Nawigacja i treść
Mężczyzna i kobieta niosący roślinę, z ptakami w tle w formie ilustracji.

Dajemy z siebie wszystko rozwijając sieć DHL Fulfillment Network, a wszystko po to aby być dobrym partnerem w obszarze zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy innowatorami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a nasz cel jest prosty – radykalnie zmniejszyć nasz ślad węglowy, wyznaczając jednocześnie najwyższe standardy społeczne i zarządzania.

Szukasz skalowalnych rozwiązań z obszaru realizacji zamówień takich jak order processing fulfillment? W takim razie przejdźmy do interesów.

Poproś o wycenę

Koło z trzema elementami: ekologiczne działania, wysokie zaufanie i wspaniała firma.

Zrównoważony rozwój jest zintegrowany na każdym poziomie. Kieruje naszą ogólną strategią i kształtuje zrównoważone rozwiązania, które dostarczamy naszym Klientom.

Nasze programy rozpoczęły się już w 2003 roku, więc spędziliśmy dwie dekady, myśląc i działając jako orędownicy pozytywnych zmian.

24,200

pojazdy z alternatywnymi układami napędowymi

94%

energia elektryczna ze źródeł odnawialnych

60%

pojazdów elektrycznych do odbioru i dostaw do 2025 r.

Tworzenie zrównoważonej wartości na przyszłość.

Nasze podejście w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) może wzmocnić Twoje własne dążenie w kierunku zrównoważonego rozwoju dzięki zobowiązaniom ESG zawartym w naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Dzięki naszej koncentracji na tworzeniu zrównoważonej wartości na przyszłość, już dziś możesz mieć pewność, że współpracujesz z odpowiedzialnym partnerem logistycznym, który umożliwi Ci:

Usprawnienie łańcucha dostaw dzięki czystym, ekologicznym i bezpiecznym rozwiązaniom, które pomogą Ci osiągnąć cele środowiskowe.

Współpracę z naszym aktywnym personelem, który odnosi sukcesy na polu prywatnym i zawodowym oraz odczuwa dumę z tego, co robi.

Ochronę integralność marki dla Ciebie i Twoich Klientów, zapewniając przejrzyste i zgodne z przepisami praktyki biznesowe w celu tworzenia długoterminowej wartości.

Wycinek kuli ziemskiej.

Bezemisyjna działalność w służbie klimatu

Motocykl DHL wykorzystujący ekologiczne technologie, realizujący dostawę.

Każdy produkt pozostawia ślad w postaci odpadów, energii i CO2 – Twój również. Udział logistyki w tym zakresie może być znaczący.

Dlatego współpracujemy z Tobą przy projektowaniu, wdrażaniu i skalowaniu rozwiązań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Nasze cele na drodze do nieszkodliwej dla środowiska logistyki do 2050 roku

>30%

udział paliw zrównoważonych w transporcie drogowym

60%

pojazdów elektrycznych do odbioru i dostaw

Neutralne węglowo

projektowanie wszystkich naszych nowych budynków

Angażujemy również Ciebie...

Zrównoważone praktyki biznesowe muszą być rozpowszechniane.

Zatem, jeśli jesteś Klientem DHL, możemy podjąć współpracę i zapewnić transport i opakowania ekologiczne, które spełnią wszystkie Twoje wymagania przy jednoczesnym minimalnym wykorzystaniu zasobów.

Zobacz, jak dziś dbamy o ekologię

Kolaż zdjęć przedstawiający panele słoneczne, pompy ciepła, karton z recyklingu, czujniki światła i zagęszczoną tekturę.

Podejmujemy natychmiastowe kroki w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, redukcji odpadów i recyklingu tam, gdzie tylko możemy.

Instalacja paneli słonecznych (1) i pomp ciepła (2) zmniejsza nasze zużycie energii elektrycznej z sieci. Prowadzimy też intensywny recykling kartonu (3) oraz ograniczamy użycie plastiku.

W naszych magazynach instalujemy inteligentne systemy oświetleniowe (4) z czujnikami, które zapewniają, że światła są włączane tylko wtedy, gdy są rzeczywiście potrzebne.

Priorytetem jest również redukcja ilości odpadów, dlatego poddajemy recyklingowi jak najwięcej zużytych materiałów (5), aby wyeliminować ich wywóz na wysypisko.

Wspieramy ekologiczny łańcuch dostaw

Pomagając naszym dostawcom przejść na transport neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Inwestujemy w ekologiczny transport

Wspierając innowacje w zakresie nisko- lub bezemisyjnych alternatyw dla paliw kopalnych.

Oferujemy szkolenia i określamy standardy

Aby nasi partnerzy mogli wdrażać ekologiczne praktyki transportowe tak szybko jak my

Doskonałe miejsce pracy dla wszystkich

Pracownicy DHL razem z logo nagrody Top Employee i hasłem Respect & Results.

Nieustannie dążymy do zapewnienia bezpiecznego, opartego na integracji i określonych celach miejsca pracy, bazującego na naszych głównych zasadach: szacunku i wynikach.

Realizujemy nasze cele w sposób przemyślany i konsekwentny, bez naruszania naszej integralności i zgodności z przepisami.

