Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Bulksändning via sjötransport


Transportera bulksändningar av flytande gods och torr last säkert och effektivt med vår egenhändigt utformade och tillverkade utrustning. Oavsett om du använder flexitankar, ISO-tankar, bulkemballage för torrvaror eller IBC-behållare för bulksändning kan vi planera för att den kommer fram snabbt och säkert med en komplett lösning för bulktransport som omfattar tulldeklarering och global teknisk support.

Flexitankar


Fullständigt utbud av internt tillverkade flexitankar som ger den snabbaste och mest tillförlitliga transporten av dina vätskor. Utifrån vår kunskap om dina vätskeprodukter guidar vi dig till den mest tillförlitliga och effektiva transportlösningen: från utformningen av unik utrustning för att passa deras viskositet till leverans till marknadens lägsta nivå, och upphämtning av utrustning.

Dina fördelar
 • En väg: Ingen risk för korskontaminering
 • Temperaturkontroll och lastskydd
 • Mindre paketering för att minska ditt CO2-avtryck
 • Optimerad nyttolast jämfört med mindre paketeringstyper

Titta närmare på våra andra utrustningstyper


ISO-tankar

Få tillgång till en av världens tre bästa vagnparker med livsmedelsklassade ISO-tankar, med totalt 3 300 tillgängliga tankar för bulklaster av farliga eller ofarliga vätskor.

Vi är certifierade enligt ISO 22000 (Food Safety Management) och vi har full spårbarhet och kontroll över våra ISO-tankar, inklusive historik över alla tidigare varor som transporterats i dem. ISO-tankcontainrar är hållbara och ger dig ett säkert och tillförlitligt sätt att få dina produkter ut på marknaden.

Våra ISO-tankar i ett nötskal

 • Isolering: ISO-tankar är isolerade och ger ett bättre skydd mot temperaturförändringar under transporten
 • Värmealternativ: ISO-tankar är utrustade med värmeslingor och temperaturmätare för produkter som kräver uppvärmning före avlastning
 • Spårbarhet för varje last: Hanteras av ett globalt IT-system för spårning och registrering av ISO-tankar, så att du får information i tid
 • Pålitlig rengöringskvalitet: Vi har över 100 depåer i vårt nätverk som följer DHL- och ISO 22000-standarder
 • Verkligt intermodal: Transporterar bulklaster av vätskor via olika kombinationer av båt, lastbil och tåg
 • Perfekt för alla typer av lagringsbehov: Kort, medellångt eller långt. Förpositionera produkter på marknaden, skalbart och kostnadseffektivt

IBC-behållare (Intermediate Bulk Container)

Vi har dem lätt tillgängliga världen över och de går både att återanvända och återvinna. IBC-behållare transporteras i våra handplockade, inspekterade containrar och lämpar sig för produkter av livsmedelskvalitet och industrimaterial.

Om behovet uppstår får du hjälp att packa om dina bulklaster av flytande gods till alternativa format, så att leveransen vidare blir snabbare och enklare.

Våra IBC-behållare i ett nötskal
 • Lätt vikt
 • Enkla att stapla
 • Perfekta för att flytta olika produkter samtidigt
 • Bättre lämpade för små och medelstora lastkvantiteter

Bulkemballage för torrvaror

Omvandla en vanlig 20 fots eller 40 fots container till utrustning av livsmedelskvalitet för dina bulkvaror från 12 till 24 ton!

Vi erbjuder användningsklara leveranslösningar för teknik och utrustning i samband med optimeringsprojekt. Dessutom erbjuder vi design, tillverkning och leverans av bulkemballage i polyeten eller polypropylen för torrvaror, samt transport hela vägen och återställning. 

För icke flödande last kan vi erbjuda världsledande fluidiserande emballage.

Vårt bulkemballage för torrvaror i ett nötskal

 • Förbättrad fraktdragande vikt: Jämfört med mindre paketeringstyper (jumbopåsar, IBC:er). Eliminera och minska förpackningsvolymen
 • Sparar tid och pengar: Mindre arbetsbörda, lägre tidsåtgång. Slipp lager genom att gå silo till silo. Emballagedesign som minskar produktspill
 • Säkert och hygieniskt: Mindre risk för produktkontaminering
 • Idealiskt att transportera: Hartser, mjöl, malt, icke-farliga, flödande torra produkter

Ackrediteringar och certifieringar


Våra certifieringar ger sinnesro.

 • AEO
 • ISO 9001
 • OHSAS 18001
 • ISO 14001
 • FSSC 22000
 •  Koshercertifiering
 •  IDCP-halalcertifiering
 •  GMP

Vi för ut ditt gods på marknaden

Har du frågor till en expert på bulksjötransport?


Berätta lite mer om dina behov innan vi börjar.