Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Tulltjänster

Förenklar tullhanteringen så att du kan fokusera på verksamheten och kunderna


Vi förstår att du behöver en flexibel tullpartner med den lokala kunskap och de globala verktyg som ger dig en konsekvent kvalitetstjänst oavsett vart verksamheten leder dig.

I en värld där reglerna hela tiden förändras kan vi ge dig den sinnesro som kommer sig av att du vet att dina varor tulldeklareras snabbt och helt i enlighet med reglerna på din marknad. Låt en av världens största tullagenter lägga sitt globala nätverk till ditt förfogande.

Global efterlevnad …

Ett nära förhållande till myndigheter på alla nivåer. Tack vare robusta efterlevnadspolicyer är vi en godkänd ekonomisk aktör i mer än 50 länder, och deltar aktivt i alla statliga säkerhetsprogram.

… Lokalt för dig

Varje dag behandlar våra tullexperter, utspridda i mer än 100 länder, dina tullärenden – även för företag som inte skickat sina varor med DHL. Vi håller dig informerad och förebygger problem innan de uppstår.

Från leverantör till partner

Uppnå konsekvent efterlevnad på alla dina marknader – och lägg ditt fokus där företaget behöver det. Samarbeta med oss för att utforma en speciallösning och minska klareringstider, straffavgifter och buffertlager.

Digital kapacitet

Digital kapacitet ger mer transparens och kontroll över din import/export.

Titta närmare på vår tullnärvaro


Vår globala närvaro ger dig större räckvidd oavsett vart verksamheten leder dig.

Våra tulltjänster och tullösningar


Import- och exportklarering

Vi förstår att det kan vara utmanande att hålla sig uppdaterad om handelsregelverket på dina största marknader, vilket kan leda till förseningar och straffavgifter. Se till att dina handelsaktiviteter är enhetliga, konsekventa och regelefterlevande: vår utbildade personal följer regeländringarna så att du kan fokusera på dina affärer.

  • Komplett export- och importtull: Deklarering kan avlägsna hinder innan de uppstår, vilket gör att du sparar tid, arbete och pengar.
  • Transparens för alla: Oavsett om du skickar med DHL eller inte förtjänar ditt gods en tillförlitlig tulldeklarering med full transparens i deklarationsuppgifter och priser.
  • Inlämning till andra statliga myndigheter: Vi ser till att dina tillstånd och licenser blir mottagna och granskade i tid av alla relevanta myndigheter
  • Utläggstjänst för tull och skatt: Det innebär att vi betalar alla tullavgifter direkt för din räkning, så att ditt gods når lagerhyllan och monteringsbandet snabbare.
  • Rapportering enligt global standard: Det ger dig full visibilitet och transparens på orderradnivå över det som har deklarerats.
  • Efterlevnad hela vägen: Vår flerlagrade metod för efterlevnad minskar antalet förseningar och begränsar bristande efterlevnad efter införsel.

Integrerade tullösningar

Hanterar du stor och komplex logistik? Ta effektiviteten i dina tullaktiviteter till nästa nivå med en lösning som skräddarsytts efter dina unika behov, med en pålitlig logistikpartner.

  • Hantering av tullkonto: En erfaren tullexpert är din enda kontaktpunkt som koordinerar alla dina globala DHL-tulltjänster med total transparens – inklusive rapportering, specialprojekt och problemlösning.
  • Kontrolltorn för tull: En flexibel, skräddarsydd lösning för att optimera din import-/exportleveranskedja hela vägen. Förbättra planeringen av efterfrågan, minska ledtider och lagring av leveranser – och sänk i slutänden kostnaderna.
  • Centraliserad global implementering: Du får ett team som verkligen förstår handelslagstiftning och tullprocedurerna på dina målmarknader. De implementerar dina tullförehavanden i de gällande länderna för en smidig införsel.
  • Globala standardrutiner och nyckeltal: Få full visibilitet med DHL:s tullhanteringstjänst – se vad som har deklarerats för din räkning och fatta bättre, mer välgrundade beslut.

Hanterar och optimerar alla steg i tulldeklareringen


Så här kan din verksamhet gagnas av att alla efterlevnadsaktiviteter utförs i form av hantering av ett enda konto.

Få inblick i tullklareringen


Tullklarering kan vara komplicerat, men det behöver inte vara det. Titta närmare på hur DHL Global Forwarding förenklar tulldeklareringen. Du hittar information om tulldeklarering för kunder på webbportalen myDHLi. Dessutom erbjuder vi flexibla gränssnitt för kunder där deklarationsrelaterad information kan delas.

Ta kontakt

Ta kontakt med våra tullexperter idag


Berätta lite mer om din organisation innan vi börjar.