverlening. Op dhl.com worden de respectievelijke gegevens maximaal 30 dagen opgeslagen als u de dienst voor veilige zendingen heeft gebruikt en tenzij u de gegevens niet eerder zelf heeft verwijderd.

 • Als u de dienst DHL zakelijk gebruikt, vragen we u om de bestemming, het volume en de frequentie van de zending. Op basis van deze informatie en uw verzendingsbehoeften wordt u verzoek verzonden naar onze business units [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  en toegewezen aan de business unit die het beste past bij uw eisen. Om zo snel mogelijk contact met u op te nemen, vragen we u om de bedrijfsnaam, uw naam, zakelijke adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden ook doorgestuurd naar de respectievelijke business units en is nodig om actie te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het sluiten en/of uitvoeren van een contract. De rechtsgrond is daarom Art. 6 (1) (b) AVG.

  Mits er geen wettelijke of contractuele bewaarperiodes in acht genomen dienen te worden, zal uw verzoek maximaal 30 dagen bij de betreffende business unit die uiteindelijk de offerte heeft gemaakt opgeslagen worden als bewijs van de juiste verwerking en voor het verder optimaliseren van de dienstverlening.

 • U kunt de dienst Track and Trace gebruiken om zendingen te traceren die aan u zijn geadresseerd of door u zijn verzonden, en ook de verwachte levertijd bekijken. Hiertoe wordt de tracering informatie naar de betreffende business unit gestuurd [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain] om de status van de zending te vinden. U ontvangt ook alle belangrijke gedetailleerde informatie over uw zending van de respectievelijke business unit. Daarnaast kan de verzender of ontvanger ook meer informatie over de betreffende zending ontvangen per e-mail of sms. Hiervoor kunnen het e-mailadres of mobiele telefoonnummer van de ontvanger van de notificatie worden opgeslagen en kan de notificatie worden geactiveerd. De persoon die de gegevens invoert, moet er daarom voor zorgen dat de ontvanger van de notificatie instemt met de verwerking van e-mailadres, mobiele telefoonnummer en notificatie.

  De volgende gegevens worden verwerkt als onderdeel van het traceren van de zending: zendingsnummer, naam en adres van de verzender, naam en adres van de ontvanger, e-mailadres van de verzender/ontvanger, naam en adres van de alternatieve ontvanger (indien van toepassing), klantgegevens van de verzender, naam van product of dienst, handtekening van de ontvanger, bevestiging dat de minimumleeftijd is gecontroleerd (ouder dan 16/18).

  De gegevens worden verwerkt om het contract na te komen op basis van Art. 6 (1) (b) AVG.

  Om het gebruikersgemak te verbeteren, genereert DHL bij het gebruik van tracering van zendingen automatisch een lijst van de laatste zendingsnummers die zijn gezocht via de zoekopdracht: Hierdoor hoeft u het zendingsnummer niet opnieuw in te voeren wanneer u de verzendstatus van uw zending controleert. U kunt daarom afzonderlijke zendingen benoemen overeenkomstig uw voorkeur ('Titel van zending"). Hiervoor bewaart de toepassing een lijst met de laatste zoekopdrachten in een cookie. 

 • Onze dienst Verzend nu leidt u naar verschillende klantenportalen van onze business units [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] (bijv. MyDHL+, DHL eCommerce Web Portal, my DHLi of DHL Interactive). U kunt ook doorgaan als gast. U wordt dan doorgestuurd naar onze business unit die het beste aansluit bij uw verzendbehoeften. In ieder geval worden uw persoonsgegevens in dit stadium niet verwerkt. Hetzelfde is van toepassing als u een nieuwe levering wilt plannen. Na een paar vragen over uw zending wordt u doorgeleid naar onze verschillende klantenportalen waar u de nieuwe levering tot in detail kunt regelen.

 • U kunt op ieder moment contact met ons opnemen voor vragen via onze Klantenservice. Afhankelijk van de respectievelijke business unit wordt u direct doorgestuurd naar de website van de respectievelijke business unit, of vragen we u eerst een contactformulier in te vullen. Hierin worden de volgende gegevenscategorieën gevraagd en vervolgens naar de respectievelijke business unit doorgestuurd: uw klantreferentienummer, uw naam, de naam van uw bedrijf, postadres, e-mailadres en telefoonnummer, land/regio en de branche waarin u werkt. De rechtsgrond is Art. 6 (1) (b) AVG, aangezien deze verwerking wordt uitgevoerd om een contract op te stellen of uit te voeren. Bovendien verstrekt u de gegevens vrijwillig met als doel om contact met ons op te nemen, dus uw toestemming is een andere rechtsgrond, Art. 6 (1) (a) AVG.

  Daarnaast heeft u de optie om toestemming te geven voor promotionele e-mails over onze diensten. Hiervoor sturen wij uw contactgegevens ook door aan onze business units [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] . De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) AVG.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij specifieke diensten en producten kunt u vinden in het betreffende Klantenportal van de divisie en/of de respectievelijke plaatselijke privacyverklaring.


