Nawigacja i treść

STRATEGIA 2025

Zapewniamy doskonałość w cyfrowym świecie.

Grupa DHL poczyniła znaczne postępy w zakresie strategii 2020. Ze względu na zasięg geograficzny i szeroki zakres ofert logistycznych Grupa ma teraz lepszą pozycję niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki „Strategii 2025 - Zapewnienie doskonałości w cyfrowym świecie” firma kładzie podwaliny pod kontynuację udanego wzrostu po 2020 roku.

Cztery najważniejsze trendy, które miały wpływ na logistykę w ostatnich latach, będą również kształtować rozwój branży: Globalizacja, Digitalizacja, E-Commerce i Zrównoważony rozwój. Strategia 2025 jest odpowiedzią Grupy na nie. Firma będzie opierać się na tych trendach, aby wykorzystać potencjał rentownego długoterminowego wzrostu w swoich kluczowych obszarach logistycznych, jednocześnie przyspieszając transformację cyfrową, która już trwa w całej Grupie.

Wszystkie wysiłki koncentrują się na trzech podstawowych założeniach strategii 2020, które nadal stanowią podstawę Strategii 2025. W związku z tym Grupa DHL ma być traktowana jako Pracodawca, Dostawca i Inwestycja z wyboru we wszystkich swoich działaniach.