Nawigacja i treść

Dogłębna znajomość branży


Wyjątkowe wymagania logistyczne naszych klientów leżą u podstaw naszej działalności. Zmieniamy stojące przed Klientami wyzwania w możliwości, często zapewniając przewagę konkurencyjną. Nasi eksperci od logistyki tworzą rozwiązania dopasowane do złożonych trendów rynkowych występujących w Twojej branży.

Sprawdź naszą znajomość branży


Auto-Mobility

Transporty LTL, PTL i FTL – eksperci firmy DHL z zakresu Auto-Mobility analizują, optymalizują i wdrażają kompleksowe rozwiązania związane z transportem, oferując koncepcje spedycji regionalnej, I2M, JIT, JIS i inne konfiguracje specyficzne dla branży. Nasz najwyższej klasy portal internetowy FCM (Freight Chain Manager) zapewnia pełną transparentność w całym łańcuchu dostaw.

Fachowa wiedza na temat sektorów podrzędnych
 • Pojazdy pasażerskie – wytwarzane przez producentów OEM
 • Pojazdy komercyjne – lekkie, średnie i ciężkie pojazdy ciężarowe (ponad 3,5 tony)
 • Producenci części – podzieleni na grupę 1, 2, 3 i kolejne, co pokazuje złożoność produkowanych części
 • Opony – produkcja opon dla pojazdów pasażerskich i komercyjnych, motocykli, samolotów, maszyn rolniczych i pojazdów rajdowych

Chemikalia

Nasi eksperci z branży chemicznej mają szeroką wiedzę i dogłębne zrozumienie szczegółów i wymagań specyficznych dla sektora. Chemiczne centra kompetencyjne znajdujące się w pobliżu ośrodków produkcji chemicznej zapewniają najlepszą obsługę towarów. Wszystkie procesy operacyjne są dostosowane do specyficznych potrzeb branży: Nadzór GPS, wiedza na temat obsługi pustych pojemników po chemikaliach, centralne monitorowanie i raportowanie.

Fachowa wiedza w następujących dziedzinach
 • Naczepy XL certyfikowane zgodnie z normą EN 12642, z odpowiednimi konstrukcjami dachowymi, stabilnymi grodziami, mocnymi słupkami
 • Transport wszystkich klas ADR z kilkoma wyjątkami, opisanymi w naszym ogólnym regulaminie świadczenia usług
 • Wszystkie terminale są wyposażone zgodnie z wymaganiami ADR i posiadają certyfikaty DIN EN 12798
 • W pełni monitorowane transporty wrażliwe na temperaturę wzdłuż całego łańcucha dostaw, przy użyciu pojazdów i pojemników termicznych
 • Terminale DHL z certyfikatami SQAS i DEKRA dla towarów niebezpiecznych

Dobra konsumpcyjne

Uwzględniając takie globalne trendy jak globalizacja, urbanizacja, surowce czy zrównoważony rozwój, nasi eksperci w zakresie sektora konsumenckiego pomagają w obsłudze wszystkich odpowiednich sektorów podrzędnych zgodnie z określonymi potrzebami. Wymagania tych sektorów podrzędnych mocno różnią się od siebie. W przypadku produktów FCMG kluczowe jest szybkie wprowadzanie na rynek i dystrybucja wielokanałowa, podczas gdy producenci towarów nietrwałych preferują inteligentną logistykę i chłodnie.

Fachowa wiedza na temat sektorów podrzędnych
 • Produkty szybkozbywalne (FMCG)
 • Druk
 • Media/rozrywka
 • Artykuły nietrwałe
 • Towary konsumpcyjne trwałego użytku

Energia

DHL Energy Solutions koncentruje się na potrzebach związanych z łańcuchem dostaw firm z sektora energetycznego (w tym naftowego, gazowego, górniczego i energii odnawialnej), zapewniając stałą zgodność z najnowszymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Nawet w najbardziej odległych i trudnodostępnych lokalizacjach oferujemy wymagane usługi i zapewniamy spełnienie wysokich wymagań Klientów w zakresie HSSE. Nasz cel Zero: Brak urazów, brak wypadków, brak poważnych incydentów!

