Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

GRØNN LOGISTIKK

Bra for miljøet, bra for virksomheten

Dagens ledende selskaper, store og små, ser etter måter å bli mer miljøvennlig på. De forstår at hvis de vil at planeten vår skal være beboelig i flere generasjoner fremover, må vi samarbeide nå for å identifisere og redusere utslippene, gjøre virksomhetene våre mer bærekraftige og bevege oss mot en sirkulær økonomi. 

Logistikk spiller en viktig rolle i den globale økonomien, og derfor kan bransjen spille en viktig rolle i måten forretninger gjøres på med tanke på miljøpåvirkning. Det er også en av grunnene til at vi har gjort det til vårt oppdrag å oppnå null utslipp innen 2050Finn ut mer om  og være bransjeledende for ansvarlig forretningsvirksomhet.

DHL er en pionér innen miljøvennlig logistikk. Vi utnytter ekspertisen vår for å gjøre logistikken mer miljøvennlig og bærekraftig – noe som gir deg en fordel overfor konkurrentene. Vi kan også hjelpe deg med å finne måter å innføre prinsipp innen sirkulær økonomi på for å kutte utslipp og få mer ut av verdien som brukes til å produsere produktene dine.

Kontakt de grønne logistikkekspertene våre

Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan DHL kan hjelpe deg med å redusere utslippene i verdikjeden din

Case-studier og beste praksis

 • En teknologisektorkunde i Kina ønsket å gjøre karbonfotavtrykket sitt mer transparent for å kunne jobbe mot å kutte utslipp. Utfordringen var å integrere tredjepartsdata i prosessen. Vi utviklet en karbonovervåkningsløsning ved hjelp av Karbonoversikten vår som sporer data fra DHL og fem andre logistikkleverandører. Den transparente løsningen gjorde at kunden kunne sette seg mål og finne ut hva som bidro til utslippene og utvikle reduksjonsstrategier.

 • DHL tilbød globale klimanøytrale forsendelsestjenester til en kunde i finanssektoren – en virksomhet som med sine ekspressleveringer bidrar til betydelige utslipp. Målet var å gjøre 95 % av bankens internasjonale budtjenster klimanøytrale, og resultatet ble en betydelig utslippsreduksjon, for ikke å glemme et forbedret omdømme. Karbonkreditten som ble kjøpt for å redusere utslippene, hadde ingen påvirkning på bankens drift, mens klimabeskyttelsesprosjektene som ble finansiert med denne kreditten, hadde stor innvirkning på lokalbefolkningen.

 • I USA ønsket en kunde som jobber innen flere sektorer å bygge opp et stort distribusjonssenter på ca. 24 000 kvadratmeter med miljøvennlig designelementer og effektive driftssystemer. Utfordringen var å designe et anlegg med energieffektiv beslysning, takvinduer, vannbesparende rørløsninger, et hvitt taksystem, regnvannbeholdere og et resirkuleringsprogram. Behovet for tett samarbeid med lokale myndigheter gjorde jobben ekstra komplisert. Det nye distribusjonsenteret gir et sunnere miljø for de som bor i nærheten, arbeidere og lokalsamfunnet gjennom et minimalisert energi- og strømforbuk, reduserte utslipp av drivhusgasser og reduserte kostnader. I tillegg fikk senteret Leadership in Energy and Environmental Design-sertifisering (LEED) fra U.S. Green Building Council.

 • Et britisk flyselskap ønsket å designe en nyskapende avfallshåndteringsløsning og ba DHL om hjelp. Vi analyserte avfallsmengdene og introduserte en plan for hvordan man kan minimere avfall ved installering av mattørkere, et tiltak som reduserte matvolumet med 70 %. Resultatet ble at de ikke sendte noe avfall til søppeldeponier samtidig som man fikk en 70 % reduksjon i kostnader forbundet med transport av matavfall, fikk ekstra verdi for gjenbrukt avfall, oppnådde en betydelig resirkuleringsinntekt og fjernet skatterpliktige kostnader forbundet med søppeldeponier.

 • En kunde i USA som sender ca. 170 000 pakker i året som inneholder over 1 million esker med produkter, startet et prosjekt med DHL om å evaluere den rette størrelsen på forsendelser som et svar på spørsmålet om hvorfor det er så mye dødplass i hver pakke. Den implementerte løsningen gjør det mulig for anleggets komplekse pakkesystem å velge en eske med riktig størrelse, noe som øker fyllprosenten og reduserer antall forsendelser. Fordelene til kunden og miljøet blir synlige.

  • Esker som pakkes per forsendelse, økte fra 5,9 til 8,52, og luften i esken ble redusert til <10 %
  • Plassutnyttelsen i hver henger økte med 19 %, noe som reduserte antallet lastebiler som trengtes, og noe som dermed ga en kostnadsbesparelse på over 350 000 dollar i året.
  • De fikk også en 13 % økning i antall fornøyde kunder
 • En kunde innen varehandelssektoren var ute etter å redusere karbonutslipp for transporten mellom leverandører og distribusjonssentre i Storbritannia. DHL samarbeidet med kunden om å utvikle en løsning med varige fordeler. Den tåreformede hengeren ble valgt som den grønne løsningen for å oppfylle krav når det gjelder å redusere drivstofforbruk og karbonutslipp, i tillegg til at det gjør at kunden får plass til flere pakker på hver henger, noe som reduserer antall turer som trengs. Den unike aerodynamiske formen til disse hengerne gir en drivstoffbesparelse på ca. 10 % og en 10 % økning i kapasitet. Vi har tatt i bruk 399 aerodynamisk optimaliserte hengere som reduserer kundens karbonfotavtrykk med over 2000 tonn i året.

Identifiser – optimaliser

Optimaliser ditt miljømessige fotavtrykk

Løsninger for å minimere eller unngå logistikkrelaterte utslipp.

Kompensere for utslipp

Invester i internasjonalt anerkjente klimavernprosjekter.