Nawigacja i treść

NASZA FACHOWA WIEDZA TECHNOLOGICZNA

Przekraczanie granic technologii

Sektor technologii cechuje się dużą dynamiką, a dzięki nowym technologiom przyspieszającym zachodzące zmiany stale przekształca swoje oblicze. W DHL Global Technology Sector dążymy do świadczenia najwyższej klasy usług na rzecz klientów z sektora najnowocześniejszych technologii. W tym celu korzystamy z całego ekosystemu, wykorzystując również najnowsze rozwiązania technologiczne oferowane przez naszych klientów.

 • Dziś firmy muszą się dostosowywać zarówno do gwałtownych zmian oraz krótszych cyklów życia produktów, jak i rozwijających się rynków, utowarowienia produktów i zmian w zwyczajach zakupowych klientów. Firma DHL odpowiada na te wyzwania, stosując innowacyjne, wszechstronne i elastyczne modele łańcucha dostaw, które potrafią dostosować się do zmiennych ilości produktów, zmiennych cyklów życia produktów i potrzeb dystrybucji wielokanałowej. Odroczenie, e-realizacja, końcowy etap doręczenia i usługi techniczne to tylko kilka kluczowych elementów. Korzystając z globalnego zasięgu firmy DHL i jej dostępu do powstających rynków, klienci zyskują, ponieważ mają dostęp do firmowej infrastruktury, elastycznych schematów komercyjnych i lokalnej wiedzy specjalistycznej.

 • Spadek cen produktów i konsolidacja rynku to efekt silnej konkurencji. W nowej rzeczywistości, w której wrażenia klienta są równie ważne jak cechy produktu, możemy pomóc firmom utrzymać klienta w centrum uwagi, zoptymalizować koszty i stopień zwrotu z inwestycji. Firmy korzystające z usług DHL zyskują, ponieważ mają dostęp do najlepszych w swojej klasie programów ciągłego rozwoju i zintegrowanych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Wliczając usługi przedsprzedażowe i rynek wtórny, klient jest zawsze w centrum, a dzięki współpracy ze strategicznymi partnerami jesteśmy cały czas na bieżąco w dziedzinie innowacji.

 • Wzrost produkcji skoncentrowanej regionalnie w połączeniu z lokalnymi przepisami prawa powoduje zmiany w złożoności i niestabilności rynku globalnego. Na taką sytuację reagujemy, budując silne i niezawodne łańcuchy dostaw o zasięgu globalnym oraz wysokim poziomie zgodności. Takie łańcuchy powstają w oparciu o analizy, usprawnienia i zarządzanie różnymi zagrożeniami. Jako pojedynczy partner globalny możemy zaoferować kompleksowy wgląd w łańcuch dostaw, zintegrowane rozwiązania i specjalistyczną wiedzę z zakresu zgodności i przepisów celnych.

Urządzenia osobiste

Firma DHL zaspokaja zapotrzebowanie na skuteczne i dynamiczne łańcuchy dostaw w tym wysoce konkurencyjnym i zorientowanym na klienta segmencie, stosując rozwiązania zintegrowane, których prostota, elastyczność i przejrzystość pozwalają jak najlepiej obsłużyć klienta i jednocześnie obniżyć ogólny koszt posiadania.

 • Skrócenie cyklu życia produktów, takich jak komputery osobiste, notebooki, urządzenia przenośne i ogólnie elektronika użytkowa wymaga większej elastyczności modeli dystrybucji. Firma DHL może zaoferować wiele różnych modeli i poziomów usług, w tym dedykowane i dzielone magazynowanie, które pozwala dostosować się do wybranego cyklu. Możemy stworzyć zintegrowany i kompleksowy łańcuch wartości, który będzie obejmował przepływ wszystkich informacji, środków pieniężnych i przedmiotów.

 • Rosnąca komodyfikacja rynku urządzeń osobistych spowodowała utowarowienie produktów i doprowadziła do powstania silnej konkurencji cenowej. Firmy starają się wykorzystać potencjał segmentów produktów i rynków rosnących. Jako Twój partner możemy przygotować szeroki wybór rozwiązań z zakresu infrastruktury dzielonej i elastycznych modeli komercyjnych. Przeprowadzimy analizę usług z zakresu łańcucha dostaw świadczonych przez firmy zewnętrzne. Nasze procedury spowodują ulepszenia w strukturze kosztów.

 • Rosnący popyt wśród coraz liczniejszej i coraz lepiej zarabiającej klasy średniej wciąż stwarza nowe możliwości. Firma DHL potrafi tworzyć związane z łańcuchem dostaw strategie wejścia na rynek, które zapewniają skalowalność, zgodność i kontakt z segmentem docelowym. Ogromne możliwości i doświadczenie pozwalają nam stworzyć i dopracować wiele modeli, np. takie, które uwzględniają wielokanałową dystrybucję i wielokanałowe zwroty. Każda strategia korzysta z elastycznych poziomów oferowanych przez nas usług, kompleksowej przejrzystości i globalnego zasięgu.

Infrastruktura

To bardzo wymagający segment działający w oparciu o sprzęt i usługi oraz zapewniający infrastrukturę technologiczną do łączenia urządzeń, pamięć masową i moc obliczeniową, a także procesy biznesowe związane z IT. Wymagania te spełniamy za pomocą elastycznych i kompleksowych rozwiązań oraz szeregu usług posprzedażowych.

