Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

AKTUALNOŚCI

DHL Freight Poland przedstawia EVO - nowy System Zarządzania Transportem (TMS) od 12.04.2021

DHL Freight dąży do zapewnienia swoim klientom możliwie najwyższego poziomu obsługi i skuteczności poprzez oferowanie usług w pełni spełniających dzisiejsze wymagania i oczekiwania, przy jednoczesnym wsparciu pochodzącym z rozwoju infrastruktury IT.

Jednym z najistotniejszych elementów realizacji powyższych celów jest wprowadzenie przez DHL Freight Polska nowego systemu zarządzania transportem EVO (ang. Transport Management System, TMS) od 12.04.2021 godz. 0:00 który będzie miał wpływ na wewnętrzne procesy w naszej firmie. Nasi pracownicy robią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić sprawne wdrożenie i funkcjonowanie systemu przy możliwie najmniejszym ryzyku wystąpienia i wpływu czynników zewnętrznych.

Dowiedz się więcej o EVO

Zmiany w procesach

Pragniemy poinformować, że począwszy od powyższej daty nastąpią zauważalne zmiany w naszych procesach, zwłaszcza w procesach fakturowania, w kwestii których prosimy o współpracę i wsparcie:

Wystawianie faktur:
Zmiana systemu TMS wpłynie również na zmianę naszego programu rozliczeniowego, co z kolei przyczyni się do następujących działań podjętych w ramach procesu fakturowania:

 • Nasi klienci, z którymi mamy umowy na zbiorcze rozliczenia, otrzymają w kwietniu podwójne faktury:
  - Dla przesyłek założonych i zrealizowanych przed 11.04.2021 23:59, zostanie wystawiona osobna faktura jeszcze z istniejącego programu do fakturowania
  - Dla przesyłek zrealizowanych po 12.04.2021 00:00, zostanie wystawiona osobna faktura już z nowego programu do fakturowania

W praktyce więc nasi klienci otrzymają dwie oddzielne faktury za kwietnia:
Jedną fakturę za okres 01.04.2021-11.04.2021 i drugą fakturę za okres 12.04.2021-30.04.2021

 • Wygląd naszej faktury papierowej zmieni się i przyjmie formę faktury elektronicznej
 • Faktury wystawione przez nowy program do fakturowania otrzymają nową strukturę numeracji faktur o następującym układzie:
  - 3 cyfrowy kod terminala
  - 1 cyfrowe określenie rodzaju dokumentu
  - 2  cyfrowe określenie roku
  - 6 cyforwy numer faktury np. 111 1 21 123456 (terminal WAW/faktura/rok/numer faktury)

 • Nowy numer rachunku PLN tylko do wpłat za usługi FRACHT
 • Przedmiot i szczegóły rodzajów naszych usług ulegną nieznacznej zmianie, w celu zwiększenia klarowności i przejrzystości

Powyższe zmiany dotyczą zarówno faktur w formie papierowej, jak i elektronicznej.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z  PL.FREIGHT@dhl.com

Z góry bardzo dziękujemy za współpracę.

 

DHL Freight Poland