Fachowa wiedza na temat sektorów podrzędnych
 • Ropa i gaz – działania związane z poszukiwaniem oraz przetwarzaniem, marketingiem i dystrybucją ropy oraz gazu
 • Sektor chemiczny i petrochemiczny
 • Górnictwo energetyczne
 • Usługi komunalne, energia odnawialna i zarządzanie energią

Inżynieria i przemysł wytwórczy

Tworzymy niestandardowe rozwiązania dla złożonych problemów logistycznych w Twojej branży. Nasi eksperci pokażą Ci drogę. Realizacja konkretnych wymagań logistycznych jest kluczowym elementem naszej działalności. W oparciu o łańcuchy dostaw naszych klientów przekształcamy wyzwania, przed którymi stoisz na swoim rynku, w możliwości uzyskania konkurencyjnej przewagi.

Fachowa wiedza w następujących dziedzinach
 • Dystrybucja energii elektrycznej – przemysł energetyczny, rolnictwo
 • Sektor kosmiczny i lotniczy oraz kolej – transport, organy rządowe i obrona, opieka zdrowotna
 • Urządzenia budowlane – budownictwo, górnictwo
 • Bezpieczny transport w celu ochrony towarów wysokiego ryzyka
 • Resilience360 – platforma oparta na chmurze, która mapuje Twój łańcuch dostaw i ogranicza ryzyko

Nauki przyrodnicze i opieka zdrowotna

Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności związanej z transportem towarów wykorzystywanych w medycynie. Stosujemy system zarządzania jakością z certyfikatami ISO 9001 i ISO 14001. Wszystkie nasze procesy spełniają wymagania nowych wytycznych GDP UE, dzięki czemu chronią towary Klientów na każdym etapie łańcucha dostaw.  DHL Freight ma również dedykowane centrum kompetencji dotyczące nauk przyrodniczych w Belgii, w którym zgromadziliśmy całą naszą wiedzę w ramach zespołu obsługującego wszystkie przesyłki w ramach sieci DHL Freight Coldchain.

Fachowa wiedza w następujących dziedzinach
 • Usługi z zastosowaniem kontrolowanej temperatury dla produktów chłodzonych (od +2°C do +8°C) oraz produktów przewożonych w temperaturze otoczenia w warunkach kontrolowanych (od +15°C do +25°C)
 • Zgodność z wytycznymi GDP UE (dobrych praktyk dystrybucyjnych)
 • Nadzór bezpieczeństwa na podstawie GPS sprawowany przez firmę Agheera
 • Przesyłki o (ultra)wysokiej wartości
 • Leki kontrolowane i farmaceutyczne towary niebezpieczne
 • Przesyłki ekspresowe lub z nadzorem organów celnych

Handel detaliczny

Trendy konsumenckie, rozwijająca się globalna klasa średnia oraz pragnienie nabywania zrównoważonych i kuszących produktów: wszystko to przekłada się na zawrotne zmiany w świecie producentów towarów konsumenckich. W związku z tym Twoje rozwiązania transportowe muszą być elastyczne. W DHL Freight bez obaw stawiamy czoła tym wyzwaniom oraz tworzymy innowacyjne rozwiązania we współpracy z naszymi klientami. 

Fachowa wiedza w następujących dziedzinach
 • Transport drogowy, intermodalny i kolejowy
 • Ładunki pełnonaczepowe (FTL), częściowe (PTL) i niepełnonaczepowe (LTL)
 • Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa towarów o dużej wartości
 • Odprawa celna i doradztwo
 • Certyfikaty ISO 9001, 14001 i 50001
 • Doręczenia do sklepów
 • Rozwiązania wielokanałowe
 • Transport dedykowany lub wspólny

Technologia

Nawet w przypadku towarów o najwyższej wartości lub potrzeby objęcia europejskiej dystrybucji w segmencie B2B i B2C, zapewniamy wymagane usługi i spełnienie wysokich wymagań sektora technologicznego. Oferujemy samochody ciężarowe z dwoma kierowcami, centrum kontroli bezpieczeństwa wspierane przez całodobowy nadzór GPS oraz inne rozwiązania na rzecz ochrony Twoich towarów.

 

Fachowa wiedza na temat sektorów podrzędnych
 • Elektronika konsumencka, EMS i ODM
 • Komputery przemysłowe, komputery osobiste i notebooki
 • Telefony komórkowe i urządzenia sieciowe
 • Urządzenia do obrazowania i drukowania
 • Półprzewodniki

Skontaktuj się z nami


Powiedz nam trochę więcej o swoich potrzebach, aby zacząć.