Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Varuförsäkring

Täcker skillnaden mellan standardersättningen och det fullständiga värdet på varorna så att du kan slappna av oavsett vad som händer under transporten


Skada, förlust och stöld kan drabba last när och var som helst under internationella transporter. Speditörer har begränsat ansvar enligt internationella bestämmelser. Det betyder att de endast betalar ut ersättning åt dig om du kan fastställa att de är ansvariga för skadan på eller förlusten av sändningen. Om du kan bevisa skulden baseras ersättningen på vikt eller antal försändelser, vilket kan vara betydligt lägre än det faktiska värdet på dina varor.

DHL Global Forwarding kan ordna med varuförsäkring som täcker hela värdet på ditt fraktade gods vid förlust och skada till följd av externa orsaker.

Global skala

Exceptionella servicenivåer och priser för alla kunder, oavsett storlek. Vi erbjuder enstaka eller flera försäkringar och täcker högriskfrakt och destinationer ute i världen som andra företag inte erbjuder.

Ingen självrisk, inget trassel

Vi har konkurrenskraftiga priser utan självrisker eller övervärden, utformade av våra egna specialister på riskhantering. Transport- och fraktförsäkring ingår i varje singelfaktura.

30 dagars lösning på anspråk

Vi har som mål att lösa anspråk inom max 30 dagar. 

Lokala representanter och lokal valuta

Din skada hanteras lokalt av personal som talar det lokala språket och kan ersätta skadan i den lokala valutan.

Alternativ för varuförsäkring


Tillfällig varuförsäkring

Engångstäckning för en specifik sändning.

Tillgängligt: Via din säljrepresentant eller under bokning av sändning via flyg, båt, väg eller järnväg
 

Nyckelfunktioner
  • Konkurrenskraftiga priser och världsomfattande täckning
  • Ingen självrisk
  • Lösning av anspråk inom 30 dagar som mål
  • Frakt och försäkring på samma faktura

Varuförsäkring

Skyddar alla sändningar med DHL Global Forwarding under en fördefinierad period, såsom ett år, ger maximalt fraktskydd och minimal administration.

Tillgängligt: Via din säljrepresentant
 

Nyckelfunktioner
  • Baserat på din fraktprofil (handelsvägar och typ av varor som skickas)
  • Konkurrenskraftiga priser och världsomfattande täckning
  • Ingen självrisk
  • Lösning av anspråk inom 30 dagar som mål
  • Sparar administrationstid

Ta kontakt

Har du frågor till en fraktförsäkringsexpert?


Berätta lite mer om din organisation innan vi börjar.

Titta närmare på våra centrala produkter och tjänster