Nawigacja i treść

Logistyka dla energetyki

Wspólnie zasilamy nasz świat. Wspieramy obecne i przyszłe potrzeby logistyczne

Rozwiązujemy przyszłe problemy energetyczne już dziś


DHL jest liderem w dziedzinie zintegrowanej logistyki energetycznej, świadczącym usługi, które dają podmiotom energetycznym przewagę konkurencyjną. 

Nasi specjaliści zapewniają globalne rozwiązania, które zawsze koncentrują się na bezpieczeństwie i zgodności z przepisami, wspierane przez nasze zaangażowanie w doskonałość operacyjną i świadczenie usług. Stosując nasze ustandaryzowane operacje, zasady dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony i troski o środowisko oraz procesy w zakresie sprawozdawczości, możemy świadczyć spójne, wysokiej jakości usługi na całym świecie. 

Współpracujemy z międzynarodowymi i krajowymi firmami naftowymi, firmami usługowymi, wiertniczymi, EPC oraz firmami z branży energii odnawialnej w całym cyklu życia projektu i operacji oraz w całym łańcuchu dostaw. Wspieramy plany rozwoju naszych klientów w zakresie zapewniania infrastruktury energetycznej nowej generacji oraz ich przechodzenie na dostarczanie energii odnawialnej.

Główne podsektory


Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla przemysłu energetycznego i pracujemy we wszystkich sektorach, w tym przy poszukiwaniu oraz przetwarzaniu i dystrybucji ropy naftowej i gazu, energii wiatrowej, słonecznej i innych odnawialnych źródeł energii.

Dowiedz się, jakie planujemy wydarzenia związane z logistyką dla energetyki


Bądź świadkiem wydarzeń, które kształtują przyszłość energetyki i logistyki. Czekamy na Ciebie. 

Zobacz nasze wydarzenia o zasięgu globalnym

Zapewniamy doskonałość w sektorze energetycznym


DHL dba o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, oferując niezrównany międzynarodowy zasięg, możliwości, wiedzę lokalną oraz doświadczenie. Świadczymy zintegrowane usługi logistyczne zaprojektowane z myślą o potrzebach klientów z sektora energetycznego. 

Działania związane z poszukiwaniem ropy i gazu

Usługi DHL w zakresie poszukiwania ropy i gazu usprawniają przepływ materiałów i centralizują koordynację, dzięki czemu dają pewność co do czasu i kosztów, zwiększają produktywność oraz obniżają koszty. Nasze rozwiązania wychodzą naprzeciw zmienności w sektorze, a innowacje i środki bezpieczeństwa mają dla nas zasadnicze znaczenie. Oferujemy doradztwo w zakresie łańcucha dostaw oraz projektujemy rozwiązania. Transportujemy infrastrukturę, narzędzia, sprzęt i materiały eksploatacyjne, w tym realizujemy krytyczne czasowo dostawy, naprawy i zwroty. Koordynujemy operacje logistyczne i procesy reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także zarządzamy regionalnymi hubami i obsługą celną.  

Działania związane z przetwarzaniem oraz dystrybucją ropy i gazu

Wspólnie z klientami opracowujemy rozwiązania logistyczne, które poprawiają dostępność i produktywność zakładów oraz tworzą łańcuchy dostaw zorientowane na klienta. Oferujemy doradztwo w zakresie łańcucha dostaw, projektujemy rozwiązania oraz zarządzamy wszystkimi aspektami transportu i konsolidacji, w tym ustalaniem priorytetów i planowaniem przewoźników/tras. Dostarczamy infrastrukturę, narzędzia, sprzęt i materiały eksploatacyjne do miejsc operacyjnych, gdzie pakujemy, mieszamy, przechowujemy, transportujemy oraz zapewniamy dostawę produktów i materiałów marketingowych na ostatnim odcinku.

Energia odnawialna – wiatrowa

Regionalne centra kompetencyjne ds. energii wiatrowej DHL zapewniają kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji lądowych i morskich. Specjalizujemy się w transporcie i obsłudze przesyłek wielkogabarytowych i niekonwencjonalnych. Wysyłamy gondole, łopaty, wieże i fundamenty na cały świat. Nasze rozwiązania zintegrowane optymalizują przepływy przychodzące do zakładów produkcyjnych, a dzięki rozbudowanej sieci usług transportowych zapewniamy skalowalne, elastyczne i opłacalne rozwiązania w zakresie świadczenia usług.

