Nawigacja i treść

Minimalizacja ryzyka w łańcuchu dostaw w sektorze Auto-Mobility

Oferujemy elastyczne, zwinne i możliwe do dostosowania rozwiązania zabezpieczające łańcuchy dostaw


Łańcuchy dostaw w sektorze Auto-Mobility nie są odporne na zakłócenia, dlatego firmy z tej branży muszą priorytetowo traktować maksymalizację elastyczności, zwinności, możliwości do dostosowania oraz cyfrowej widoczności w całej swojej globalnej sieci logistycznej.

Zapewniamy naszym partnerom dostęp do naszych innowacyjnych strategii, systemów i analityki danych. Potrafimy przewidywać, oceniać i minimalizować zakłócenia w łańcuchu dostaw, a także zapewniać niezbędne wsparcie, od pozyskiwania materiałów i podzespołów po szybkie zmiany tras.

Śledzenie i monitorowanie łańcucha dostaw

Gwarantowany dostęp do przepustowości

Optymalizacja sieci logistycznych

Zwinna obsługa multimodalna

Wykwalifikowani pracownicy

Zrównoważona logistyka

Łagodzenie skutków problemów związanych z łańcuchem dostaw w sektorze Auto-Mobility


DHL oferuje kompleksowy zakres usług i wsparcia, zapewniający lepsze strategie minimalizacji ryzyka w łańcuchu dostaw oparte na naszym doświadczeniu i zaangażowaniu w innowacje logistyczne. 

Wobec wszechobecnych potencjalnych zakłóceń podmioty z sektora Auto-Mobility mają również możliwość powierzenia zarządzania łańcuchem dostaw firmie DHL. Jako Twój partner logistyczny możemy zadbać o wszystkie aspekty dotyczące minimalizacji ryzyka. Zobacz więcej poniżej.

Zarządzanie ryzykiem

DHL oferuje specjalistyczne, skoncentrowane na kliencie usługi oceny ryzyka i zarządzania nim, oparte na widoczności łańcucha dostaw, zaawansowanych danych z wielu źródeł oraz doradztwie dostosowanym do konkretnych przypadków w celu zminimalizowania zakłóceń w zaopatrzeniu i dostawach w sektorze Auto-Mobility.

Widoczność łańcucha dostaw

Dzięki partnerstwom w zakresie danych i technologii DHL Auto-Mobility wspiera klientów w uzyskiwaniu pełnej widoczności łańcucha dostaw, aby mogli przewidywać ryzyko i minimalizować zakłócenia powodowane brakiem podzespołów, klęskami żywiołowymi, wojnami handlowymi, presją regulacyjną i wyzwaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem.

Pozyskiwanie podzespołów z wielu źródeł

Pozyskiwanie trudnych do znalezienia komponentów, zwłaszcza tych opartych na półprzewodnikach, od wielu dostawców z sektora Auto-Mobility w całym łańcuchu dostaw może skutecznie ograniczyć ryzyko oraz utrzymać wydajność produkcji pojazdów. DHL pomaga w tym zakresie poprzez tworzenie, w miarę możliwości, zróżnicowanych sieci dostawców skoncentrowanych na rozwiązaniach „bliżej domu”.

Everstream Analytics

Dzięki współpracy z Everstream Analytics DHL wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję do pozyskiwania, racjonalizacji i syntezy danych, aby zapewnić ocenę ryzyka i analizy prognostyczne w celu przewidywania problemów i informowania o nich klientów. Ograniczamy zakłócenia w łańcuchu dostaw, zanim spowodują znaczne straty finansowe lub długotrwały uszczerbek na reputacji.

Sieć współpracy i partnerstwa

DHL dysponuje globalną siecią partnerów i Centrów Innowacji, które nieustannie poszukują nowych i istotnych rozwiązań, aby zagwarantować klientom, że mogą polegać na łańcuchu dostaw zbudowanym na podstawie zintegrowanej wymiany danych i elastycznej przepustowości. Współpraca ta jest niezbędna dla łagodzenia zakłóceń i minimalizowania ryzyka dzięki widoczności, odporności i sprawności.

Pozyskiwanie przepustowości

DHL, jako największa na świecie firma logistyczna, jest dobrze przygotowana do pozyskiwania dodatkowych możliwości transportowych dla naszych klientów, szczególnie w okresach spadku przepustowości dostaw. Siła naszej infrastruktury polega na tym, że zawsze możemy znaleźć dodatkową przepustowość, kiedy jest najbardziej potrzebna.

Globalna i lokalna wiedza

Organizacje z sektora Auto-Mobility muszą stale monitorować i oceniać najbardziej zakłócające wydarzenia na świecie. Globalna sieć logistyczna DHL może zapewnić połączenie informacji z całego świata z lokalną wiedzą, aby wspierać klientów oraz skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw.

Zastępowanie dostaw „na czas” dostawami „na wszelki wypadek”

Ostatnie wydarzenia na świecie wyraźnie pokazały, jakie ryzyko stwarza poleganie wyłącznie na łańcuchach dostaw na określoną porę. DHL ściśle współpracuje z sektorem Auto-Mobility, tworząc zoptymalizowane systemy magazynowe „na wszelki wypadek” zgodnie z metodologią lean, aby zapewnić ciągłość produkcji w przypadku zakłóceń w dostępności podzespołów.

Wsparcie w ograniczaniu ryzyka


Główny partner logistyczny

Wyznaczenie firmy DHL jako głównego partnera logistycznego (LLP) to najbardziej opłacalny sposób uzyskania elastyczności, odporności i lepszej wydajności w łańcuchu dostaw w branży Auto-Mobility. LLP będzie działał jako katalizator, inicjując i wprowadzając zmiany w całym łańcuchu dostaw, realizując wyzwania biznesowe oraz tworząc podstawową przewagę konkurencyjną. Jako lider w zakresie partnerstwa logistycznego firma DHL opracowała kompleksową ofertę usług, która koncentruje się na projektowaniu, usługach zarządzania, operacjach i ciągłym doskonaleniu. Poznaj możliwości wiodącej logistyki DHL Supply Chain

 

Everstream Analytics

Everstream wyewoluował z własnych programów widoczności łańcucha dostaw i oceny ryzyka DHL i jest zintegrowanym partnerem korporacyjnym. Wykorzystując modele oparte na sztucznej inteligencji oraz ludzką analizę, Everstream pozyskuje, racjonalizuje i syntetyzuje dane z zastrzeżonych, płatnych i otwartych źródeł. Wynikiem tych operacji jest analityka prognostyczna i spostrzeżenia pozwalające na przewidywanie zakłóceń i ograniczanie ryzyka w celu osiągnięcia lepszych wyników w oparciu o potrzeby biznesowe. Dowiedz się więcej o możliwościach EverstreamAnalytics (Język angielski)

Poznaj nasze studia przypadków


Angażujemy się we wspieranie i rozwój przyszłości mobilności i logistyki. Zapoznaj się z naszymi studiami przypadków dotyczącymi sektora Auto-Mobility poniżej, aby zobaczyć nasze rozwiązania w działaniu. Przejrzyj więcej studiów przypadków związanych z automatyczną mobilnością