Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Fokus på hållbarhet

Låt experterna hos DHL Global Forwarding förklara viktiga koncept och termer gällande hållbarhet


Vi finns här för att hjälpa dig som känner dig överväldigad av alla termer och koncept kopplade till övergången till hållbara transporter. Med hjälp av faktablad och en ordlista med hållbarhetstermer förklarar vi viktiga överväganden när det gäller att minska dina leveransers miljöpåverkan.

Faktablad


Håll dig uppdaterad om de senaste insikterna om utsläppsrapportering, insatser för minskade utsläpp och trender för minskad klimatpåverkan. Registrera dig för DHL:s nyhetsbrev om hållbarhet. 

Hållbarhetsordlista


Koldioixidutsläpp

Koldioxid är den vanligaste typen av gas som avges vid förbränning av fossila bränslen. Ju högre kolhalt det fossila bränslet har eller ju ineffektivare förbränning, desto mer koldioxid produceras.

 

CDP

CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) är en internationell ideell organisation som tillhandahåller det enda globala systemet för företag och städer för mätning, identifiering, hantering och delning av viktig miljöinformation. På deras onlineplattform kan företag dela information om sina koldioxidutsläpp offentligt, så att den kan användas av exempelvis finansmarknadsanalytiker.

 

EN 16258:2012

EN 16258:2012 är en metod för beräkning och rapportering av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn (GHG Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standard). Det är den bredast accepterade standarden globalt.

 

Emissionsfaktorer

En emissionsfaktor är ett tal som gör att vi kan beräkna utsläppen för en transportaktivitet. Det anger de genomsnittliga utsläppen för en given källa. Här följer de källemissionsfaktorer vi använder för

GLEC

Det kan vara en utmaning att spåra ett företags utsläpp av växthusgaser i och med att olika kunder, länder och program begär så många olika metoder och rapporteringsformat. I syfte att skapa ett universellt sätt att beräkna utsläppen från logistiksektorn inrättade Smart Freight Centre (SFC) Global Logistics Emissions Council, eller GLEC. GLEC är en grupp företag, branschorganisationer och program understödda av ledande experter, myndigheter och andra intressenter, vars syfte är att få redovisning av koldioxidutsläpp att fungera för branschen och att samordna arbetssätten för alla de befintliga metoder och standarder för koldioxidberäkning som finns för närvarande.

Gold Standard

Gold Standard är ett certifieringsprogram som är utformat för att se till att koldioxidkrediter är verkliga och verifierbara och att projekt leder till mätbara bidrag till hållbar utveckling.

Läs mer om Gold Standard 

VER

Voluntary Emission Reductions eller Verified Emission Reductions (VER) är en typ av utsläppskompensation som utbyts på den frivilliga marknaden för utsläppskrediter.

GoGreen-lösningar och -tjänster


DHL Global Forwarding kan hjälpa dig att minska utsläppen och öka effektiviteten. Utforska alla våra lösningar, på allt från rapportering till kompensation.