Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

SPORING

 • Et sporingsnummer eller sporings-ID er en kombinasjon av sifre og bokstaver for unik identifisering av forsendelsen din for nasjonal og internasjonal sporing. 

  Avsenderen eller nettbutikken kan vanligvis gi deg sporingsnummeret. Hvis du har bestilt et produkt fra en nettbutikk, finner du vanligvis sporingsnummeret i e-postbekreftelsen eller meldingen om forsendelsen.
  Hvis ikke, ta kontakt med avsenderen eller nettbutikken.

  For eksempler på sporingsnumre som blir brukt på DHL-forsendelser, klikk herfor å se eksempler på sporingsnumre. Du kan også finne eksempler og beskrivelser av sporingsnumre nedenfor.

  DHL Express

  • Kun ti sifre; eller begynner med 000, JJD01, JJD00, JVGL, eller lignende.
   Eksempler: 1234567890 eller JJD0099999999

   Gå til DHL Express-fraktseddelsporing

  DHL Parcel

  • Begynner med 3S, JVGL eller JJD.
   Eksempler: 3SBCC000123456 eller JVGL9999999999

  Gå til DHL Parcel-sporing

  DHL eCommerce

  • Begynner vanligvis med GM, LX, RX eller opptil fem bokstaver. ID-lengden kan variere fra 10 til 39 tegn.
   Eksempler: GM99999999999 eller 999999999999999999

  Gå til DHL eCommerce-sporingikke definert

  DHL Global Forwarding

  • Kun syv siffer.
   Eksempel: 1234567
  • Begynner med ett siffer, etterfulgt av to bokstaver og fire til seks siffer.
   Eksempel: 1AB12345
  • Begynner med tre til fire bokstaver.
   Eksempel: ABC123456
  • Begynner med en tresiftret speditørkode, etterfulgt av en bindestrek (-), etterfulgt av det åttesifrede hovedseddelnummeret.
   Eksempel: 123-12345678

  Gå til DHL Global Forwarding-fraktsporing

  DHL Freight

  • Ordrekode: Begynner med to til tre bokstaver, etterfulgt av en bindestrek (-), to til tre bokstaver, bindestrek (-) og syv sifre.
   Eksempel: ABC-DE-1234567
  • Begynner med fire siffer, etterfulgt av en bindestrek (-) og fem siffer.
   Eksempel: 1234-12345
  • Kun siffer, med enten ni, ti eller fjorten tegn.
   Eksempel: 123456789

  Gå til DHL Freight-sporing

 • Sporingshendelser blir vanligvis registrert 24-48 timer etter at vi har mottatt en Track and Trace-ID. I det forsendelsen ankommer anlegget vårt, dukker det normalt sett opp en sporingshendelse.

 • Pass på at du angir det riktige sporingsnummeret i det riktige formatet (forklaringer og eksempler på nasjonale og internasjonale sporingsnumre finner du lenger opp på siden). Hvis sporingsnummeret ditt ikke fungerer, må du kontakte avsenderen eller nettbutikken.

 • Hvis du ikke har et sporingsnummer, anbefaler vi at du kontakter speditøren din. Men, hvis du har et annet referansenummer på forsendelsen, kan det hende at dette fungerer hvis du bruker sporingssystemene til den enheten som har ansvaret for forsendelsen (for eksempel: DHL Express eller DHL Freight).

LEVERING

 • DHL har et samarbeid med Posten Group. Internasjonale forsendelser vil bli hentet fra avsenderen og innført i Norge av DHL. Leveransen håndteres deretter av Posten.

 • Når forsendelsen er overlevert til oss av avsenderen, er leveringstiden basert på den valgte tjenesten. Avsenderen, selgeren eller nettbutikken angir vanligvis leveringstiden på hjemmesiden.

  Vær oppmerksom på at leveringstidene kan variere avhengig av hvilke produkter/tjenester som er valgt samt opprinnelsesland/destinasjon; fra 2-3 dager til naboland og opptil 20 dager for land med lange avstander.

  Leveringsforsinkelser kan skyldes faktorer som værforhold, tollklarering eller stor pågang.

  Hvis den internasjonale forsendelsen ikke er kommet innen 10 dager etter forventet leveringstid, må du kontakte avsenderen eller nettbutikken for å starte en undersøkelse sammen med DHL for tapte varer. Vær oppmerksom på at det kun er avsenderen som kan starte en undersøkelse, fordi det er avsenderen som er DHLs kontraktspartner.

 • Hvis en endring av leveringadressen er mulig for din forsendelse, vil du automatisk motta en e-post eller tekstmelding fra Posten før levering, med instruksjoner om hvordan du kan gjøre endringen.

 • Hvis en endring i leveringsdag eller -tidspunkt er mulig for din forsendelse, vil du automatisk motta en e-post eller tekstmelding fra Posten før levering, med instruksjoner om hvordan du kan gjøre endringen.

KLAGER

 • Alle DHL-pakker i Norge leveres av vår eksklusive samarbeidspartner Posten. Hvis du har fått en skadet forsendelse eller hvis innholdet mangler, bør du følge instruksjonene på Postens nettsider.

  Her finner du all relevant informasjon for neste trinn.

 • Hvis forsendelsen din ikke har kommet frem i løpet av ti dager fra forventet leveringsdato, må du kontakte avsenderen eller nettbutikken. Avsenderen kan få dekket den tapte pakken fra DHL.

  Vær oppmerksom på at det kun er avsenderen som har inngått kontrakten med DHL, som kan opprette en sak.

  Forsinkelser på opptil 10 dager er dessverre mulig på grunn av f.eks. værforhold, toll eller stor pågang.

TOLL

 • Forsendelser må tollklareres. Behandlingstidene for tollklarering varierer fra land til land og kan ikke påvirkes av DHL. Skatter og avgifter kan komme i tillegg i enkelte land. Forsendelsen kan holdes tilbake i tollen hvis de trenger mer informasjon. I slike tilfeller vil du bli kontaktet.

 • Skatter og avgifter er forbruksskatter. Tollavgifter pålegges på enkelte varer som er kjøpt i utlandet. Merverdiavgift (MVA) blir normalt lagt til i landet der varene kjøpes. Skatter og avgifter varierer fra land til land. Avhengig av landet blir avgift og skatter håndtert på postkontoret eller tollkontoret. Du finner mer informasjon om toll på nettsidene til de lokale tollmyndighetene.