Odkryj więcej

Energia odnawialna – słoneczna

Nasi specjaliści od energii słonecznej dostosowują i koordynują projekty solarne klientów, zapewniając najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne usługi dostosowane do konkretnych potrzeb projektu. Nawet w przypadku dużych farm słonecznych zarządzamy kompleksowym transportem i zapewniamy pełną integralność produktów do paneli słonecznych, na przykład poprzez zapewnienie czujników wstrząsów i odpornych na wstrząsy środków transportu. Nasze usługi logistyczne MRO (konserwacja, naprawa i eksploatacja) i magazynowe poprawiają wydajność inżynierów utrzymania ruchu i skracają czas przestoju sprzętu.

Działania związane z poszukiwaniem ropy i gazu

Usługi DHL w zakresie poszukiwania ropy i gazu usprawniają przepływ materiałów i centralizują koordynację, dzięki czemu dają pewność co do czasu i kosztów, zwiększają produktywność oraz obniżają koszty. Nasze rozwiązania wychodzą naprzeciw zmienności w sektorze, a innowacje i środki bezpieczeństwa mają dla nas zasadnicze znaczenie. Oferujemy doradztwo w zakresie łańcucha dostaw oraz projektujemy rozwiązania. Transportujemy infrastrukturę, narzędzia, sprzęt i materiały eksploatacyjne, w tym realizujemy krytyczne czasowo dostawy, naprawy i zwroty. Koordynujemy operacje logistyczne i procesy reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także zarządzamy regionalnymi hubami i obsługą celną.  

Działania związane z przetwarzaniem oraz dystrybucją ropy i gazu

Wspólnie z klientami opracowujemy rozwiązania logistyczne, które poprawiają dostępność i produktywność zakładów oraz tworzą łańcuchy dostaw zorientowane na klienta. Oferujemy doradztwo w zakresie łańcucha dostaw, projektujemy rozwiązania oraz zarządzamy wszystkimi aspektami transportu i konsolidacji, w tym ustalaniem priorytetów i planowaniem przewoźników/tras. Dostarczamy infrastrukturę, narzędzia, sprzęt i materiały eksploatacyjne do miejsc operacyjnych, gdzie pakujemy, mieszamy, przechowujemy, transportujemy oraz zapewniamy dostawę produktów i materiałów marketingowych na ostatnim odcinku.

Energia odnawialna – wiatrowa

Regionalne centra kompetencyjne ds. energii wiatrowej DHL zapewniają kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji lądowych i morskich. Specjalizujemy się w transporcie i obsłudze przesyłek wielkogabarytowych i niekonwencjonalnych. Wysyłamy gondole, łopaty, wieże i fundamenty na cały świat. Nasze rozwiązania zintegrowane optymalizują przepływy przychodzące do zakładów produkcyjnych, a dzięki rozbudowanej sieci usług transportowych zapewniamy skalowalne, elastyczne i opłacalne rozwiązania w zakresie świadczenia usług.

Odkryj więcej

Energia odnawialna – słoneczna

Nasi specjaliści od energii słonecznej dostosowują i koordynują projekty solarne klientów, zapewniając najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne usługi dostosowane do konkretnych potrzeb projektu. Nawet w przypadku dużych farm słonecznych zarządzamy kompleksowym transportem i zapewniamy pełną integralność produktów do paneli słonecznych, na przykład poprzez zapewnienie czujników wstrząsów i odpornych na wstrząsy środków transportu. Nasze usługi logistyczne MRO (konserwacja, naprawa i eksploatacja) i magazynowe poprawiają wydajność inżynierów utrzymania ruchu i skracają czas przestoju sprzętu.

Logistyka rozwiązań technologicznych – studia przypadków


Poznaj rzeczywiste przypadki użycia klientów, pokazujące, w jaki sposób DHL może zapewnić wsparcie logistyczne organizacjom i firmom energetycznym.

Koncentracja i specjalizacja


Jeśli chodzi o usługi specjalistyczne, DHL wyróżnia się pod względem dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla niezwykłych projektów energetycznych. 

Partnerstwo

Jesteśmy dumni z tego, że możemy współpracować z wieloma największymi i odnoszącymi największe sukcesy firmami energetycznymi na świecie, od krajowych i międzynarodowych koncernów naftowych po korporacje zajmujące się obsługą pól, firmy wiertnicze, EPC oraz firmy zajmujące się energią odnawialną. Wraz z firmami takimi jak Shell czy TotalEnergies tworzymy długotrwałe partnerstwo w takich obszarach jak redukcja emisji dwutlenku węgla i optymalizacja łańcucha dostaw.

