Nawigacja i treść

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Oferujemy rozwiązania, które pozwalają przejść na obiegowe modele biznesowe oraz w pełni wykorzystywać model Urządzenie jako usługa (DaaS)


Obiegowość staje się coraz ważniejsza dla firm technologicznych. Wydłużając cykl życia urządzeń oraz maksymalizując wartość ich materiałów i części, firmy mogą zredukować swój negatywny wpływ na środowisko oraz generować dodatkowe strumienie przychodów.

Firma DHL współpracuje ze swoimi klientami, aby poprawiać obiegowość ich łańcuchów dostaw poprzez oferowanie inteligentnych rozwiązań z zakresu zwrotów i odzyskiwania w połączeniu z naprawianiem i odnawianiem urządzeń. 

Skupiamy się na umożliwianiu i oferowaniu:

Urządzenie jako usługa (DaaS)

Zoptymalizowane rozwiązania do zwrotów

Logistyka części zamiennych

Zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań

Pełna widoczność

Redukcja kosztów i emisji

Zwrotów, napraw, odnawiania i ponownego użytkowania – etapów obiegowości w logistyce dla branży technologicznej


Naszą misją jest wspieranie klientów w przechodzeniu na bardziej obiegowy model biznesowy. 

Zwroty

Odzyskiwanie zużytych produktów od Klientów może być wyzwaniem. Oferujemy więc rozmaite spersonalizowane rozwiązania do zwrotów dostosowane do małych urządzeń konsumenckich, dużych maszyn oraz wszelkiego innego sprzętu. Zapewniamy też zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań i monitorowania przesyłek.

Odbiór i ocena

Gdy urządzenie dotrze do centrum zwrotów, możemy zastosować nasze rozmaite narzędzia cyfrowe, aby je zdiagnozować, określić konieczne działania naprawcze oraz zapewnić Klientowi raport diagnostyczny, aby mógł zdecydować, jakie działanie powinniśmy według niego wykonać. Dzięki temu możemy również oferować testowanie i badania przesiewowe bliżej punktu zwrotu produktów OEM.

Naprawy

Naprawy zamiast utylizacji popsutych urządzeń zmniejszają zapotrzebowanie na zamienniki. Jeśli konkretne części lub komponenty są uszkodzone lub wadliwe, nasi technicy je wymienią, zaktualizują oprogramowanie i przeprowadzą rygorystyczne testy. Ponadto możemy zapewnić przestrzeń w naszych magazynach dla dostawcy usług naprawy lub wysłać produkty bezpośrednio do jego siedziby.

Odnawianie

Naprawy produktów mogą wydłużyć ich cykl życia. W ramach usługi naprawy możemy naprawić lub wymienić wadliwe komponenty, w tym ekrany lub akumulatory, oraz usuwać dane z urządzeń. Dzięki temu urządzenie można sprzedać i dostarczyć do nowego właściciela. 

Ponowne wykorzystywanie i odsprzedaż

Wspieramy Klientów w zapewnianiu produktom drugiego życia, a także pomagamy w ich sprzedaży.

Recykling

Transportujemy urządzenia elektroniczne pod koniec ich cyklu życia do specjalnych dostawców, którzy mogą odzyskać z nich materiały nadające się do ponownego wykorzystania w celu zminimalizowania potrzeby stosowania nowych zasobów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży technologicznej

Obejrzyj webinar i dowiedz się więcej o tym, jak firmy próbują sprostać wyzwaniom związanym z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Osiąganie celów w zakresie obiegu zamkniętego

Obieg zamknięty obejmuje pięć elementów: redukcję, naprawę, odsprzedaż, odnowę i recykling. Przyjęcie tego modelu będzie kluczowe dla zapewnienia zrównoważonej produkcji na światową skalę.

Zobacz nasze studia przypadków


Zobacz nasze poniższe studia przypadku dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, aby dowiedzieć się, jak firma DHL w zrównoważony sposób zapewnia rozwiązania logistyczne dla branży technologicznej. Zapoznaj się ze studiami przypadków technologii