PALLÖVERFÖRINGSSYSTEM - PÖS

Skickar du regelbundet pallar inom Sverige med DHL Freight? I så fall ska du gå med i vårt pallöverföringssystem för inrikes transporter inom Sverige – PÖS.

Så fungerar det

Inom PÖS reglerar vi flödet av EU-pallar med avseende på transporter mellan sändare och mottagare. Om det här ska fungera måste båda vara medlemmar i systemet. Som medlem betalar du antingen en fast avgift per pallförflyttning eller en procentandel av dina transportkostnader, och du får en faktura varje månad.

Du måste se till att de EU-pallar du köper, reparerar och för in i PÖS-systemet uppfyller standarderna enligt svenska UIC 435-2 utg 8. Information om EU-pallar finns på SSI:s webbplats. Information om importerade träförpackningar finns på svenska jordbruksministeriets webbplats

Det Norske Veritas Certification AB ansvarar för certifiering av EU-pallar i Sverige. Tillverkare och reparatörer är också certifierade av DNV. Läs mer om DNV på deras webbplats.

Regler för korrekt paketering av varor, hantering osv. finns i våra paketeringsinstruktioner och i de produktspecifika villkoren på vår webbplats.