Navigare și conținut
Vă aflați pe  România
sau Selectați o altă țară

Cum se întocmește o sesizare


Dacă survine pierderea sau deteriorarea, unde trebuie să o notez?

 • Dacă bunurile sunt pierdute sau deteriorate în timpul transportului, iar deteriorarea este vizibilă la exterior, notați în mod clar pe scrisoarea de transport sau pe documentul de transfer detaliile legate de pierdere sau de avariere atunci când primiți expedierea
 • Dacă pierderea sau deteriorarea nu sunt vizibile până la deschiderea pachetelor, trimiteți o reclamație scrisă către transportator în termen de 7 zile de la primirea bunurilor

De ce informații voi avea nevoie pentru a trimite o reclamație?

Sesizarea dumneavoastră poate fi trimisă în orice format adecvat, dar trebuie să includă informațiile următoare:

 • Dacă ați achiziționat o asigurare pentru marfă de la DHL Freight, furnizați o copie a facturii și dovada plății
 • Evenimentul de transport identificat
 • Referința transportului
 • Ruta (de unde până unde)
 • Copie scrisoare de transport
 • Când a fost preluată expedierea pentru transport
 • Când a fost livrată expedierea (dacă este cazul)
 • Descrierea bunurilor deteriorate sau pierdute
 • Greutatea părții bunurilor deteriorate sau pierdute (greutatea efectivă a bunurilor)
 • Cum și de către cine a fost descoperită deteriorarea
 • Datele dumneavoastră de contact
 • Fotografii ale ambalajului și ale bunurilor deteriorate, dacă este posibil înainte de descărcare, când expedierea se află încă în unitatea de transport (fotografiile ar trebui să arate deteriorarea și, dacă este posibil, cauza acestei deteriorări)
 • Valoarea demonstrată, incluzând costuri de achiziție, estimare pentru reparații etc.

Vă rugăm să ne furnizați aceste informații și toate anexele în termen de 7 zile de la primirea bunurilor.

Recomandări suplimentare în caz de deteriorare

 • Inspectați bunurile deteriorate și încercați să limitați producerea de alte deteriorări
 • Evaluați în ce mod ar putea fi remediată cel mai bine deteriorarea, dacă este posibil
 • Asigurați dreptul/posibilitatea asigurătorului de a inspecta bunurile deteriorate
 • Depozitați separat bunurile deteriorate
 • Depozitați toate materialele de ambalare
 • Nu transportați bunurile mai departe