Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

STRATEGY 2025

Vi leverer ’Excellence’ i en digital verden

DHL Group har gjort betydelig fremgang med Strategy 2020. På grunn av geografisk spredning og brede spekter av logistikktilbud, er konsernet nå bedre posisjonert enn noen gang før. Med strategien «Strategy 2025 - Delivering Excellence in a Digital World» legger selskapet grunnlaget for fortsatt vellykket vekst utover 2020.

De fire viktigste trendene som har påvirket logistikken de siste årene, vil også forme industrien fremover: Globalisering, Digitalisering, E-handel og Bærekraft. Strategy 2025 er selskapets respons på disse. Selskapet vil bygge videre på disse trendene for å utnytte potensialet for lønnsom langsiktig vekst i kjernelogistikkvirksomheten, samtidig som den allerede pågående digitale transformasjonen i hele selskapet styrkes.

All innsats er fokusert på de tre etablerte bunnlinjene i Strategy 2020, som også gir grunnlaget for Strategy 2025. DHL Group har derfor som mål å bli sett på som den foretrukne arbeidsgiver, leverandør, og investering i alle aktiviteter.