Navigare și conținut
Vă aflați pe  România
sau Selectați o altă țară

Bunuri excluse din asigurarea pentru marfă


Nu poate fi oferită asigurare pentru următoarele mărfuri:

 • Muniție, arme, materiale explozive
 • Antichități, lucrări de artă și argintărie
 • Orice mijloace de plată care nu sunt numerar (de ex. cecuri, carduri de credit gata de utilizare, timbre fiscale, valori mobiliare, instrumente negociabile, obligațiuni de tezaur și altele similare)
 • Orice mărfuri care sunt transportate în baza capacității proprii de deplasare sau care sunt tractate pe propria osie (de ex., autovehicule, motociclete, rulote, remorci pentru cai, ambarcațiuni tractate pe remorci)
 • Orice interese deținute, închiriate sau luate în concesiune de DHL Freight
 • Sânge și/sau plasmă
 • Mărfuri în vrac uscate și lichide, inclusiv cele transportate în flexitankuri
 • Lingouri și orice metale prețioase
 • Ciment, produse din ciment
 • Țigarete, trabucuri și alte produse finite din tutun
 • Mărfuri periculoase de clasa 1, 6.2, 7, 9, UN3111-UN3120, UN3231-UN3240, UN3507
 • Designuri, modele, planuri, acte, manuscrise și orice alte documente
 • Blănuri, îmbrăcăminte din blană
 • Bunuri de uz casnic și& bunuri de uz personal
 • Bijuterii
 • Animale de gospodărie, cai de rasă, creaturi vii și plante vii
 • Pietre prețioase nemontate
 • Bani de orice descriere (de ex., numerar, bancnote, monede)
 • Mărfuri perisabile și sensibile la temperatură
 • Prototipuri și interese unice
 • Timbre, bilete și altele similare
 • Metale tranzacționate, cum ar fi cuprul, staniul etc. în formă pură
 • Oțel neambalat/neprotejat (cum ar fi conducte, colaci, bare, foi de tablă etc.)