TOWARY WYŁĄCZONE Z UBEZPIECZENIA CARGO

Nie jesteśmy w stanie zaoferować ubezpieczenia następujących towarów:

 • Amunicja, broń, materiały wybuchowe
 • Antyki, dzieła sztuki i wyroby ze srebra
 • Wszelkie środki płatności inne niż gotówka (np. czeki, gotowe do użytku karty kredytowe, znaczki opłaty skarbowej, papiery wartościowe, instrumenty negocjowalne, bony skarbowe)
 • Wszelkie towary transportowane przy użyciu własnego napędu lub holowane na własnej osi (pojazdy silnikowe, motocykle, przyczepy turystyczne, wozy konne, łodzie na przyczepach)
 • Wszelkie dobra należące do, wynajęte przez lub wypożyczone firmie DHL Freight
 • Krew i/lub plazma
 • Masowe towary sypkie i płynne, w tym transportowane w zbiornikach flexitank
 • Złoto i wszystkie metale szlachetne 
 • Cement i wyroby z cementu
 • Papierosy, cygara i inne gotowe wyroby tytoniowe
 • Towary niebezpieczne klasy 1, 6.2, 7, 9, UN3111-UN3120, UN3231-UN3240, UN3507
 • Projekty, wzory, plany, akty własności, manuskrypty i wszelkie inne dokumenty
 • Futra, odzież futrzana
 • Towary gospodarcze i osobiste
 • Biżuteria
 • Trzoda hodowlana, trzoda rozpłodowa, żywe stworzenia i rośliny
 • Kamienie szlachetne luzem
 • Pieniądze wszelkich typów (np. gotówka, banknoty, monety)
 • Towary nietrwałe i wrażliwe na temperaturę
 • Prototypy i towary wyjątkowe
 • Znaczki, bilety itp.
 • Metale podlegające obrotowi handlowemu, takie jak miedź, cyna itp. w formie czystej
 • Stal niezapakowana/niechroniona (np. rury, zwoje, sztaby, arkusze)

Dodatkowe informacje na temat transportu drogowego towarów niebezpiecznych i wyłączenia towarów z transportu