Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

GoGreen-lösningar

DHL Global Forwarding kan hjälpa dig att minska utsläppen och öka effektiviteten för din internationella logistikverksamhet


De ökade koldioxidutsläppen är en av vår tids största miljömässiga och ekonomiska utmaningar och DHL Global Forwarding tillhandahåller  ett stort utbud av gröna logistiktjänster, vilket omfattar hållbara alternativ för alla transportsätt. Vi tillhandahåller också verktyg för koldioxidinsyn som ger insikter gällande den miljömässiga optimeringen av din logistiska verksamhet och förbättrar leveranskedjans koldioxideffektivitet.

Håll dig uppdaterad om de senaste insikterna om bland annat utsläppsrapportering och strategier för att minska utsläpppen. 

Registrera dig för DHL:s nyhetsbrev om hållbarhet

Banbrytande grön logistik

Vårt förhållande till miljömyndigheter och medlemskap i alla viktiga branschorgan (på global och regional nivå) gör att vi kan driva på arbetet med branschstandarder.

Omfattande tjänsteportfölj

Vårt breda utbud av hållbara lösningar gör att vi kan uppfylla alla dina krav, oavsett vilket transportsätt du använder. DHL GoGreens logistikexperter kan också utveckla skräddarsydda rekommendationer för att förbättra koldioxidavtrycket i din leveranskedja.

Dokumenterat ansvar

Vi erbjuder full transparens i de utsläpp som genereras av dina transporter med DHL, externt verifierade och i enlighet med ledande riktlinjer för utsläppsrapporter.

Fokus på nyckeltal

Vi vill hjälpa dig att minska koldioxidavtrycket i dina leveranskedjor. Nyckeltal för koldioxideffektivitet övervakas för att upptäcka optimeringspotential, både av kostnader och utsläpp.

Förstå din miljöpåverkan


I DHL GoGreen-utbudet hittar du ett flertal olika avancerade verktyg för koldioxidinsyn

Onlinekalkylator

Beräkna koldioxidutsläppen för en sändning på plats eller simulera den potentiella inverkan som ändrade transportsätt eller rutter kan ge.

Nyckelfunktioner
 • Beräkna koldioxidutsläppen för en sändning på plats
 • Enkel jämförelse av olika sändningsscenarier
 • CO₂-utsläpp för alla transportsteg

Uppskattning av utsläpp


Få en översikt av det övergripande koldioxidavtrycket i en rapport för alla transportleverantörer. Den här lösningen omfattar sändningar från alla logistikföretag, där samma ramverk använts för beräkningarna.

Tillgängligt: Genom våra GoGreen-logistikexperter

Nyckelfunktioner
 • Använd dig av DHL:s expertis inom koldioxidberäkning och nätverksgenomsnitt för ett övergripande koldioxidavtryck
 • Innefattar tredjepartsdata
 • CO₂-utsläpp för flygfrakt och sjötransporter

Utsläppsrapport


Få detaljerad information om koldioxidavtrycket för alla dina DHL-sändningar under alla transportsteg, för alla transportsätt och alla handelsvägar. Vår utsläppsrapport verifieras externt, och följer de gällande riktlinjerna och mest accepterade globala standarderna, t.ex. Greenhouse Gas Protocol, EN 16258:2012 eller GLEC:s (Global Logistics Emission Council) ramverk.

Tillgängligt: Genom våra GoGreen-logistikexperter

Nyckelfunktioner
 • Illustration av koldioxidutsläpp, nyckeltal och viktiga handelsvägar
 • Få en inblick i möjligheter till koldioxidminskning
 • CO₂-utveckling och trender
 • Uppfyller de högsta externa standarderna och verifieras av extern granskare

Minska dina utsläpp


DHL Global Forwarding vill hjälpa dig att minska dina koldioxidutsläpp. Med våra lösningar kan du hitta de bästa möjligheterna att minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan.

GoGreen Plus

För att leda branschen mot en ren och hållbar sjö- och flygfrakt erbjuder vi nu alternativet att minska koldioxidutsläppen genom att använda hållbara marin- och flygbränslen. Hållbara bränslen är vår lösning på koldioxidminskning av din leveranskedja.

Tillgängligt: Ingår automatiskt utan extra kostnad för DHL:s alla sjötransporterade styckegods, finns som tillval mot pristillägg för DHL:s sjötransporterade FCL-sändningar och flygfrakt

Nyckelfunktioner
 • Eliminera koldioxidutsläppen utan att kompromissa med servicenivå
 • Boka och välj CO₂-minskning
 • Använd ”en atmosfär”
 • Driv på innovationer och koldioxidminskning
 • Verifierat certifikat på CO₂-minskning

GoGreen-kompensation

Kompensera CO₂-utsläppen under alla transportsteg med kvalitativa kolkrediter. DHL Global Forwarding erbjuder VER-kolkrediter (Verified Emission Reductions) från erkända klimatskyddsprojekt runt om i världen, i överensstämmelse med ”guldstandarden” och DHL:s egna hårda krav.

Tillgängligt: Genom våra GoGreen-logistikexperter

Nyckelfunktioner
 • Kolkrediter från erkända klimatskyddsprojekt runt om i världen
 • Kompensera CO₂-utsläpp från alla transportsteg
 • Årligt certifikat, baserat på en certifierad utsläppsrapport

GoGreen-optimering

Undvik CO₂-utsläpp med en miljövänligare leveranskedja (förbruka mindre). DHL Global Forwarding erbjuder hjälp för att öka koldioxideffektiviteten och minska CO₂-utsläppen genom en optimerad leveranskedja. DHL GoGreen utforskar potentiella alternativ för koldioxidoptimering och identifierar kundspecifika insatser med högst påverkan i din leveranskedja, till exempel andra transportsätt eller konsolidering av sändningar.

Tillgängligt: Genom våra GoGreen-logistikexperter

Nyckelfunktioner
 • Val av transportörer
 • Ruttoptimering
 • Ändrade transportsätt
 • Konsolidering

Insikter och utbildning om hållbarhet


DHL var det första globala logistikföretaget som satte ett kvantifierbart klimatskyddsmål 2007. 2017 satte vi ett nytt mål: Minska alla logistikutsläpp till noll senast 2050.

Ta kontakt

Har du frågor till en GoGreen-logistikexpert?


Berätta lite mer om din organisation innan vi börjar.

Titta närmare på våra centrala produkter och tjänster