Verwerking voor reclamedoeleinden

Wanneer u onze webpagina bezoekt, bieden wij u een grote verscheidenheid aan informatie over DHL, onze producten, diensten en evenementen. U kunt in het bijzonder informatie vinden over onze:

 1. Evementen & webinars
 2. Delivered.
 3. Spotlight
 4. Nieuwsbrieven
 • Als u wilt deelnemen aan een van onze evenementen en/of webinars wordt u doorgestuurd naar de toepasselijke registratiepagina. Daar verzamelen we in principe de volgende persoonsgegevens: uw naam, uw e-mailadres en uw contactpersoon bij DHL. Afhankelijk van de respectievelijke branche kunnen we u ook vragen naar uw bedrijfsnaam, uw anciënniteit en of u eerder zaken met DHL heeft gedaan. De rechtsgrond is Art. 6 (1) (b) AVG, aangezien deze verwerking wordt uitgevoerd om het contract uit te voeren (het evenement bijwonen).

 • U heeft daar de optie om toestemming te geven voor promotionele e-mails over onze diensten. Hiervoor sturen wij uw contactgegevens ook door aan onze business units [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain]. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt zich op ieder moment afmelden door op de desbetreffende koppeling onder aan de Spotlight-mail te klikken. U kunt uw toestemming voor het gebruik in de toekomst op elk moment intrekken via het opgegeven contactadres.

 • Als u zich abonneeert op DHL Spotlight om als eerste op de hoogte zijn van nieuwe artikelen, verzamelen we alleen uw e-mailadres en wordt dit niet voor een andere doel gebruikt. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt zich op ieder moment afmelden door op de desbetreffende koppeling onder aan de Spotlight-mail te klikken. U kunt uw toestemming voor het gebruik in de toekomst op elk moment intrekken via het opgegeven contactadres. Als u zich afmeldt voor Spotlight of uw toestemming intrekt, worden de bijbehorende gegevens verwijderd of geblokkeerd van de mailinglijst en niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

  Niettegenstaande het bovenstaande, als u een bestaande klant bent van DHL zullen uw postgegevens (bijv. naam, adres) verwerkt worden om contact met u te kunnen opnemen voor het aan u verstrekken van de meest recente informatie over onze aanbiedingen, nieuws, producten en diensten. Afgezien van een bestaande toestemming die is gebaseerd op Art. 6 (1) (a) AVG, zullen we uw e-mailadres alleen verwerken om u informatie te bieden over de producten van DHL en vergelijkbare producten. De rechtsgrond voor bovengenoemde verwerking om u op de hoogte te houden over onze en soortgelijke producten is Art. 6 (1) (f) AVG. De verwerking van klantgegevens voor eigen direct marketing-doeleinden wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd voor een rechtmatig belang. U hebt het recht om op enig moment bezwaar aan te tekenen tegen deze verwerking. Om uw recht uit te oefenen, hoeft u alleen contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden vermeld onder "Wie is verantwoordelijk".

 • Als u zich aanmeldt voor een van onze nieuwbrieven, zijn wij gerechtigd om uw e-mailadres voor dit doeleinde te gebruiken. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming volgens art. 6 (1) (a) AVG. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door op de desbetreffende koppeling onder aan de nieuwsbrief te klikken. U kunt uw toestemming voor het gebruik in de toekomst op elk moment intrekken via het opgegeven contactadres. Als u zich afmeldt voor onze e-mailcommunicatie of uw toestemming intrekt, worden de bijbehorende gegevens verwijderd of geblokkeerd van de mailinglijst en niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
  Het opnemen van uw e-mailadres in een blokkeerlijst wordt uitgevoerd om onze legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met art. 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang is dat we u in de toekomst geen informatie per e-mail sturen.

Gegevensbehoud & derden

 • Carrièremogelijkheden bij DHL Group zijn net zo divers als onze teams over de hele wereld. Met naar schatting 594.000 werknemers in meer dan 220 landen, verbinden we mensen en verbeteren we hun levens. Als u wilt solliciteren op een van onze vacatures, vindt u  hier meer informatie.

 • We bewaren uw gegevens zolang als nodig om onze doelen te behalen, onze contracten uit te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De bewaarperiode kan verschillen per land, op basis van toepasselijke landelijke wetgeving.

  We streven er doorlopend naar de bewaarperiode van gegevens te minimaliseren als het doel, de wet of contracten ons hiertoe in staat stellen. De gegevens die we verzamelen op basis van uw toestemming worden bewaard tot u uw toestemming intrekt.

 • DHL deelt of verkoopt uw persoonsgegevens niet, geeft deze niet door of verspreidt deze op enige andere wijze aan derden en zal dat in de toekomst ook niet doen, tenzij dit wettelijk vereist is, tenzij dit vereist is voor het doel van het contract, of tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om uw adres en ordergegevens aan onze opdrachtnemers door te geven wanneer u producten bestelt. Nadere informatie over gegevensbescherming bij specifieke diensten en producten kunt u vinden in de betreffende Klantenportal.

