TILLÄGGSAVGIFTER

Kontrollera de senaste tilläggsavgifterna

Sjöfrakt

Transportföretagen tar ut en BAF-tilläggsavgift (Bunker Adjustment Factor), som baseras på marknadspriset på bunkerolja. En valutajusteringsfaktor (CAF eller Currency Adjustment Factor) används för att kompensera för variationer i valutakurser.

Aktuella tilläggsavgifter för sjöfrakt samt seglingslistan för innevarande månad kan laddas ned nedan:

Flygfrakt

Kontakta närmaste DHL Global Forwarding-kontor om du vill ha mer information.