Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

VÅRE AVDELINGER

Logistikkselskapet for hele verden

DHL-gruppens spesialiserte enheter tilbyr et uovertruffent spekter av logistikkprodukter og -løsninger som strekker seg fra innenlands og internasjonal pakkelevering til internasjonal ekspress-, land-, luft- og sjøfrakt, og håndtering av verdikjeden fra start til slutt.

Finn ut hva DHL kan gjøre for deg ved å velge den tjenesten nedenfor som tilbyr det du ønsker.

Våre avdelinger i Norge

DHL Express

Internasjonal og innenlands ekspressleveringstjenester av pakker og dokumenter til forretningskunder.

DHL Parcel

Vanlige internasjonale og innenlands leveringstjenester av pakker og dokumenter til forretningskunder.

DHL Global Forwarding

Ekspertene på global videresending av luft-, sjø- og landfrakt.

DHL Freight

Europeisk landtransport for gruppering, halv- og fullastede trailere.

DHL Supply Chain

Gir et konkurransefortrinn gjennom egentilpassede verdikjedeløsninger basert på globalt standardiserte komponenter og sektorekspertise.

Deutsche Post International

Postdistribusjon og internasjonal forretningspost, direkte markedsføringskampanjer og lette gjenstander.

Våre andre avdelinger

DHL eCommerce

Vanlige innenlands og internasjonale pakketjenester til forretningskunder og forbrukere, samt e-handel-logistikk og forsyningstjenester.


Produkter og løsninger

DHL har et bredt spekter av tjenester for å møte alle dine logistikkbehov, fra enkel frakt og transport, til revolusjonerende løsninger for hele verdikjeden.