Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

RAPORTOWANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

Analizowanie danych

Identyfikowanie i monitorowanie śladu węglowego dostarcza cennych informacji na temat oddziaływania na środowisko przez podejmowane działania związane z transportem i logistyką, i tym samym stanowi podstawę dla wyznaczania celów związanych ze zrównoważonym transportem.

DHL Carbon Calculator

Kalkulator emisji związanych z transportem
 • Zaplanuj scenariusze transportowe i z łatwością oblicz poziom emisji
 • Darmowe narzędzie online
Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły

DHL Carbon Report

Raport dotyczący emisji dwutlenku węgla do środowiska naturalnego w wyniku działań związanych z transportem i logistyką
 • Pomiar emisji przy użyciu uznanych międzynarodowych standardów
 • Weryfikacja przez stronę trzecią
Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły

Dowiedz się, w jaki sposób podejmowane działania związane z transportem i logistyką oddziałują na środowisko. Twoje emisje są obliczane przy użyciu uznanych międzynarodowych standardów obliczania emisji. Nasz raport dotyczący emisji dwutlenku węgla przechodzi weryfikację przez stronę trzecią.

 • Śledź emisje gazów cieplarnianych
 • Przeprowadź ocenę swojego śladu węglowego
 • Generuj szczegółowe raporty
 • Określ potencjał usprawnień
 • Monitoruj i ulepszaj swój łańcuch dostaw

DHL Carbon Dashboard

Modelowanie graficzne pełnego łańcucha dostaw
 • Kompleksowa widoczność łańcucha dostaw od wszystkich dostawców usług w jednej aplikacji
Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły

Oparte na sieci internetowej modelowanie graficzne Twojego łańcucha dostaw w celu znalezienia możliwości zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i kosztów.

 • Najlepsze w swojej klasie narzędzie do raportowania i analizy emisji związanych z transportem, wykorzystujące najnowsze standardy obliczeniowe (Protokół dotyczący emisji GHG dla produktów, norma EN 16258)
 • Włączenie rozmaitych raportów do opartego na sieci internetowej graficznego modelowania Twojego łańcucha dostaw
 • Kompleksowa widoczność / skrótowe przedstawienie ze względu na włączenie informacji pochodzących od wszystkich dostawców usług do jednej aplikacji
 • Symulacja umożliwiająca analizowanie różnego rodzaju dźwigni mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla, takich jak: wybór trasy, rodzaje transportu czy gęstość przesyłki

 

DHL Quick Scan

Niskoemisjność w skrócie
 • Porównanie niskoemisyjności Twojego transportu drogowego, lotniczego i morskiego ze wskaźnikami sektorowymi.
Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły

Skrótowe przedstawienie niskoemisyjności transportu lotniczego, morskiego i drogowego w porównaniu ze wskaźnikami sektorowymi w celu znalezienia możliwości dla wprowadzenia usprawnień prowadzących do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i kosztów.

 • Przegląd uprzednio zdefiniowanych kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w zakresie niskoemisyjności i wydajności transportu dla najważniejszych szlaków handlowych, z podziałem na rodzaj transportu
 • Łatwe wdrożenie na przestrzeni całego łańcucha dostaw
 • Skuteczny sposób na określenie tzw. „gorących punktów” w kontekście emisji dwutlenku węgla oraz podstawowego poziomu niskoemisyjności w trakcie całego procesu transportu
 • Identyfikacja potencjalnych dźwigni zwiększających ekologiczność

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. ekologicznej logistyki

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy zmniejszyć negatywny wpływ Twojego łańcucha dostaw na środowisko

Studia przypadków i najlepsze praktyki

 • Klient z sektora technologii w Chinach chciał dowiedzieć się, ile w rzeczywistości wytwarza dwutlenku węgla, aby móc zredukować jego emisję. Musieliśmy poradzić sobie z integracją danych pochodzących od osób trzecich. Opracowaliśmy rozwiązanie do monitorowania emisji dwutlenku węgla wykorzystujące nasz panel zarządzania informacjami o emisji dwutlenku węgla. To narzędzie, które śledzi dane zarówno DHL, jak i pięciu innych firm logistycznych. Dzięki temu klient mógł zarówno porównać dane i ustalić cele, jak i określić źródła emisji zanieczyszczeń i opracować strategie ich zmniejszenia.