 • Coraz większe wymagania dotyczące danych i łączności napędzają popyt na serwery i pamięć o coraz większej pojemności, jak również szybciej działające systemy sieciowe. Aby zwiększyć sprawność infrastruktury IT, należy skonsolidować i zwirtualizować centra danych. Nowe standardy, np. 4G i LTE, zwiększają nakłady inwestycyjne w globalne sieci komunikacyjne. Żeby to umożliwić, firma DHL stworzyła kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące skonsolidowane centra danych oraz świadczy usługi związane z bezproblemową instalacją i obsługą wysokiej jakości sprzętu wykorzystywanego w tym rozwiązaniu. Na rynku wtórnym świadczymy wiele usług związanych z technologią i logistyką, np. doręczenie w ciągu dwóch godzin, doręczenie na następny dzień lub procesy odzyskiwania cennych zasobów sprzętowych zgodnie z przepisami lokalnego prawa.

 • Choć innowacje w dziedzinie sprzętu nadal odgrywają kluczową rolę w tym podsektorze, dostawcy wyłącznie sprzętu muszą liczyć się z możliwością utowarowienia swoich produktów. Wielu z nich zaczyna zajmować się tworzeniem oprogramowania i nowych modeli usługowych. Firma DHL pomaga organizacjom umocnić pozycję na rynku i uniknąć utowarowienia, dzięki czemu mogą rozszerzyć ofertę produktową również na usługi. Jest to możliwe, ponieważ firma DHL tworzy w pełni zintegrowany, elastyczny i wydajny łańcuch dostaw, który wspomaga rozwój firm świadczących usługi, takie jak finansowanie wyposażenia czy usługi na rynku wtórnym: naprawa, zwroty i logistyka usług.

Półprzewodniki

Odpowiedzią firmy DHL na problemy związane ze złożonością dynamiki rynku półprzewodników, jego łańcuchem dostaw, procesami produkcyjnymi oraz wymaganiami dotyczącymi jakości produktów i ograniczania kosztów, jest przede wszystkim upraszczanie procedur i zwiększanie przejrzystości.

DHL Semiconductor Logistics

Zestaw kompleksowych rozwiązań do łańcucha dostaw półprzewodników
 • Logistyka dostaw przychodzących
 • Dostawa i dystrybucja
 • Magazynowanie
 • Automatyzacja
 • Ostatni etap dostarczania i logistyka zwrotów

Zintegrowany pakiet rozwiązań i usług umożliwiający kompleksową obsługę łańcucha dostaw

Chcemy dostarczać wyspecjalizowane rozwiązania na rynki rozwijające się i wspierać nowe gałęzie przemysłu. W ramach tych zapewnień firma DHL oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań i usług do zastosowania w łańcuchu dostaw półprzewodników. Nasz wyspecjalizowany personel liczy ponad 3000 osób i mamy ponad 50 placówek na całym świecie. Na potrzeby transportu podstawowego wyposażenia DHL prowadzi w Dublinie (Irlandia) placówkę Global Capital Support Center wraz z oddziałami w regionie Azji i Pacyfiku, Ameryki Północnej i Europy. Zapewniamy kompleksową kontrolę nad produktem, zgodność z międzynarodowymi przepisami, najlepsze zabezpieczenia do wartościowych i delikatnych towarów, a także współpracę na rynku półprzewodników, współpracę z dostawcami, producentami, odlewniami, producentami OEM, dystrybutorami i podmiotami zajmującymi się montażem i testami.

 • Choć półprzewodniki nadal stosuje się głównie w branży komputerowej i komunikacyjnej, nowe możliwości otwierają się w branżach wertykalnych, np. motoryzacyjnej czy produkcyjnej. Stosując podejście oparte na zerowej tolerancji dla błędów, które jest możliwe dzięki nieustannym usprawnieniom i doskonałej przejrzystości, firma DHL jest w stanie zapewnić odpowiednią jakość tych wartościowych podzespołów w całym łańcuchu dostaw. Ponadto aby zapewnić klientom bezproblemową obsługę na najwyższym poziomie, wykorzystujemy naszą fachową wiedzę zdobytą na powiązanych rynkach wertykalnych, np. nauk biologicznych i opieki zdrowotnej, motoryzacyjnym i zaawansowanych technologii.

 • Branża półprzewodników cechuje się wysokimi nakładami na rozwój i badania, kosztownym sprzętem do produkcji, wieloetapowymi procesami produkcji i cyklicznym rozwojem biznesowym. W tym segmencie można ostatnio zauważyć wzrost liczby fuzji i przejęć oraz intensywności konsolidacji rynku. Elastyczne, reagujące na rozwój łańcuchy dostaw firmy DHL mogą dostosowywać się do cyklicznych zmian popytu, co pozwala uniknąć komplikacji w obszarze złożonych i kosztownych procesów produkcyjnych. Nasze wsparcie związane z logistyką jest najlepsze w klasie i daje pewność dotrzymywania terminów, a jednocześnie zaspokaja typowe dla łańcucha dostaw potrzeby, np. związane z klimatyzowaniem pomieszczeń i utrzymaniem ich w czystości.

 • Technologie nowej generacji cechują się długimi cyklami rozwojowymi i wymagają ogromnych nakładów finansowych na powiązane procesy produkcji. Wieloetapowy proces produkcji półprzewodników sprawia, że ich łańcuchy dostaw należą do najbardziej złożonych na rynku. Od pozyskiwania materiałów po produkcję wafli krzemowych, montaż i testy oraz dystrybucję do klientów końcowych — firma DHL usprawni działanie łańcucha dostaw pod każdym względem. Szczególnie ważne elementy naszych usług to: wewnętrzny transport towarów (I2M), dystrybucja produktów gotowych i zapewnianie całkowitej przejrzystości w kwestii towarów o wysokiej wartości.

Plane Runway

Connect with DHL Insights

Get connected to the insights and innovation available on the English version of this page.