DZIAŁAMY ODPOWIEDZIALNIE

Naszym celem, jako firmy wiodącej w branży logistycznej, jest łączenie ludzi i tym samym poprawa ich warunków życiowych. Z uwagi na nasz rozmiar i naszą rolę w handlu na świecie mamy wyjątkowe zobowiązanie wobec pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Dlatego w ramach strategii 2020 odpowiedzialność społeczna pełni w naszych planach kluczową rolę. Nazywamy tę rolę „Living Responsibility”. W myśl tej idei chcemy stworzyć ekonomiczną, społeczną i środowiskową wartość dla naszych udziałowców i naszej planety. Chcemy być wzorem w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Odzwierciedleniem tej idei są trzy główne osiągnięcia wymienione poniżej.

 

2 MILIARDY

Przesyłek przewiezionych w sposób nieszkodliwy dla środowiska

22,508

Technologii zwiększających wydajność w transporcie drogowym

62%

Energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Co robimy, aby działać odpowiedzialnie

Chcemy działać dla dobra obywateli, stosować odpowiedzialne praktyki biznesowe i generować obopólne korzyści. Dlatego wprowadziliśmy program ochrony środowiska GoGreen. To jeszcze nie wszystko.

Z uwagi na zasięg globalny i obecność niemal we wszystkich krajach mamy wyjątkowe możliwości pomocy społecznej. Aby wspierać edukację dzieci i ludzi młodych, w ramach programu GoTeach współpracujemy z najważniejszymi organizacjami międzynarodowymi. A program GoHelp, w ramach którego udostępniamy kompleksowe środki prewencyjne, to nasz sposób wspierania ONZ w zakresie zarządzania kryzysowego. Realizując założenia programu GARD, pomagamy przygotować lotniska pod kątem klęsk żywiołowych oraz oferujemy szybkie i wydajne wsparcie logistyczne w razie katastrofy.

GoGreen

Program GoGreen to wyraz naszej ambicji, aby poprowadzić świat w ekologiczną i bardziej zrównoważoną przyszłość.

GoHelp

W ramach programu GoHelp zapewniamy ONZ fachowe i efektywne wsparcie w zakresie zarządzania kryzysowego.

GoTeach

Współpracując z renomowanymi organizacjami, chcemy rozszerzyć możliwości edukacji ludzi młodych i poprawić ich szanse na przyszłość.

dr. Frank Appel, dyrektor generalny Deutsche Post DHL Group

Misja 2050

Do roku 2050 chcemy zmniejszyć do zera poziom emisji zanieczyszczeń powstających w następstwie działań logistycznych. To bardzo ambitny plan. Aby go zrealizować, wprowadziliśmy cztery cele pośrednie, które chcemy osiągnąć do roku 2025.

Program GoGreen

Dążymy do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko zarówno naszego, jak i Twojego. Jako eksperci w dziedzinie ekologii logistyki zawsze dążymy do minimalizacji skażenia środowiska i chcemy, aby również Twoja działalność była bardziej ekologiczna i zrównoważona. Dowiedz się, w jaki sposób prowadzimy zrównoważoną ekologicznie i wydajną sieć logistyczną, a także dlaczego nasze rozwiązania GoGreen działają na korzyść zarówno środowiska, jak i Twojej firmy.

Kalkulator emisji dwutlenku węgla DHL

Ślad węglowy to bardzo ważny wskaźnik naszego wpływu na środowisko. Aby obliczyć poziom emisji powstających w transporcie, użyj naszego kalkulatora emisji dwutlenku węgla. Jest całkowicie bezpłatny i szybko oblicza poziom emisji gazów cieplarnianych produkowanych w następstwie transportu przesyłek.

naszym kalkulatorze emisji dwutlenku węgla

Filary naszego zaangażowania

Odpowiedzialne praktyki biznesowe

Obraliśmy cel, aby zostać wzorem w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych, dlatego stosujemy się do przepisów, przyjmujemy standardy etyczne i międzynarodowe wytyczne.


Postawa obywatelska

Chcemy odznaczać się prawidłową postawą obywatelską i, korzystając z naszych możliwości i fachowej wiedzy naszych pracowników, wpływać pozytywnie na społeczeństwo.

Obopólne korzyści

W myśl powyższej zasady, my, jako firma, działamy prężnie, aby osiągnąć sukces, ale równie prężnie działamy na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Postawa obywatelska: Międzynarodowy dzień wolontariusza

W ramach obchodów międzynarodowego dnia wolontariusza zachęcamy pracowników, aby działali na rzecz swojej społeczności. W roku 2015 ponad 110 000 pracowników grupy DPDHL zakasało rękawy i poświęciło w ramach wolontariatu razem ponad 260 000 godzin pracy.

Odpowiedzialne praktyki biznesowe: BHP

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest najważniejsze. Wprowadziliśmy nową strategię pod nazwą „Health, Safety & Well-being”, ponieważ choćby jeden wypadek, to o jeden wypadek za dużo.

Obopólne korzyści w Bonn – model doręczeń bez śladu węglowego

W Bonn i regionach sąsiadujących przesiadamy się na pojazdy elektryczne. Wprowadziwszy 141 pojazdów nie emitujących zanieczyszczeń, planujemy obniżyć emisję CO2 o 500 ton rocznie.

Skontaktuj się z nami

Chcesz ocenić swoją działalność lub umówić się na spotkanie sprzedażowe?