 • Firma DHL zaoferowała klientowi z branży usług finansowych (w tej branży przesyłki ekspresowe na dzień następny mogą przyczynić się do zwiększonej emisji zanieczyszczeń) nieszkodliwe dla środowiska usługi kurierskie o zasięgu globalnym. Naszym celem było doprowadzić do zneutralizowania szkodliwego wpływu na środowisko międzynarodowych usług kurierskich w 95%. W rezultacie udało się nam znacząco obniżyć emisję dwutlenku węgla, nie wspominając  o zmianie wizerunku marki. Ponadto zezwolenia zakupione w celu zrównoważenia emisji zanieczyszczeń nie miały wpływu na działalność banku, a projekty ochrony środowiska, finansowane tymi zezwoleniami, miały ogromny wpływ na lokalną społeczność.

 • Klient ze Stanów Zjednoczonych działający w wielu branżach chciał zbudować ekologiczne centrum dystrybucji o powierzchni około 23 000 m². Projekt centrum zakładał wykorzystanie przyjaznych środowisku elementów konstrukcji i wydajnych systemów działania. Aby sprostać wyzwaniom, musieliśmy zaprojektować obiekt z energooszczędnym oświetleniem, świetlikami, systemem wodno-kanalizacyjnym o obniżonym ciśnieniu, dachami odbijającymi światło słoneczne, zbiornikami na wodę deszczową i programem recyklingu. Ponadto musieliśmy dostosować się do wymogów przedstawicieli władz lokalnych i fundacji rozwoju lokalnego, co tylko zwiększyło trudność zadania. Koniec końców, z racji tego, że nowe centrum dystrybucji zużywa mniej wody i energii, emituje mniej gazów cieplarnianych i generuje mniej kosztów, mieszkańcy i pracownicy mogą cieszyć się czystszym środowiskiem. Ponadto centrum otrzymało od organizacji U.S. Green Building Council certyfikat LEED.

 • Linia lotnicza z Wielkiej Brytanii postanowiła zaprojektować innowacyjny system cateringu i system zarządzania odpadami na pokładach samolotów. O pomoc zwróciła się do nas. Porównaliśmy wskaźniki odpadów i wymyśliliśmy sposób, aby ograniczyć ich ilość trafiającą na wysypisko. Sposób zakładał instalację suszarek do żywności, dzięki czemu objętość żywności zmniejszyła się o 70%. Ilość odpadów trafiających na wysypisko zmalała do zera. Dzięki temu koszty transportu resztek żywności zmalały o 70%, wzrosła wartość dodana odzyskanych odpadów, wzrosły zyski związane z recyklingiem, a podatki związane ze składowaniem śmieci na wysypisku zostały wyeliminowane.

 • Klient ze Stanów Zjednoczonych, który dostarcza rocznie około 170 000 przesyłek zawierających ponad milion etui do produktów, w odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego w każdej przesyłce jest tak dużo wolnego miejsca?”, postanowił dostosować wraz z firmą DHL objętość opakowań przesyłek do ich zawartości. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu system pakowania w obiekcie może dobrać opakowanie odpowiednie do rozmiarów przesyłki. W ten sposób opakowania są bardziej wypełnione i spada ogólna liczba przesyłek. Korzyści dla klienta i środowiska można zmierzyć:

  • Liczba etui w przesyłkach zwiększyła się z 5,9 do 8,52, a objętość pustego miejsca zmniejszyła się o <10%
  • Wypełnienie przestrzeni na przyczepach z towarem wychodzącym wzrosło o 19%, co w efekcie doprowadziło do zmniejszenia liczby potrzebnych pojazdów ciężarowych. Roczny koszt doręczania przesyłek zmalał o 350 000 USD.
  • Wzrosła również liczba opinii nie zawierających negatywnych komentarzy – o 13%
 • Pewien klient z branży handlu detalicznego postanowił zredukować emisję dwutlenku węgla powstającego podczas transportu od dostawców do centrów dystrybucji na terenie Wielkiej Brytanii. Razem opracowaliśmy trwałe i korzystne rozwiązanie. Aby klient mógł osiągnąć cele związane ze zmniejszeniem zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń oraz zwiększyć ilość towaru przewożonego na jednej naczepie, a co za tym idzie zmniejszyć liczbę kursów, zdecydowaliśmy się zastosować naczepę o opływowych kształtach. Aerodynamiczny kształt tych naczep pozwala zaoszczędzić 10% paliwa i o 10% zwiększyć metraż sześcienny. Wprowadziliśmy 399 aerodynamicznych naczep, które pozwalają klientowi obniżyć emisję dwutlenku węgla o 2000 ton rocznie.

Identyfikacja – Optymalizacja

Optymalizacja wpływu na środowisko

Rozwiązania, dzięki którym zredukujesz nawet do zera zanieczyszczenia związane z logistyką.

Ogranicz emisję zanieczyszczeń

Inwestuj w uznane na całym świecie projekty związane z ochroną klimatu.