Nasze cele i założenia

Ponad 95 000

Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie doskonałości łańcucha dostaw

Top employer

nagroda pięć lat z rzędu

> 11 000

supervisorów przeszkolonych w ramach Certified Supervisory Academy

23,4%

kobiet na stanowiskach kierowniczych w DHL Supply Chain

Różnorodność i integracja to nasze mocne strony...

Kobieta z niepełnosprawnością i mężczyzna podczas spotkania.

Mamy naprawdę dużą różnorodność wśród zatrudnionych pracowników – tylko w niemieckich oddziałach pracują osoby wywodzące się ze 179 narodowości. Ponadto staramy się budować kulturę, dzięki której możemy zatrudniać ludzi na podstawie ich umiejętności, z zerową tolerancją dla dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność lub orientację/tożsamość seksualną.

Promujemy integracyjne środowisko pracy, kierując się wzajemnym szacunkiem, otwartością, uczciwością oraz duchem zaufania i współpracy.

Wspieramy nasze koleżanki

Podejmujemy inicjatywy dostosowane do naszego celu na rok 2025, jakim jest obsadzenie kobietami 30% stanowisk kierowniczych na całym świecie.

Zdobywamy nagrody za działania związane z promowaniem różnorodności w miejscu pracy

Jesteśmy dumni, że zdobyliśmy nagrodę Inclusion for Business Award w 2021 roku.

Wspieramy różnorodność na całym świecie

Zapewniając centrum informacyjne i najlepszych praktyk.

Zaufana firma

Mężczyzna prezentujący dane na wykresie.

Zaufanie, przejrzystość i zgodność z przepisami to integralne elementy Twojej działalności.

Solidne zarządzanie kwestiami ESG stanowi podstawę naszej licencji na prowadzenie działalności oraz określa nasz fundament uczciwości i zgodnych z przepisami praktyk biznesowych, aby chronić inwestycje naszych udziałowców i reputację Twojej marki.

Poszanowanie praw człowieka na całym świecie

Kobieta z olbrzymią kartką papieru i długopisem zaznaczająca kratki.

Nasza polityka dotycząca praw człowieka oraz system zarządzania zapewniają odpowiedzialne praktyki biznesowe w naszej codziennej pracy, jak również w działaniach na rzecz naszych Klientów.

Dążymy do zrównoważonego rozwoju...

Poprzez nasze aspiracje do budowania trwałych i stabilnych relacji z wykorzystaniem naszego Kodeksu postępowania dla dostawców.

Szanujemy lokalne prawa...

Z naciskiem na wspieranie sprawiedliwej płacy i układów zbiorowych.

Postawa obywatelska

Dążymy do spójnej równowagi między ekologią, gospodarką i społeczeństwem, a nasze inicjatywy GoPrograms właśnie w tym nam pomagają. Każdy region ma swoje własne programy. Na przykład w Niemczech dołożyliśmy wszelkich starań, aby zintegrować uchodźców w miejscach pracy i do tej pory zatrudniliśmy 17 000 uchodźców.

Logo GoHelp.

Go Help: Zarządzanie w przypadku katastrof

We współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych optymalizujemy logistykę na lotniskach po katastrofach narodowych – wszystko bezpłatnie. Oferujemy również pomoc i wsparcie, współpracując z Czerwonym Krzyżem i Światowym Programem Żywnościowym.

Logo GoTeach.

Go Teach: Zwiększamy szanse na zatrudnienie

Nasi pracownicy wspierają młodych ludzi w niekorzystnej sytuacji, wyposażając ich w umiejętności niezbędne do sprostania wymogom rynku pracy. W 2021 roku nasz program pomógł 15 700 młodym osobom w 62 krajach.

Logo GoGreen.

Go Green: Ochrona środowiska

Na całym świecie pracujemy z naszymi partnerami nad ambitnymi programami środowiskowymi. Nadajemy pracownikom certyfikat specjalisty Go Green, dzięki czemu nasze działania w zakresie zalesiania i ochrony bioróżnorodności odnoszą największy możliwy skutek.

Logo GoTrade.

Go Trade: Ułatwianie globalnego handlu

Dzielimy się naszą wiedzą handlową z mniejszymi firmami w gospodarkach wschodzących. W ramach naszego programu Go Trade przeszkoliliśmy już ponad 600 pracowników w zakresie logistyki, handlu elektronicznego i regulacji, aby promować rozwój w krajach, w których jest on potrzebny najbardziej.

Wierzymy w uczciwe ceny dla każdego.

Wypróbuj nasz kalkulator, aby dowiedzieć się więcej.

Skróćmy Twoje terminy dostaw

Skorzystaj z symulacji optymalizacji terminów dostaw.

Zadowolony mężczyzna przewożący podekscytowaną kobietę siedzącą w wózku na zakupy i wskazującą w górę.

Poproś o wycenę

Szukasz skalowalnych rozwiązań z obszaru realizacji zamówień takich jak order processing fulfillment?

W takim razie przejdźmy do interesów.

Szukasz konkretnej lokalizacji? Znajdź rozwiązanie dla siebie już teraz.