Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Regne ut avgiftspliktig vekt for fly, sjø, vei og jernbane

Forskjellen på kilo og kubikkmeter


«Hva enn som er mest» (eller «befrakterens valg») er et uttrykk som er verdt å huske når man beregner kostnadene for frakt av varer med fly, sjø, vei og jernbane. Det er fordi befrakteren alltid vil se på to forskjellige mål – den faktiske vekten og volumvekten til forsendelsen din – og deretter basere beregning av kostnader på det større tallet.

Unngå undervurdering

Når fraktprisene er høye, er det ekstra viktig å forstå den avgiftspliktige vekten til varene dine, enten du sender dem med fly, sjø, vei eller jernbane. Avsendere som undervurderer den avgiftspliktige vekten, vil mest sannsynlig få seg en ubehagelig overraskelse når regningen kommer.  Det å vite den nøyaktige avgiftspliktige vekten, i tillegg til andre faktorer som nødvendig transittid, hjelper deg også med å velge hvilken transportmåte som passer best.

To typer vekt

Befrakteren sammenligner to ulike typer vekt. Den første typen er den faktiske vekten, altså bruttovekten eller den fysiske vekten til forsendelsen, inkludert emballasje og paller. Kort forklart er dette hele forsendelsens vekt, vanligvis uttrykt i kilo (kg).

Den andre typen er volumvekt eller dimensjonal vekt (lastens volum). Dette uttrykkes også i kilo, men basert på forsendelsens volum (lengde, bredde og høyde i centimeter), som deretter deles på et tetthetsforhold. Ikke glem å inkludere alle pakkene!

Beregne volumvekten til forsendelsen din

Tetthetsforholdet som brukes for forsendelsen din, avhenger av transportmåten du har valgt.

La oss sende samme forsendelse via alle transportmåter og finne ut forsendelsens volumvekt! Forsendelsen består av to pakker, som begge er 120 cm lange, 80 cm brede og 50 cm høye.

Flyfrakt: et tetthetsforhold på 1:6

  • Formel: ( ( L x B x H, i centimeter ) / 6000 ) x antall pakker( ( 120 x 80 x 50 ) / 6000 ) x 2 = forsendelsen har en volumvekt på 160 kg.

Sjøfrakt: et tetthetsforhold på 1:1

  • Formel: ( ( L x B x H, i centimeter ) / 1000 ) x antall pakker( ( 120 x 80 x 50 ) / 1000 ) x 2 = forsendelsen har en volumvekt på 960 kg.
  • Dette gjelder for LCL-forsendelser (less-than-container-load). For FCL-forsendelser (full-container-load) erstatter en kostnad per container den volumbaserte kostnaden.

Jernbanefrakt: et tetthetsforhold på 1:3

  • Formel: ( ( L x B x H, i centimeter ) / 3000 ) x antall pakker ( ( 120 x 80 x 50 ) / 3000 ) x 2 = forsendelsen har en volumvekt på 320 kg.

Veifrakt: varierer fra tilfelle til tilfelle

  • Tetthetsforhold varierer avhengig av plassering og speditør, så forhør deg med befrakterne du vurderer å bruke for å få fullstendig informasjon.

Alltid les det som står med liten skrift

Du vil kanskje oppdage at ulike befraktere bruker ulike tetthetsforhold, og at dette påvirker volumvekten. Hvis du for eksempel er vant til et forhold på 1:3 for innenlandstransport, men det for en bestemt forsendelse brukes et forhold på 1:2, vil volumvekten for den samme forsendelsen gå fra 333,33 kg til 500 kg.

Hva vil forsendelsen min koste?

Husk dette med «befrakterens valg» og «hva enn som er mest», som sammenligner den faktiske vekten og den volumetriske vekten og baserer kostnadene på det høyeste tallet. Det er selvfølgelig en god grunn til at denne er veletablert i bransjen – for eksempel har et fly både vektbegrensninger og begrenset lasteplass, og befrakteren må derfor kontrollere både vekten og volumet til lasten.

Hvis lasten din inneholder store maskindeler, vil den være tung og samtidig ha høy tetthet. Den faktiske vekten vil sannsynligvis være høyere enn volumvekten. Og hvis lasten inneholder individuelle plastdeler i beskyttende polystyrenemballasje, vil den være lett, men likevel ta relativt stor plass. Volumvekten kan være høyere enn den faktiske vekten.

Den avgiftspliktige vekten til forsendelsen beregnes alltid ut fra hva enn som er mest: faktisk vekt eller volumetrisk vekt.

Last ned infografikk


Har du en spesifikk fraktutfordring du ønsker hjelp med?


Våre frakteksperter står klar til å hjelpe