Bezpieczeństwo

Chronimy świat na rzecz zrównoważonej przyszłości. W miarę zaostrzania standardów zrównoważonego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska firmy energetyczne będą potrzebowały innowacyjnych, praktycznych rozwiązań DHL. Nasze działania są zgodne z Misją 2050, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla. Współpracujemy z naszymi klientami, aby zmniejszać ich ślad węglowy, zwiększać wydajność i chronić integralność ich łańcuchów dostaw.

Zgodność

DHL ma wyjątkowe osiągnięcia w zakresie zgodności z przepisami. Zobowiązujemy się zapewniać, by nasza organizacja zawsze spełniała i przewyższała stale zmieniające się standardy prawne i branżowe sektora energetycznego. Globalnie oraz lokalnie stosujemy spójne systemy monitorowania i przeprowadzania audytów. Nasze zespoły przechodzą intensywne szkolenia oraz skupiają się na dostrzeganiu i zgłaszaniu wątpliwości. Monitorujemy i ograniczamy potencjalne problemy za pomocą zaawansowanych systemów zarządzania ryzykiem, a priorytetem jest dla nas jasna, otwarta komunikacja na wszystkich poziomach.

Logistyka dla odległych lokalizacji

Zapewniamy globalne wsparcie logistyczne w sektorze energetycznym dla odległych lokalizacji, gdzie wydajne, efektywne łańcuchy dostaw są kluczowe dla realizacji misji. DHL może dotrzeć do miejsc, do których nie docierają inni: od zakładania stacji bazowych i zarządzania nimi po szybkie dostarczanie istotnych komponentów. Koordynujemy dostawy sprzętu z wielu źródeł do odległych miejsc przy jednoczesnym zachowaniu ciągłej koncentracji na zgodności z przepisami, bezpieczeństwie, zrównoważonym rozwoju i środowisku. 

Od dostaw po działania operacyjne

DHL zarządza przychodzącym przepływem materiałów w celu zwiększenia efektywności i wydajności. Dbamy o to, aby klienci mieli materiały wtedy oraz tam, gdzie ich potrzebują. Oferujemy projektowanie/doradztwo w zakresie łańcucha dostaw oraz koncentrujemy się na widoczności materiałów, zarządzaniu zapasami, magazynowaniu i konsolidacji zamówień. Zarządzamy i optymalizujemy wszystkie aspekty przychodzących operacji logistycznych, od transportu po logistykę reagowania w sytuacjach kryzysowych, aby zapewnić wydajną pracę zakładów naszych klientów. 

Zarządzanie bazą zaopatrzeniową

Nasze specjalistyczne usługi dla sektora energetycznego pomagają klientom utrzymać optymalne poziomy zapasów i dostaw oraz poprawić produktywność i wykorzystanie zasobów na lądzie i na morzu. Wspieramy wszystkie aspekty rozwoju i operacji w sektorach energii odnawialnej, ropy i gazu. Nasze usługi obejmują identyfikację lokalizacji, projektowanie, budowę, obiekty bazowe oraz obsługę materiałów przychodzących i wychodzących. Skupiamy się na widoczności i identyfikowalności, monitorowaniu ładunków, magazynowaniu oraz zarządzaniu zapasami. 

Rynek wtórny i obsługa techniczna

Pomagamy odzyskać wartość i ograniczyć odpisy poprzez efektywne zarządzanie zwrotami. Projektujemy i wdrażamy również odwrócone łańcuchy dostaw, które wykorzystują technologie w celu maksymalizacji wartości zwracanych zasobów i zwiększenia rentowności.

Zamawiamy i przechowujemy krytyczne części zamienne oraz dostarczamy je do personelu technicznego i konserwacyjnego w terenie, aby umożliwić dotrzymanie napiętych terminów. Realizujemy to za pośrednictwem globalnej sieci magazynów i wież kontrolnych. 

Partnerstwo

Jesteśmy dumni z tego, że możemy współpracować z wieloma największymi i odnoszącymi największe sukcesy firmami energetycznymi na świecie, od krajowych i międzynarodowych koncernów naftowych po korporacje zajmujące się obsługą pól, firmy wiertnicze, EPC oraz firmy zajmujące się energią odnawialną. Wraz z firmami takimi jak Shell czy TotalEnergies tworzymy długotrwałe partnerstwo w takich obszarach jak redukcja emisji dwutlenku węgla i optymalizacja łańcucha dostaw.