  In het kader van de gegevensverwerking zoals beschreven in deze Privacyverklaring en de respectievelijke genoemde juridische bases zal DGL uw gegevens echter overdragen aan de volgende categorieën ontvangers:

  • Ondernemingen in de DHL Group: overdracht is verplicht binnen de DHL Group, haar rechtspersonen en gedeelde servicecenters, om onze producten en diensten (bijv. onze diensten Vraag een offerte aan of Frequente zendingen) te bieden en verbeteren. Overdracht kan ook plaatsvinden om onze relatie met u te beheren, u te identificeren, uw verzoeken te beantwoorden of uw privacyrechten na te leven.
  • Externe zakenpartners: De overdracht naar externe zakenpartners is beperkt tot wat wordt vereist door de toepasselijke wetgeving en/of om onze contractuele verplichtingen na te komen.
  • Externe verwerkers: externe verwerkers die gegevens verwerken, zijn contractueel verplicht om strikte geheimhouding te betrachten overeenkomstig Art. 28 AVG. DHL blijft in dergelijke omstandigheden verantwoordelijk voor het veiligstellen van uw persoonsgegevens. De zakenpartners volgen de instructies van DHL, en dit wordt gegarandeerd door technische en organisatorische maatregelen evenals door checks en controles.
  • Openbare instanties: overdracht wordt vereist door toepasselijke wetgeving (bijv. om een wettelijke verplichting tijdens verwerking van een zending na te komen).

  Uw gegevens worden enkel buiten de Europese Economische Ruimte overgedragen aan andere ondernemingen in de DHL Group, externe zakenpartners of openbare instanties indien toegestaan door toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In dergelijke gevallen zorgen we voor gepaste veiligheidsmaatregelen voor de overdracht van uw gegevens (bijv. onze bindende bedrijfsregels, standaard contractuele bepalingen).


Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

U heeft de volgende rechten:

U kunt informatie opvragen over welke persoonsgegevens zijn opgeslagen

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren, mits deze handelingen wettelijk zijn toegestaan en in overeenstemming zijn met de bestaande contractuele voorwaarden.

U kunt vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen.

U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

 • U kunt uw informatie verkrijgen door hier contact op te nemen met de afdeling Gegevensbescherming:

 • Het recht om bezwaar te maken geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op Art. 6 (1) f) AVG.


Hoe worden de gegevens beveiligd?

DHL neemt de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. We hebben verschillende strategieën, beheersmaatregelen, beleidsregels en maatregelen geïmplementeerd om uw gegevens veilig te houden. We nemen onze beveiligingsmaatregelen vaak onder de loep. We gebruiken beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, systemen om inbraken op netwerken te voorkomen, en monitoring van toepassingen. Indien van toepassing beveiligen we uw gegevens door pseudonimisering en encryptietechnieken wanneer we uw gegevens opslaan en overdragen. Zo worden uw gegevens in een beveiligde gebruiksomgeving opgeslagen, die niet publiekelijk toegankelijk is. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens tijdens de doorgifte met SSL-technologie versleuteld. Dit betekent dat een goedgekeurde versleutelingsprocedure wordt gebruikt voor de communicatie tussen uw computer en de DHL-servers, mits uw browser SSL ondersteunt. We zorgen ervoor dat er strikte fysieke toegangscontroles zijn in onze gebouwen en gecertificeerde datacenters.

Als onderdeel van onze beveiligingsstrategie hebben we auditprogramma's opgezet om ervoor te zorgen dat onze systemen en diensten voldoen aan het informatiebeveiligingsbeleid van DHL, en daardoor ook aan de ISO 27001-norm.

Daarnaast nemen we een aantal doorlopende maatregelen om risico's te beperken, zoals (maar niet beperkt tot) het regelmatig trainen van onze werknemers en het organiseren van incidentoefeningen door ons Cyber Defense Center.

Als u contact met DHL op zou willen nemen via e-mail of contactformulieren, maken wij u erop attent dat de vertrouwelijkheid van de gestuurde informatie niet kan worden gegarandeerd. De inhoud van (e-mail)berichten kan door derden gelezen worden. We raden u daarom aan om vertrouwelijke informatie alleen per post te sturen.

 • Nadere informatie over gegevensbescherming bij specifieke diensten en producten kunt u vinden in de betreffende Klantenportal.

 • Het "Privacybeleid van DHL Group" regelt de groepsbrede normen voor gegevensverwerking, met speciale aandacht voor de zogenaamde doorgifte van gegevens naar derde landen, dat wil zeggen de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU die geen adequaat niveau van gegevensbescherming kennen. Als u meer wilt weten over het "Privacybeleid van DHL Group", download dan het volgende document:

  Privacybeleid van DHL Group

Privacyverklaringen of voorwaarden voor divisies


Wijzigingen in de Privacyverklaring

DHL behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring op elk moment en met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van websites van DHL gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op:

03/06/2023