Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Lösningar för klimatkompensation i den egna värdekedjan: Övergång till hållbara bränslen för att minska koldioxidutsläppen

Hållbar logistik förenklas med GoGreen Plus


Klimatkompensation i värdekedjan (indirekt kompensation av transportrelaterade koldioxidutsläpp utanför transportkedjan) kan vara betydelsefull, men gör inte godssändningarna koldioxidfria. Klimatkompensation i den egna värdekedjan genom användning av hållbara bränslen (till exempel biobränsle) eller uppdatering av vagnparken med mer miljövänliga flygplan och fartyg, kan hjälpa alla parter i leveranskedjan att uppnå sina klimatmål.

Koldioxidminskning via övergång till hållbara bränslen


Hållbar logistik förenklas med GoGreen Plus

Potential och utmaningar med hållbara bränslen


Gröna bränslen är en viktig del av DHL Global Forwardings strategi för att minska koldioxidutsläppen och en avgörande del för klimatkompensation i den egna värdekedjan. Biobränslen och särskilt elektrobränslen visar stor potential när det gäller att minska koldioxidutsläppen.

Biobränslen är lättillgängliga och innebär endast smärre eller inga ändringar i motortekniken – och kommer därför att vara viktiga under de närmaste tio åren.

Idag är det emellertid endast på få platser möjligt att byta bränsle på fartyg eller på flygplatsen. Dessutom är det svårt för avsändare att delta i annat än pilotprojekt och för transportörer att möta den ökade efterfrågan.

Utgå ifrån One Atmosphere-strategier, dvs. samordna regler och styrning gällande luftföroreningar med klimatregler och klimatstyrning, vid klimatkompensation i den egna värdekedjan


Ökad klimatkompensation i den egna värdekedjan kan bidra till att frigöra välbehövda medel för att investera i produktion av, infrastruktur för och användning av hållbart bränsle. En One Atmosphere-strategi kan underlätta för klimatkompensation i den egna värdekedjan.

Alla containerfartygs utsläpp drabbar en och samma atmosfär. Därför gör det ingen skillnad för klimatet var eller i vilket containerfartyg biobränsle används istället för fossila bränslen så länge koldioxidutsläppen minskas någonstans i branschen.

Därför krävs det två saker för hållbar bränslekompensation:

  • en ökning av andelen gröna bränslen i nätverket
  • en tydlig process för rapportering och redovisning. Här går DHL i spetsen för kundernas räkning.

Gå över till hållbara bränslen med DHL Global Forwarding


Genom att arbeta med betrodda partner kan DHL hjälpa kunderna att inte bara minska sina utsläpp, utan även bidra till att snabba upp framtagandet av och tillgången på hållbara bränslen. Här är ett exempel för sjötransport:

  1.  DHL gör en beräkning av de koldioxidutsläpp som ska minskas.
  2. Motsvarande mängd hållbart marint bränsle köps in och används på ett eller flera containerfartyg.
  3. Transportörer bunkrar det hållbara marina bränslet, men behöver bara betala kostnaden för vanligt bränsle. Prisskillnaden mellan det traditionella och hållbara marina bränslet avgör kostnaden för avgiften för det gröna bränslet.
  4. När One Atmosphere-strategin används förenklas bränsleväxlingen eftersom det hållbara marina bränslet inte måste finnas på samma fartyg som den container för vilken utsläppen ska minskas.

Även om det här i teorin är okomplicerat måste varje steg i processen hanteras noga om det ska gå att verifiera och göra anspråk på minskningen i koldioxidutsläpp. DHL Global Forwarding gör precis det för kunderna med sin tjänst Book and Claim.

Book and Claim


Med tjänsten Book and Claim kan kunden vara säker på att biobränsle används tack vare tydlig redovisning och ständig övervakning av tillgång och efterfrågan. Minskningen i koldioxidutsläpp och övergången till hållbara bränslen verifieras. I slutet av processen får kunden ett intyg (verifierat av en oberoende organisation), i vilket de minskade koldioxidutsläppen anges och bekräftas.

Book and Claim ingår bland våra GoGreen Plus-lösningar. Transportrelaterade utsläpp reduceras med hjälp av gröna bränslen och återstående återutsläpp inåt land kan kompenseras om så önskas.

Sedan januari 2020 reduceras alla utsläpp från styckegodssändningar med hållbara marina bränslen – utan extra kostnad för kunden. Tjänsten är också tillgänglig för våra FCL-sändningar (mot en avgift) och självklart testar DHL Global Forwarding den också för flygfrakt.

Kontakta den kontoansvariga om du vill veta mer om GoGreen Plus.

Har du en specifik fraktutmaning du skulle vilja ha hjälp med?


Våra fraktexperter står redo