Bezpieczeństwo

Chronimy świat na rzecz zrównoważonej przyszłości. W miarę zaostrzania standardów zrównoważonego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska firmy energetyczne będą potrzebowały innowacyjnych, praktycznych rozwiązań DHL. Nasze działania są zgodne z Misją 2050, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla. Współpracujemy z naszymi klientami, aby zmniejszać ich ślad węglowy, zwiększać wydajność i chronić integralność ich łańcuchów dostaw.

Zgodność

DHL ma wyjątkowe osiągnięcia w zakresie zgodności z przepisami. Zobowiązujemy się zapewniać, by nasza organizacja zawsze spełniała i przewyższała stale zmieniające się standardy prawne i branżowe sektora energetycznego. Globalnie oraz lokalnie stosujemy spójne systemy monitorowania i przeprowadzania audytów. Nasze zespoły przechodzą intensywne szkolenia oraz skupiają się na dostrzeganiu i zgłaszaniu wątpliwości. Monitorujemy i ograniczamy potencjalne problemy za pomocą zaawansowanych systemów zarządzania ryzykiem, a priorytetem jest dla nas jasna, otwarta komunikacja na wszystkich poziomach.

Logistyka dla odległych lokalizacji

Zapewniamy globalne wsparcie logistyczne w sektorze energetycznym dla odległych lokalizacji, gdzie wydajne, efektywne łańcuchy dostaw są kluczowe dla realizacji misji. DHL może dotrzeć do miejsc, do których nie docierają inni: od zakładania stacji bazowych i zarządzania nimi po szybkie dostarczanie istotnych komponentów. Koordynujemy dostawy sprzętu z wielu źródeł do odległych miejsc przy jednoczesnym zachowaniu ciągłej koncentracji na zgodności z przepisami, bezpieczeństwie, zrównoważonym rozwoju i środowisku. 

Od dostaw po działania operacyjne

DHL zarządza przychodzącym przepływem materiałów w celu zwiększenia efektywności i wydajności. Dbamy o to, aby klienci mieli materiały wtedy oraz tam, gdzie ich potrzebują. Oferujemy projektowanie/doradztwo w zakresie łańcucha dostaw oraz koncentrujemy się na widoczności materiałów, zarządzaniu zapasami, magazynowaniu i konsolidacji zamówień. Zarządzamy i optymalizujemy wszystkie aspekty przychodzących operacji logistycznych, od transportu po logistykę reagowania w sytuacjach kryzysowych, aby zapewnić wydajną pracę zakładów naszych klientów. 

Zarządzanie bazą zaopatrzeniową

Nasze specjalistyczne usługi dla sektora energetycznego pomagają klientom utrzymać optymalne poziomy zapasów i dostaw oraz poprawić produktywność i wykorzystanie zasobów na lądzie i na morzu. Wspieramy wszystkie aspekty rozwoju i operacji w sektorach energii odnawialnej, ropy i gazu. Nasze usługi obejmują identyfikację lokalizacji, projektowanie, budowę, obiekty bazowe oraz obsługę materiałów przychodzących i wychodzących. Skupiamy się na widoczności i identyfikowalności, monitorowaniu ładunków, magazynowaniu oraz zarządzaniu zapasami. 

Rynek wtórny i obsługa techniczna

Pomagamy odzyskać wartość i ograniczyć odpisy poprzez efektywne zarządzanie zwrotami. Projektujemy i wdrażamy również odwrócone łańcuchy dostaw, które wykorzystują technologie w celu maksymalizacji wartości zwracanych zasobów i zwiększenia rentowności.

Zamawiamy i przechowujemy krytyczne części zamienne oraz dostarczamy je do personelu technicznego i konserwacyjnego w terenie, aby umożliwić dotrzymanie napiętych terminów. Realizujemy to za pośrednictwem globalnej sieci magazynów i wież kontrolnych. 

Nasze zobowiązania wobec klientów

Zapewniamy rozwiązania logistyczne dla energetyki, łącząc się globalnie z naszymi klientami, wspierając innowacje poprzez nasze pionierskie badania trendów, współpracując z najlepiej prosperującymi firmami na świecie i, co najważniejsze, chroniąc nasz świat, aby dążył ku zrównoważonej przyszłości.